1733 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


1733b

Høsttinget 1733

A:o 1733 d. 25de October er almindelig Høste Ting holden Paa Gaarden Torrestad med Ofodens Fierings Almue af Sorenskrifver Truels Aagom. Paa Fogdens Veigne er tilsæde hans Fuldmægtig, Lars Ris. Som Laugrettis Mend mødte:

1. Johannes Lengvigen

2. Joen Povelsen Øjen, der taget hafver siden 1731 været indsadt, men ikke aflagt dera Æd, dog paa det at de Kongl. Forordninger kunde blifve publiceret, maatte de antages, neml:

3. Hans Christophersen Stuenes

4. Peder Olsen Østervig

5.Anders Tollefsen Lengvigen

6. Amund Axelsen Ytre Seines

7. Gulbrand Larsen Vold

8. Axel Axelsen Taraldsvig.


Da der udi Hans Maj:sts Høje Nafn og i Almuens Tilstædeværelse følgende er passeret:

Ved Fogdens Tiener blef Retten i Hans Mai:sts Høje Nafn foretaget og sadt, da videre som følger er passeret.

1. Blef oplæst Forordning angaaende Togte udi Norge, dat: Fredensborg d. 8 Maij |1733.

Da nu indtet videre var at forrette, er Tinget i Hans Maj:sts Høje Nafb ophafvet.