1720 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søkSommertinget 1720

A:o 1720 d. 3 Julij blef holt almindelig Ledingsbergting paa Taarstad med Ofodens Fierdings Almue af Kongl. Mayests Fogit og constitureit Sorenskrifuer samt overværene til Rettens Betiening disse Laugrettis Mænd, nembl.:

1. Anders Nielsen Lille Hochvig

2. Ole Aamundsen Fagernes

3. Peder Einersen Pundsvig

4. Ole Pedersen Dragvig

5. Einer Christophersen Strand

6. Ole Nielsen Stor Hochvig

7. Johannes Christophersen Lengvig

8. Axel Andersen Fremnes

Da er efter at Retten i Hans Maj:sts Høje Nafn var sadt i Lensmandens og tingsøgende Almues Paahør for Retten passeret, som følger:


Forordninger

1. blef oplæst de Kongl. Forordninger og andet som paa forige Vaartinge er publiceret.

2. blef oplæst de Kongl. Forordninger og andet som hermed er befahlet som henhøre Tingsvidnerne.


Bøkselsedler

3. blef oplæst Kongl. Mai:sts Foged Sr. Søfren Randulfs Bøxelseddel til Hermand Olesen paa ½ v. Land Skyld for Liifs Tiid udi Lille Hochvig i Ofoedens Fiering, dat. 9de Januarij 1720.

4. oplæst Hr. Juchum Leths udgifne Bøxel Seddel til Ole Hansen paa 12 mk Fiskes Leje udi Gaarden Skar, ellers af Ordinaire Stiil og Dato, d. 7de Aug. A:o 1718.

5. Hans Rasmussen Linds udgifne Bøxel Seddel til Jens Laursen paa 12 mk. Fiskes Landskyld udi Gaarden Bervigen, var ellers af ordinaireStiil og Dato: d. 12 Fbr. A:o 1717.


Kontroll av bøkselsedler

6. Kongl. Mai:sts Foged Højagtbare S: Søfren Randulf efter som Øfrigheds Ordre til dette Leedingsberg ladet kalde ind mennige Almue at fremviise deris Bøxel Brefue, men som for Uveir denne Gang faae af Almuen indfandt sig, foreleggis deris Udeblifvelse saa for at undgaae den Straf imod Hans Mai:sts Allernaadigste Forordning av 23de Janv. 1719 at sig til næstkommende Høsteting at indfinde.


Ledig jord

Kongl. Mai:sts Foged Sr: Randulf opbød Hna Mai:sts øde Gods, nembl. Stuenes, Store Balangen med videre om der var nogen af dem der ville antage. Dertil Almuen svarede Nej.


Bøkselsedler

Blef oplæst Sl. Maria Connissarii Bremers udgifne Bøksel Seddel til Ole Olesen Ramnes paa 1 vogs Fiskes Landskyld udi Ramnes, var ellers af ordinaire Stiil og Dato, d. 22 Octbr, 1712,


Da nu indet mere var at forrette, blef Tinget i Hans Mai:sts høje Nafn ophævet, og enhuer af Amuen tilladt til deris Huuse i Fred at hiemfahre.