0003 Stedsnavn

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Steder omtalt i tingprotokollene

Slik søker du:

1. Kopier stedsnavnet. (Merk og høyreklikk med musa)

2. Klikk på årstall

3. Ctrl + F

4. Lim inn stedsnavnet

NavnelisteRett alfabetfeil etter avstandsregulering

Ankenes

Amkenes, Ancenes, Anchenes, Anchenæs

Høstting 1725 1725B Ankenes

Snkenes 1727A Ankenes

Høstting 1732 Ankenes 1732B Ankenes

Sommerting 1733 Ankenes 1733A Ankenes

Sommerting 1734 1734A Ankenes

Sommerting 1735 Anchenes 1735A Ankenes

Sommerting 1736 Anchenes 1736A Ankenes

Høstting 1744 Anchenes 1744B Ankenes

Sommerting 1747 Anchenes 1747A Ankenes

Sommerting 1748 Anchenes 1748A Ankenes

Høstting 1758 Ankenes 1758B Ankenes

Høstting 1764 Ankenes 1764B Ankenes

Sommerting 1774 Anchenæs 1774A Ankenes

Anchenæs 1777A Ankenes 4


Høstting 1829 Ankenæs 1829B Ankenes

Høstting 1830 Ankenæs 1830B Ankenes

Sommerting 1831 Anchenæs 1831A Ankenes

Arnes

Aarnes

Sommerting 1740 Aarnes 1740A Arnes

Høstting 1743 Arnes 1743B Arnes

Sommerting 1747 Arnes 1747A Arnes

Arnæs 1775B Arnes

Astafjorden

Høstting 1829 Astafjorden 1829B Astafjorden

Bakkejord

Bachejord,Bachjord,Bachjorden, Bakjord, Bakkejord,

[[1726 A Sommer|Sommerting 1726] ] Bachejord 1726A Bakkejorda

Høstting 1726 Bachejord 1726B Bakkejorda 2

Sommerting 1731 Bachejord 1731A Bakkejorda

Sommerting 1732 Bachjord 1732A Bakkejorda

Høstting 1732 Bachjorden 1732B Bakkejorda 2?

Sommerting 1735 Bachjord 1735A Bakkejord

Sommerting 1737 Bachjord 1737A Bakkejorda

Høstting 1745 Bachejord 1745B Bakkejorda 2

Høstting 1746 Bachejord 1746B Bakkejorda 2

Høstting 1726 Bachejord 1749B Bakkejorda

Høstting 1726 Bakkejord 1764B Bakkejorda 3

Bachejord 1775A Bakkejorda 3

Bachejord 1778B Bakkejorda 2

Høstting 1829 Bakkejord 1829B Bakkejorda 2

Sommerting 1830Bakkejord 1830A Bakkejorda 4

Høstting 1830 Bakkejord 1830B Bakkejord 2

Sommerting 1831 Bakjord 1831A Bakkejord ?

