Dronningens gate 44 Mimer

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Under det engelske anlegget bygde svensken Oluf Anderson et hus på denne tomta. (Ytreberg b1 s157) I 1916 kjøpte Losje Mimer huset med festeretten til tomta. (Fremover 12.10.1957) Våren 1931 begynte byggingen av Losje Mimers bygg. Entreprenører var A/S Jernbetong og byggmester Steinsvik. Huset sto ferdig i 1932. (Ytreberg, Nils A.: Narviks historie. Bind 2 s 212)

"Mimer-gården" var eid av IOGT-losje Mimer. Gården brandt under krigen, og gjenoppbyggingen tok til i 1945. Under krigen hadde tyskerne både vaskeri og andre aktiviteter i ruinen. Under evakueringen fra Finnland ble det forlagt en stor del soldater i rummene rundt om i huset. Gulvene ble dekket av halm og dette forårsaket at huset brandt enda en gang. Huset er bygd av tegelsten og klarte seg bra gjennom begge brannene selv om alt innvendig gikk med. I andre var det restaurant og i tredie etage var det møtelokaler. Dessuten inneholdt huset betjeningsrum og kontorer. (Harry Hjelle 04.03.2008)

Nybygget etter bybrannen 2.6.1940 ble tatt i bruk i januar 1956. (OT 16.1.1956)