1738 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1738

A:o 1738 d, 17 Junij er almindelig Sommer og Sage Ting holden paa Gaarden Torrestad af Foged og Sorenskriver som forhen melt med Ofodens Fierings Almue, Til Laugrettis Mend mødte:

1. Lars Andersen Stuenes

2. Christian Erichsen ibidem

3. Gabriel Jørgensen Schornes

4. Stephen Gabrielsen Ponsvig

5. Knud Larsen Hariangen

6. Christen Olsen Elvegaard

7. Gabriel Ingvoldsen Kongsbach, i hans Stæd Gulbrand Larsen Vold

8. Joen Persen Saltvig, i hans Stæd Axel Larsen Bervig


Da der udi Tilstædeværendes Paahør følgende er passeret:

1. Blef oplæst alle de Forordninger med videre som forhen er melt,

2. Til det Kiøbenhafnske Magazin var Almuens Vilkaar ikke noged at isette, men Ole Hansen Lieland lovede af Godvillghed 10 Rdr og hans Broder Peder Hansen 8 Rdr – Knud Engebretsen Bielgam var ikke tilstæde, Mogens Virach ej heller, ligeledes Hans Rasmussen Tielle som ej er tilstæde. Hendrich Ruth undskyldte sig siden han er Misionens Skolemester.

Kongl. Mai:sts Foged haver paa Justitiens Veigne ladet indstefne Anders Clemetsen for Lejermaal udi Ægteskab med Ingebor Thorsdatter Sør Schiombotten. Begge mødte for Retten og Anders Clemetsen efter Examen tilstoed at være Tøsens Barne Fader. Men som ingen Registrering er holt for Anders Clemetsen, optages Sagen til Høste Tinget til hvilken Tiid begge har at møde.

Fogden loed opbyde det øde Gods, neml. Grim Larsen Stoere Hariangens Part saa fremt nogen Find inden Aar og Dag vil tiltræde, og eller Rønelf efter sedvane.

Ole Hansen Lieland fremkom for Retten og opsagde at være Forsvar for Deliqventer etc. Da nu indted videre var at forrette, er Tinget i Hans Mai:sts Høje Nafn ophævet.