Bjernes, Geir

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk
Geir Bjernes

Jeg har fått i oppdrag fra konservator Lars Slettjord ved Ofoten Museum i Narvik å utrede slekts- og gårdshistorie for

alle gårdene beliggende i Håkvikdalen i Narvik. Ut fra det kildematerialet jeg har hatt tilgjengelig for dette arbeidet - se bakerst i utredningen - presenterer jeg herved en foreløpig oversikt over gårds- og slektshistorien for gårdene.

Jeg har hatt liten anledning til å kontrollere det innsamlede materialet mot primærkildene, eller å gjennomgå den ferdige utredningen for eventuelle feil og mangler. Åpenbare feil med hensyn til bruken av kildematerialet, feiltolkninger av innholdet, slutninger og vurderinger som er foretatt på grunnlag av de kildene som er benyttet, og feil og selvmotsigelser som måtte fremkomme i teksten, er helt klart til stede. Oppdagelse av feil og mangler, eller synspunkter på andre løsninger med hensyn til brukerforholdene i Håkvikdalen, mottas derfor med takk.

Jeg arbeider for tiden ved Ofoten Museum. Jeg er utdannet ved Norges Landbrukshøgskole 1973-78 på linjen eiendomsutforming ved jordskifteavdelingen. Fra 1978 til 2003 har jeg jobbet ved Ofoten jordskifterett i Narvik, og i perioden 2003-2006 ved Ofoten og Sør-Troms jordskifterett i Harstad. I løpet av denne perioden har jeg først og fremst jobbet som avdelings- og senioringeniør, men har også fått god innsikt i eiendomsforholdene for flere av gårdene i Ofoten. Den kompetansen og erfaringen jeg har opparbeidet meg i løpet av min virksomhet ved jordskifteretten, har jeg fått god bruk for nå når jeg har fått i oppgave å utrede gårds- og sleksthistorier for flere gårder i Narvik kommune, i denne utredningen Håkvikdalen.

Narvik, mai 2006

Geir Bjernes