Gammelbukken

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Lengst mot vest lå lossebrua/tippestasjonen ”Gammelbukken”. Her kunne det kjøres inn 18-20 vogner, også her var det to sluser med samme tippeanordning som på ”Venderen”. Småloksettet hadde her 5 vagger. Sporene var anlagt slik at malmen til øvre del av opplaget ble kjørt ut fra ”Venderen”, mens malmen til nedre del ble kjørt ut fra ”Gammelbukken”. Derfra ble det også kjørt malm til en mindre knuser som var anlagt helt i vestre ende av opplaget. Her opphørte drifta etter ett par år. I forgrunnen lossebrua/tippestasjonen "Gyngestolen" hvor malmen tappet tappet i vaggen fra siden. Dette var så tungvindt "Gyngestolen" bare ble brukt når det ikke var andre muligheter. (Braseth, Bernt: Bolaget - min arbeidsplass. Årbok for Ofoten Museum 2001)