Høstting 1832 Bakkejord 1832B Bakkejorda 2

Sommerting 1833 Bakkejord 1833A Bakkejorda 3

Ballangen

Ballangen 1721A


Høstting 1736 Ballangen 1736B

Høstting 1745 Ballangen 1745B

Høstting 1749 Ballangen 1749B

Sommerting 1750 Ballangen 1750A Ballangen

Høstting 1750 Ballangen 1750B

Høstting 17458 Ballangen 1758B

Høstting 1831 Ballangen 1831B 8

Høstting 1829 1831E Ballangen 1831E 8


Ballangsmark

Høstting 1737 Ballangs Marken 1737B

Høstting 1829 Ballangsmark 1829B Balangsmark

Ballangen store

Store Balangen 1720A

Store Balangen 1722B

Store Ballangen 1721B

Stoere Ballanger 1725B

Store Ballangen 1725A 3

Store Balangen 1732B

Store Ballangen 1746A 2

Stor Ballangen 1746B 2

Stor Ballangen 1747A 5

Stor Ballangen 1758B 2

Stor Ballangen 1764B

Stor Ballangen 1776A

Stor Balangen 1776B

Ballangen lille

Lille Ballangen 1725B

Lille Ballangen 1736A

Lille Ballangen 1738B


Lille Ballangen 1740B

Lille Ballangen 1742A

Lille Ballangen 1832B

Lille Ballangen 1831E

Lille Ballangen 1831E

Lille Ballangen 1831E

Lille Ballangen 1831B

Lille Ballangen 1831B

Lille Ballangen 1831B

Balsnes

Sommerting 1721 Balsnes 1721A 2 Balsns

Høstting 1722 Balsnes 1722B

Sommerting 1724 Balsnes 1724A Balsnes 2 Baltsnes

Høstting 1725 Balsnes 1725B

Sommerting 1726 Balsnes 1726A

Sommerting 1731Balsnes 1731A

Høstting 1732 Balsnes 1732B

Sommerting 1734 Balsnes 1734A 3

Sommerting 1735Balsnes 1735A

Høstting 1736Balsnes 1736B 4

Sommerting 1739Balsnes 1739A 2

Sommerting 1740Balsnes 1740A 3

Høstting 1745Balsnes 1745B

Sommerting 1746 Balsnes 1746A 2

Høstting 1746 Balsnes 1746B 2

Sommerting 1747Balsnes 1747A 6

Sommerting 1748 Balsnes 1748A

Høstting 1749 Balsnes 1749B

Sommerting 1750 Balsnes 1750A 2

Høstting 1750 Balsnes 1750B

Høstting 1764 Balsnes 1764B 3

Balsnæs 1778A Balsnes

Balsnæs 1778B

Høstting 1829 Balsnæs 1829B

Sommerting 1830 Balsnæs 1830A

Høstting 1830 Balsnæs 1830B

Sommerting 1831 Balsnæs 1831A 4

Sommerting 1831 Balsnæs 1831E 5

Høstting 1831 Balsnæs 1831B 6


Høstting 1832 Balsnæs 1832B 4

Sommerting 1833 Balsnæs 1833A

Høstting 1833 Balsnæs 1833B

Barøy

Barøen

Sommerting 1735 Barøen 1735A Barøya

Sommerting 1750 Barøen 1750A Barøya 2

Sommerting 1774 Barøen 1774A Barøy 2

Barøy?

Beiarn

Beyeren 1775B Beiarn

Beyeren 1777A Beiarn

Beisfjord

Bedsfiord, Besfiord, Biedtsfiord Sommerting 1721 Biedtsfiord 1721A Beisfjorden

Sommerting 1734 Besfiorden 1734A Beisfjorden

Sommerting 1740 Besfiorden 1740A Beisfjorden

Sommerting 1743 Bedsfiord 1743A Beisfjorden

Høstting 1743 Besfiord 1743B Beisfjorden

Sommerting 1744 Besfiord 1744A Beisfjorden 2

Høstting 1744 Besfiord 1743B Beisfjorden Besfiord 1744B Beisfjorden

Høstting 1745 Besfiord 1745B BeisfjordenBesfiord 1745B Beisfjorden

Sommerting 1746 Besfiord 1746A Beisfjorden

Høstting 1748 Bedsfiord 1748B Beisfjorden

Høstting 1749 Bedsfiord 1749B Beisfjorden

Høstting 1750 Bedsfiorden 1750B Beisfjorden

Sommerting 1769 Bedsfiord 1769A Beisfjorden

Sommerting 1774 Bedsfiord 1774A Beisfjorden 4

Bedsfiord 1775B Beisfjorden

Bedsfiord 1776A Beisfjorden

Bedsfiord 1778B Beisfjorden 3

Høstting 1830 Bedsfiord 1758B Beisfjorden

Sommerting 1831 Bedsfjord 1831A Beisfjorden

Sommerting 1833 Bedsfjord 1833A Beisfjorden

Bergshaugen?

