Dronningens gate 54 Post- og telegraf.

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk
NAB1982030014.jpg

30. januar 1900 åpnet Telegrafen sitt lokale i gården som var eid av Statius Mosling. Noen måneder senere flyttet også postkontoret inn i bygningens 1. etg hvor kona Julie Moslings bokhandel til nå hadde holdt til. I kjelleren hadde Mosling trykkeri. Det var her det første nummeret av Fremover ble trykt. <ref>Fremover 23.11.1957</ref> Bokhandelen flyttet til nabobygget Dronningens gate 52. I 1918 kjøpte staten huset til post og telegrafstasjon. <ref> OT 12.03.1918</ref> Statius Mosling døde senere samme år. Uthuset i tre i bakgården var før 1923 erstattet av en oppmurt lagerbygning.

NAB1994040065.jpg

Post- og telegrafbygget var tegnet før krigen av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas. Sommeren 1950 ble vestre del av gamle post og telegrafbygget revet for å gi plass for nybygget.<ref> OT 13.07.1950</ref> Østfløyen ble solgt for riving høsten 1957. Tomta skulle ikke bebygges, men være innkjørsel for bakgården til det nye post og telegrafbygget, <ref> Fremover 23.11.1957</ref>

Det nye post og telegrafbygget sto ferdig i sommeren 1955, og innflyttingen var startet i august samme år. <ref>Lofotposten 05.08.1955</ref> <references />