1833 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1833

Aar 1833, den 20de Aug. blev det almindelige Sage- og Skattething for Ofodens Thinglaug sat og fremholdt efter foregaaende Bekjendtgjørelse paa Gjestgivergaarden Lieland i Ofoden. Retten blev betjent af Sorenskriveren i Overvær af de 4-re eedsvorne Laugrettesmænd:

1. Mons Schønning af Nyegaard

2. Jacob Pedersen Balsnæs

3. Hans Ingebrigtsen Kleven

4. Lars Paulsen Lengenæs i stædet for Axel Nielsen Sletjord Ved Retten var tilstæde den const. Foged Oustad, Lensmand Heitmand og den thingsøgende Almue.

Hvorda! blev læst følgende Lov- og offentlige Kundgjørelser: No. 1. Tariffer over Afgifter af Varer og Fartøier som indtil 1ste Juli 1836 skulle erlægges, dat. 29de Juni d.A.

2. Bekjendtgjørelse angaaende smittede Steder Udenrigs, dat. 4. Juli sidstl.

Derefter blev af den Const. Foged Oustad fremlagt følgende Mandtaller til Examination og paafølgende Attestationer, nemlig:

1. Jordebogen over Laugstoelgodset og Statens 2det Jordegods i Saltens Fogderie for indeværende Aar. Mandtallet blev behørigen læst, og samme uimodsagt.

2. Mandtal over Gjestgiverskatten i bemeldte Fogderie for s. A.Som blef ligeledes uiomodsagt.

3. Mandtal over Jægteskipperskatten i Fogderiet for s. A. Læst og befunden rigtig