Bergs Hougen 1720B

Bergvik

Sommerting 1720 Bervigen 1720A

Sommerting 1722 1722A Bergvik 5

Sommerting 1727 Bervig 1727A 2

Høstting 1729 Bervig 1729B

Sommerting 1730 Bervig 1730A

Sommerting 1732 Bervig 1732A

Høstting 1732 Bervig 1732B

Sommerting 1744 Bervig 1733A

Sommerting 1736 1735A

Høstting 1736 Bervig 1736B 2

Høstting 1737 Bervig 1737B

Sommerting 1738 Bevig 1738A

Sommerting 1739 Bervig 1739A

Sommerting 1740 Bervig 1740A

Høstting 1740 Bervig 1740B

Høstting 1743 Bervig 1743B

Høstting 1748 Bervig 1748B

Høstting 1749 Bervig 1749B

Sommerting 1750 Bervig 1750A 4

Høstting 1750 Bervig 1750B

Sommerting 1774 Bervig 1774A 3

Bervig 1778A

Sommerting 1831 Bergvig 1831A

Bjelgam

Høstting 1720 Bielgam 1720B Bjelgam 3

Høstting 1722 Bielgam 1722B Bjelgam

[[1725 A Sommer|Sommerting 1725] ]Bielgam 1725A Bjelgam

Sommerting 1726 Bielgam 1726A Bjelgam

Sommerting 1727 Bielgam 1727A Bjelgam 6

Sommerting 1736 Bielgam 1736A Bjelgam

Sommerting 1738 Bielgam 1738A Bjelgam

Høstting 1740 Bielgam 1740B Bjelgam

Sommerting 1742 Bielgam 1742A Bjelgam

Sommerting 1743 Bielgam 1743A Bjelgam

Høstting 1744 Bielgam 1745B Bjelgam 2

Høstting 1746 Bielgam 1746B Bjelgam

Høstting 1748 Bielgam 1748B Bjelgam 7

Sommerting 1750 Bielgam 1750A Bjelgam

Høstting 1758 Bielgam 1758B Bjelgam

Bieldgam 1775A Bjelgam 2

Bieldgam 1776B Bjelgam 6

Bieldgam 1777A Bjelgam

Bieldgam 1778B Bjelgam

Høstting 1829 Bjeldgam 1829B Bjelgam 4

Høstting 1830 Bjeldgam 1830B Bjelgam

Høstting 1831 Bjeldgam 1831E Bjelgam

Høstting 1831 Bjeldgam 1831B Bjelgam

Høstting 1832 Bjeldgam 1832B Bjelgam

Bjerkvik

Sommerting 1721 Bierkvig 1721A Bjerkvik 2 Bierchevig Bierkvig

Høstting 1726 Bierkevig 1726B Bjerkvik

Høstting 1736Biørnaas 1736B

Høstting 1738 Bierchevigen 1738B Bjerkvik

Høstting 1746 bierchevig 1746B Bjerkvik

Sommerting 177 Bierchevig 1747A Bjerkvik 3

Sommerting 1748 Bierchevig 1748A Bjerkvik 2

Høstting 1749 Bierchevig 1749B Bjerkvik 2

Høstting 17500 Bierchevig 1750B Bjerkvik 2

Høstting 1758Berkvig 1758B Bjerkvik 3 Berkvig, Bierkvig, Birchevig

Høstting 1768Bierkevig 1768B Bjerkvik 2

Bierchevig 1777A Bjerkvik

Høstting 1829Bjerkvig 1829B Bjerkvik

