1739 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1739

A:o 1739 d. 16 Junij er almindelig Sommer- og Sage Ting holden paa Gaarden Torrestad med Ofodens Fierings Almue af Foged og Sorenskrifver som forhen er meldt,

Til Laugrettes Mend mødte:

1. Gabriel Jørgensen Schornes

2. Stephen Gabrielsen Ponsvig

3. Joen Pedersen Saltvig

4. Gulbrand Larsen Vold

5. Knud Larsen Sletjord

6. Axel Larsen Bervig

7. Christen Olsen Elvegaard

8. Hans Christensen Stuenes


Da følgende efter at Retten i Hans Mai:sts Høje Navn var sat, er følgende passeret:

1. Blev oplæst alle de Forordninger med videre Rescripter som paa forrige Ting er melt.

Fogden Sr. Søfren Randulf haver ladet indstefne Haasetteren paa Knud Engebretsens Jegt Sier Stefnen 1738 for Undervegt 15 ½ v. og vaad Fisk 20 v. under Æd at forklare hvorledes dermed er behandlet. Af de indstefnte mødte Hans Christophersen Stuenes, Erich Hansen Balsnes og Engebret Larsen Torestad. Fremkom først Hans Christophersen Stuenes som efter Fogdens Paastand aflagde sin Æd at han ikke directe indirecte veed af at Kongens Fisk er bortkommen enten ved Indskibning eller Udskibning enten ved sig selv eller andre. Fremkom 2det Vidne, Erich Hansen Balsnes der paa forestaaende Maade aflagde sin Æd og at indted er kommen til den Føring han havde desligeste at han ikke veed nogen andre Kongens Fisk at have formeenet. Fremkom 3die Vidne, Engebret Larsen Torestad derpaa som forige aflagde sin Æd.

Flere Sager var der ikke.

Fogden endnu som paa afvigte Høste Ting opbød Finde Pladsen Stoere Hariangen som Grim Erlandsen besad og nu er ledig bleven, om nogen af Finnerne den ville antage i Følge Høje Rente Cammer Collegii Anteignelses 1ste Postes 2den Art udi 1729 Aars Regensskab, da de frem for andre den dem skulde overleveres, men ingen melte sig.

I Stæden for Troen Larsen Schornes blev opnefnt Christian Erichsen Stuenes til Skydsskaffer i denne Fiering.

Da nu indted videre var at forrette er Tinget i Hans Mai:sts Høje Navn ophævet.