Dronningens gate 17 Lindseth-gården

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk
NAB1975050042 pil.jpg

I 1898 flyttet vognmann Gudbrand Lindseth (1865-1946), opprinnelig fra Vestnes i Romsdalen, til Narvik fra Bodø med familien sin. Han skaffet seg hjørnetomt i kvartal 56, og førte opp boligen sin mot Breibakken – Dronningens 17A, og et lite butikklokale mot Dronningens gate hvor

NAB1980020006-kvartal 56v2.jpg

familien solgte kolonialvarer. Se blå pil i øverste bilde. Gudbrand sluttet med hestekjøring 1914, og satset i stedet på drosje. Han ser ut til å ha kjøpt sin første bil i 1916,

NAB205130223.jpg

øyensynlig med sønnene Gerhard og Erling som sjåfører. I 1926 hadde Gudbrand revet det lille butikklokalet mot Dronningens gate og ført opp to-etasjers forretningsgård. Hele huset ble utleid i begynnelsen. På bildet

OF.F200704090.jpg

som er tatt før 1932 ser vi at Joh. Stangnæs benyttet det største butikk lokalet til kolonial-handel, og Ole Kuraas det minste til slakteforretning. Han slaktet i bakgården, og laget kjøttvarer i kjelleren. Kuraas leide lokaler her fram til ca. 1933 da hans eget bygg stod ferdig litt lengere opp i Dronningens gate. Slakteforretning ble det enda en tid i Dronningens gate 17, men nå drevet av Harald Stensland. Gudbrands datter, Astrid, flyttet inn i leiligheten i 2. etg. og startet på 30-

DrGate17 DSC3364.jpg

tallet sammen med ektemannen Ingv. Jacobsen Glass & Kjøkkenutstyr i det største forretningslokalet. Astrid drev forretningen i om lag 40 år.

Kuraas leide lokalet fra 1976. Ti år senere kjøpte Kuraas Dronningens gate 17 og 17A. Sistnevnte ble revet i samband med oppføringen av Post – og Politibygget i Kongens gate. Dronningens gate 17 ble revet i 2012. Det har opp gjennom årene også vært annen næringsvirksomhet i gården, blant annet snekkerverksted i bakgården, kiosk, dykkerbutikk og TV-utleie (Thon) - og på kvisten var det utleie av hybler.

Litteratur: Berg Per Helge: Vandringer i Narvik bind 1. Narvik 1999 s 18.