Bierchevig 1775B Bjerkvik 2

Sommerting 1831 Bjerkvig 1831A Bjerkvik

Høstting 1832Bjerkvig 1832B Bjerkvik 3

Sommerting 1738 Bjerkvigmark 1830A Bjerkvikmarka 2

Sommerting 1738 Bjerkvigmark 1833A

Sommerting 1738 Biørn 1731A

Bjerkvik lille

Lille Bierchevig 1721B

Lille Bierkevig 1740B

Lille Bierchevig 1742A

Lille Birchevig 1744B 2

Lille Bierchevig 1749B

Lille Bierchevig 1750A

Lille Bierkevig 1758B

Lille Bierkevig 1764B 3

Lille Bierchevig 1774A 3

Lille Bjerkevig 1830A

Lille Bjerkvig 1831A

Bjerkvik store

Stor Bierkevig 1768B

Stor-Bierchevig 1774A


Store Bierchevig 1750A

Store Bierchevig 1750A

Stoer Bierchvig 1778B

Store Bjerkvig 1831A

Store Bjerkvig 1831A

Store Bjerkvig 1830B

Store Bjerkvig 1830B

Store Bjerkvig 1830A

Bodø

Sommerting 1738 Bodøe 1736A Bodø

Høstting 1740 Bodøe 1829B Bodø

Bogen

Høstting 1732 Bogen 1732B Bogen

Høstting 1732 Bogen 1732B Bogen

Sommerting 1750 Bogen 1750A Bogen

Høstting 1830 Bogfjeldmark 1830B


Borge

Høstting 1725 Borge 1725B Borge


Botten

Sommerting 1721 Botten 1721A Botn

Høstting 1722 Botten 1722B Botn

Sommerting 1723 Botten 1723A Botn

Sommerting 1725Botten 1725A Botn 3

Høstting 1725 Botten 1725B Botn

Sommerting 1726 Botten 1726A Botn

Sommerting 1727 Botten 1727A Botn

Sommerting 1728 Botten 1728A Botn

Høstting 1729 Botten 1729B Botn

Sommerting 1730Botten 1730A Botn

Sommerting 1731Botten 1731A Botn

Høstting 1731 Botten 1731B Botn 2

Sommerting 1732 Botten 1732A Botn

Høstting 1768 Botten 1768B Botn 4

Botten 1769A Botn

Høstting 1829 Botten 1829B Botn

Botn lille=

Lille-Botten 1777A Lillebotn

Bragvik

Høstting 1729 Bragvig 1729B


Brashougen

Høstting 1720 Brashougen 1720B


Brettesnes

Sommerting 1731 Brettesnes 1731A Brettesnes 3

Høstting 1731 Brettesnes 1731B Brettesnes

Sommerting 1732 Brettesnes 1732A Brettesnes 5

Høstting 17322 Brettesnes 1732B Brettesnes

Sommerting 1774 Brettesnæs 1774A Brettesnes

Bøe ytre

YttreBøe 1721A Ytre Bøe 1736B Ytre Bøe 1743A Ytter Bøe 1745B Ytter Bøe 1746A Ytter Bøe 1746B Ytter Bøe 1746B Ytter Bøe 1748A Ytter Bøe 1748B Ytterbøe 1736B 2 Ytterbøe 1736B Ytterbø Ytterbøe 1736B 3 Ytterbøe 1768B

