1728 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


1728a

Sommertinget 1728

A:o 1728 d. 28de Junij er almindelig Ledingsberg Ting holden paa Torrestad med Ofodens Fierings Almue af Kongl. Mai;sts Foged og Sorenskrifver som forhem er meldt. Til Laugrettis Mend mødte:

1. Christen Jensen Strømsnes

2. Johannes Lenvig, i hans Stæd Ole Nielsen Haakvig

3. Ole Amundsen Fagernes

4. Gabriel Olsen Leervig

5. Amund Pedersen Nyegaard

6. Einer Christophersen Strand

7. Peder Thorsen Botten


Da der udi Tilstædeværendes Paahør er passeret:

1. Blef oplæst alle de Forordninger og Placater ned videre som paa forige Ting er meldt.

Hvorpaa Fogden tilspurte Almuen om de paa Borgernes Træ-vegt eller Bismer hafve at klage saa vel som Befahling i Følge Hans Kongl. Mai:sts allernaadigste Ordre at forskaffe sig Jern Vegt. Almuen svarede, fra ældgammel Tiid hafver Træ Vegt væred i Brug som hver Bonde nu er vant ved, og derfor helst siunes om Hans Kongl. Mai:st allernaadigst maa afbøje at blifve ved gl. Vægt, detsuden er ikke hver Mands Vilkaa Jern Vegt at forskaffe, ej heller der forstaaer hende, og at der efter Træ Bismer Vegt hende deres Fisk til Bergen, faaer de liden end Ofver Vegt, kan heller ikke klage ofver Borgernes Vegt, thi om en Bismer paa en Vaag hafver et Svaraae ofver deb anden, er det ikke at klage paa. I øvrig var deres Svar som paa forige Ting.

Og som ingen Sager ej heller noged andet meere var at forrettew er Tinget i Hans Mai;sts Høje Nafn ophæfvet.