1799 A Sommer

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1799[rediger]

Anno 1799, Løverdagen den 25de Maii blev efter foregaaende Berammelse Retten til det almindelige Sommer-, Sage Tings Fremholdelse for Ofodens Fjerdings Almue sadt og fremholdt paa Tingstedet Lieland og betient af den constituerede Sorenskriver Johannes Henrich Aas med efterskrevne 4re eedsorne Laugrettesmænd, nemlig:

1. Christopher Christensøn Torrestad

2. Peder Jacobsøn Leroos

3. Peder Jørgensøn Schaarnes

4. Lars Gundersøn Laxaae som hver for sig i gaar haver aflagt deres Laugrettes Eed efter Loven. Tinget var berammet at skulle foretages sidstafvigte Torsdag den 23de d.M. og skiøndt Sorenskriveren til bestemt Tid ankom her til Stedet, saa har dog samme ikke før nu kundet foretages, formedelst at Kongens Foged Hr: Arnkiel ikke til dette Sted er ankommet, hvortil den i disse Dage faldende stærke Norden Vind formodentlig er Aarsag. Endnu Klokken 5 paa Eftermiddagen var han , nemlig Fogden, ikke ankommen, derfor kunde Sorenskriveren, da det var sidste Tingdag ikke opholde Tinget længere, men maatte foretage samme. Retten bievaanede Stedets Lensmand Friderich Holst og den tingsøgende Almue.

Hvor da! Efter at Retten var sadt, blev først læst følgende Almues Breve, saasom:

1. Aflyst og af Retten mortificeret Giæstgiver Peter Agersborgs udstædde Pante Obligation til Ole Normann paa Capital 1.100 rd, hvorfore har været pandtsadt med 1ste Prioritet Gaarden Lieland og 2de Jægter m.v. dateret 23de Julii 1794 og tinglyst 1ste Junii 1795, samt indfriet og betalt efter Creditors Enkes Qvitteringer paa Obligationen af 30te December 1795, 25de Maii 1797 og 12te Septbr 1798.

2. Sognepræsten Hr: Peder Arctanders udstædde Bygsel Sæddel til Lars Hanssøn paa 18 Mark Fiskesleje i Gaarden Dragvig, Matr,No. 38, som Niels Nielsøn forhen har beboet. Dateret 7de Augustii 1798, hvormed fulgte Gienpart paa 24 sk og Landskylds Bog paa 12 sk stemplet Papiir, samt til Tugthuuset betalt 8 Skilling.

3. Præsten Hr: Peder Arctanders udstædde Bygsel Sæddel til Mikkel Pedersøn paa 12 Mk Fisk i Gaarden Bergvig, Matr.No. 42, som Herman Andersøn forhen har beboet, dateret 29de December 1797, hvormed fulgte Gienpart og Landskyldsbog paa anordnet stemplet Papiir, og til Tugthuuset betalt 6 sk.


Efter 3de Ganges lovlig Udraab, indfandt sig ingen som havde noget videre ved Tinget at erindre, thi blev altsaa Retten hermed hævet.

JHAas(sign)