Yttre Bøe 1740A Yttre Bøe 1830B


Digermulen

Sommerting 1831Digermulen 1831A Digermulen


Djupvik

Høstting 1729 Diubvig 1729B Djupvik

Sommerting 1731 Diubvigen 1731A Djupvik


Drageidet

Sommerting 1747 Dragejdet 1747A


Dragvik

Høstting 1719 Dragvig 1719B Dragvik 2

[[1720 A Sommer|Sommerting 1720] ]Dragvig 1720A Dragvik

Høstting 1720 Dragvig 1720B Dragvik

Høstting 1721 Dragvig 1721B Dragvik

Sommerting 1722 Dragvig 1722A Dragvik

Høstting 1722 Dragvig 1722B Dragvik 2

Sommerting 1723 Dragvig 1723A Dragvik 2

Sommerting 1724 Dragvig 1724A Dragvik 4

Sommerting 1725 Dragvig 1725A Dragvik 2

Høstting 1725 Dragvig 1725B Dragvik

Sommerting 1726 Dragvig 1726A Dragvik

Høstting 1738 Dragvig 1738B Dragvik

Sommerting 1742Dragvig 1742A Dragvik

Sommerting 1743Dragvig 1743A Dragvik 2

Høstting 1743 Dragvig 1743B Dragvik

Høstting 1745 Dragvig 1745B Dragvik 2

Høstting 1746 Dragvig 1746B Dragvik 2

Sommerting 1747Dragvig 1747A Dragvik

Høstting 1746 Dragvig 1748B Dragvik

Sommerting 1774 Dragvig 1774A Dragvik 2

Dragvig 1778A Dragvik

Høstting 1829 Dragvig 1829B Dragvik 3

Dverberg

Høstting 1729 Dverberg 1731B Dverberg


Dybvig

Høstting 1719 Dybvig 1719B Djupvik

Høstting 1720 Dybvigen 1720B Djupvik

Høstting 1721 Dybvigen 1721B Djupvik

Høstting 1726 Dybvig 1726B

Høstting 1736 Dybvigen 1736B

Sommerting 1743 Dybvig 1743A

Høstting 1744 Dybvigen 1744B

Høstting 1764 Dybvigen 1764B Djupvik

Dybvig 1778A

Diubvig 1778B

Høstting 1831 Dybvig 1831E 19

Høstting 1831 Dybvig 1831B 17

Elve kroken

Høstting 1736 Elfve Krogen 1736B Elvekroken


Elvegård

Elfuegaard

Elfuegaard 1719B Elvegård

Elvegaard 1720B Elvegård

Sommerting 1721 Elfvegaard 1721A Elvegården 4

[[1725 A Sommer|Sommerting 1725] ]Elfvegaard 1725A

Høstting 1725 Elfvegaard 1725B

Sommerting 1726 Elfvegaard 1726A 2

Høstting 1726 Elfvegaard 1726B 3

Sommerting 1727Elfvegaard 1727A 2

Høstting 1729 Elfvegaard 1729B 4

Sommerting 1730 Elfvegaard 1730A 2

Sommerting 1731 Elfvegaard 1731A 2

Høstting 1732 Elvegaard 1732B 4 Sjekk

Sommerting 1735 Elfvegaard 1735A

Sommerting 1736 Elfvegaard 1736A

Høstting 1736 Elfvegaard 1736B

Sommerting 1738 Elvegaard 1738A

Sommerting 1739 Elvegaard 1739A

Sommerting 1740 Elvegaard 1740A

Sommerting 1743 Elvegaard 1743A 3

Sommerting 1743 Elvegaard 1743A Schiombotten

Sommerting 1743 Elvegaard 1744A Elvegård

Høstting 1744 Elvegaard 1744B Elvegård

Høstting 1745 Elvegaard 1745B Elvegård

Høstting 1748 Elvegaard 1748B

Høstting 1749 Elvegaard 1749B 3

Sommerting 1750 Elvegaard 1750A

Høstting 1750 Elvegaard 1750B 7

Sommerting 1774 Elvegaard 1774A 2

Elvegaard 1776B

Elvegaard 1777A 2

Sommerting 1830 Elvegaard 1830A Sjekk

Høstting 1832 Elvegaard 1832B

Sommerting 1833 Elvegaard 1833A 4

Elvegård ytre

Ytre Elvegaard 1750A Yttre Elvegaard 1768B


Elvegård nedre

