1744 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget

A:o 1744 d. 21 October mødte Sorenskriver Truels Aagom paa Gaarden Torrestad for ar holde almindelig Høsteting med Ofodens Fierings Almue, som Befuldmegtiget efter afgangne Foged Sr: Søfren Randulf.

Som Laugrettismend mødte:

1. Amund Andersen St. Hochvig, nu aflagt Æd

2. Niels Jensen Schiomnes

3. Lars Jensen Leeroos

4. Joen Hansen ibidem

5. Jens Engebretsen Lille Hochvig

6. Jens Thommessen Bervig, sidder for Hans Larsen Besfiord

7. Christen Olsen Elvegaard

8. Amund Andersen Anchenes


Da følgende er passeret:

1. Blev læst Jesper Andreas Hartgens Bøxelseddel af Hans Mai:sts Gods til Matz Hansen paa 1 v. i Ponsvig, dat. 19 Octbr. 1744. Til Tugthuuset 4 sk.

2. En Dito til Ole Christensen udstæd af Fogden Sr. Søfren Randulf paa 1 pd 6 mk udi Øfre Elvegaard, dat. 17 Junij 1739. Til Tugthuuset 4 sk.

3. En Dito af Hartgen udstæd til Ole Olsen paa ½ v. udi Fagernes, dat 21 Octbr. 1742. Til Tugthuuset 4 sk. (Til hvem?)

4. En Dito til Casper Hansen paa 1 pd udi Lille Birchevig Finne Jord, dat. 20 Octbr. 1744. Til Tugthuuset 4 sk.

5. En Dito til Hendrich Hansen paa 1 pd udi Lille Bierchevig Finne Rødning af forige Dato. Til Tugthuuset 4 sk.

6. Hr. Arctanders Bøxelseddel til Jacob Eschelsen paa ½ v i Dybvigen, dat. 24 Maij 1744, Til Tugthuuset 4 sk.

7. En Dito til Ole Caspersen paa ½ vs Leje udi Schaarnes, dat. 19 Octbr. 1744. Til Tugthuuset 4 sk.

8. En Dito til Jørgen Hansen paa 1 pd udi Narvigen , dat. 19 Octbr. 1744. Til Tugth. 4 sk.

9. En Dito til Abraham Olsen paa 18 mk udi Strand, dat. 12. Octbr. 1744. Til Tugth. 4 sk


Da nu indtet videre var at forrette, er Tinget i Hans Mai:ts Høje Navn ophævet.