Nedre Elfvegaard 1726B

Elvegård øvre

Øvre Elvegaard 1778B

Elveslettet

Høstting 1764 Elveslettet 1764B


Emmenes

Høstting 1720 Emmenes 1720B Emmenes

Høstting 1722 Emenes 1722B Emmenes

Sommerting 1724 Emmenes 1724A Emmenes

Sommerting 1743 Emmenes 1730A Emmenes

Høstting 1730 Emmenes 1738B Emmenes

Høstting 1740 Emmenes 1740B Emmenes

Sommerting 1747 Emmenes 1747A Emmenes

Sommerting 1748 Emmenes 1748A Emmenes 2

Høstting 1764 Emmenes 1764B Emmenes

[[1769 A Sommer|Sommerting 1769] Emmenes 1769A Emmenes

Emmenæs 1777A Emmenes

Høstting 1832 Emmenæs 1832B Emmenes 4

Evenes

Høstting 1720 Evenes 1720B Evenes

Høstting 1737 Evenes 1737B Evenes

Sommerting 1740 Evenes 1740A Evenes

Høstting 1745 Evenes 1745B Evenes

Sommerting 1746 Evenes 1746A Evenes

Høstting 1768 Evenes 1768B Evenes 2

Sommerting 1774 Evenes 1774A Evenes

Høstting 1829 Evenæs 1829B Evenes

Sommerting 1830 Evenæs 1830A Evenes

Høstting 1830 1830B Evenes 4

Høstting 1832 Evenæs 1832B Evenes


Evenesmark

Evenesmark, Evenæsmark Evenæsmark 1777A Evenesmark

Evenæsmark 1778A Evenesmark

Høstting 1829 Evenæsmark 1829B Evenesmark

Evenæsmark 1830A Evenesmark 10

Høstting 1830 Evenæsmark 1830B Evenesmark

Evenæsmark 1831A Evenesmark 3

Høstting 1832 Evenæsmark 1832B

Evjen

Evjen 1720B


Fagerjord

Høstting 1729 Fagerjord 1729B Fagerjord

Sommerting 1742 Fagerjord 1742A Fagerjorda

Sommerting 1774 Fagerjord 1744A Fagerjorda

Høstting 1745 Fagerjord 1745B Fagerjord 3

Sommerting 1746 Fagerjord 1746A Fagerjord 3

Høstting 1746 Fagerjord 1746B Fagerjord

Sommerting 1747 Fagerjord 1747A Fagerjord 3

Sommerting 1748 Fagerjord 1748A Fagerjord 7

Fagerjord 1775B Fagerjord 2

Fagerjord 1776A Fagerjord

Fagerjord 1777A Fagerjord 2

Fagerjord 1778A Fagerjord

Fagerjord 1778B Fagerjord

Sommerting 1833 Fagerjord 1833A Fagerjord 2

Fagernes

Høstting 1736 Fagernes 1719B Fagernes

Fagernes 1720A Fagernes

Høstting 1736 Fagernes 1720B Fagernes

Høstting 1736 Fagernes 1721B Fagernes

Fagernes 1722A Fagernes

Høstting 1736 Fagernes 1722B Fagernes

Fagernes 1723A Fagernes

Fagernes 1725A Fagernes

Fagernes 1726A Fagernes

Høstting 1726 Fagernes 1726B Fagernes

Fagernes 1727A Fagernes

Fagernes 1728A Fagernes

Fagernes 1730A Fagernes

Fagernes 1732A Fagernes

Fagernes 1733A Fagernes

Høstting 1740 Fagernes 1740B Fagernes

Høstting 1744 Fagernes 1744B Fagernes

Fagernes 1747A Fagernes

Fagernes 1748A Fagernes

Høstting 1768Fagernes 1768B Fagernes

Fagernæs 1769A Fagernes 3

Fagernæs 1774A Fagernes

Fagernæs 1775A Fagernes

Fagernæs 1775B Fagernes 6

Fagernæs 1777A Fagernes 4

Fagernæs 1778A Fagernes 3

Fagernæs 1778B Fagernes 9

Feenes

Feenes 1750A

Fjelldal

Fieldahl 1733A Fjelldal Fieldahl 1733A Fjelldal


Finnmark

Findmark 1736A Finnmark Findmarken 1725A Finnmark Høstting 1736Findmarken 1743B Finnmark

Findmarken 1774A Finnmark


Findmarken 1778A Finnmark

Findmarken 1778B Finnmark 2

Forra

Furra, Fura, Furre, Furra Høstting 1719 Furra 1719B Forra

Høstting 1726 Fura 1726B Forra

Høstting 1743 Fura 1743B Forra

Høstting 1746 Furre 1746B Forra

Høstting 1748 Furre 1748B Forra

Furrue 1778A Forra

Sommerting 1830 Furra 1830A Forra


Evjen

Forsaae

Forsaae 1726A Forså

Høstting 1736 Forsaae 1726B Forså

Forsaae 1743A Forså

Forsaae 1777A Forså 2

Høstting 1832 Forsaae 1832B Forså

Forselv

Forselfven

Sommerting 1730 Forselfven 1730A Forselv

Sommerting 1769 Forselv 1769A Forselv

Høstting 1830 Forselv 1830B Forselv

Forsnes

Forsnes 1747A


Framnes

Fremnes, Framnes

Høstting 1719 Fremnes 1719B Framnes

Sommerting 1730 Fremnes 1720A Framnes

Høstting 1720 Framnes 1720B Framnes 2

Sommerting 1721 Fremnes 1721A Framnes

Høstting 1721 Fremnes 1721B Framnes 2

Sommerting 1722 Fremnes 1722A Framnes

Høstting 1722 Fremnes 1722B Framnes

Sommerting 1724 Framnes 1724A Framnes 3

Sommerting 1725 Framnes 1725A Framnes

Høstting 1725 Framnes 1725B Framnes

Sommerting 172 Framnes 1726A Framnes

Høstting 1726 Framnes 1726B Framnes

Sommerting 1727 Framnes 1727A Framnes

Høstting 1732 Framnes 1732B Framnes

Høstting 1737 Framnes 1737B Framnes

Høstting 1738 Framnes 1738B Framnes

Høstting 1740 Framnes 1740B Framnes

Høstting 1745 Framnes 1745B Framnes

Høstting 1745 Fremnes 1745B Framnes

Høstting 1746 Framnes 1746B Framnes

Fremnæs 1769A Framnes

Fremnes 1775B Framnes

Fremnæs 1776A Framnes

Fremnæs 1777A Framnes 6

Fremnæs 1778A Framnes

Høstting 1829 Fremnæs 1829B Framnes

Høstting 1830 Fremnæs 1830B Framnes 2

Høstting 1832 Fremnæs 1832B Framnes 2

Frostis

Frostiis Frostisen

Sommerting 1730 Frostisen 1774A Frostisen

Frostiis 1830B Frostisen

Sommerting 1730 Frostiis 1831A Frostisen 3

Fuskevog

Fuskevog 1830B Fauske-våg?

Gamnes

Gamnæs 1832B Gamnes

Geisvik

Høstting 171936 Gieschevig 1736B Gjesvik

Høstting 1748 Gedsvigen 1748B Geisvik

Høstting 1750 Giesvig 1750B Geisvik


Høstting 1754 Gieskevig 1764B Geisvik 4

Gilskevig 1775B Geisvik


Gilskevig 1776B Geisvik

Gilschevig 1777A Geisvik

Høstting 1830 Gilskevig 1830B Geisvik 2

Gielskevig 1833A Geisvik

Gievig?

Gievig 1743B


Gievæhr

Gievæhr 1829B

Gievæhr 1832B

Gievæhr 1830B

Givæhr 1724A

Grønnåsen?

Grønaasen 1736B Grønåsen Grønaasen 1736B Grønåsen


Grøtøen

Grøtøen 1775A

Gudbrandsdalen

Guldbrandsdahl 1743B Gudbrandsdalen

Haar

Haar 1720B 6 Harr 1720B 2 Har

Haar 1723A Hamerøe 1774A Hamarøy

Har 1725A Har 1725B Har 1726A Har 1731A Har 1732A Har 1736A Har 1736B Har 1737B 2Hegstad

Hegstad 1725B Hegstad Hegstad 1732A


Hekkelstrand

Sommerting 1831 Hækkelstrand 1830A Hekkelstrand 3

Sommerting 1831 Hekkelstrand 1831A Hekkelstrand

Hækkelstrand 1831B Hekkelstrand 17

Hækkelstrand 1831E Hekkelstrand 17

Hækkelstrand 1832B


Helgeland

Sommerting 1726 Helgeland 1726A Helgeland 3

Hergot

Hergotten, Hergoten

Sommerting 1735 Hergotten 1735A Hergot

Hergot 1748B Hergot

Sommerting 1746 Hergotten 1746A Hergot

Hergotten 1746B Hergot

Hergotten 1768B Hergot 3

Sommerting 1774 Hergotten 1774A Hergot 4

Hergotten 1775B Hergot 3

Hergotten 1777A Hergot 2

Herjangen

Sommerting 1721 Hariangen 1721A Herjangen 3

Sommerting 1722 Hariangen 1722A Herjangen

Høstting 1722 Hariangen 1722B Herjangen 2

Sommerting 1724 Hariangen 1724A Herjangen

Sommerting 1725 Harrianger 1725A Herjangen

Sommerting 1726 Harrianger 1726A Herjangen

Høstting 1726 Harianger 1726B Herjangen 3

Høstting 1729 Hariangen 1729B Herjangen

Høstting 1732 Hariangen 1732B Herjangen

Høstting 1737 Hariangen 1737B Herjangen

Sommerting 1738 Hariangen 1738A Herjangen

Sommerting 1746 Hariangen 1746A Herjangen

Sommerting 1747 Hariangen 1747A Herjangen 3

Høstting 1749 Hariangen 1749B Herjangen

Høstting 1750 Hariangen 1750B Herjangen

Høstting 1764 Hariangen 1764B Herjangen 2

Høstting 1750 Hatiangen 1750B Herjangen

Harriangen 1775A Herjangen 5

Herjangen lille

Lille Herriangen 1774A

Lille Hariangen 1775A 3 Lille Harriangen 1775B

Lille Harriangen 1776B Lille Harriangen 1777A 4

Herjangen store

Stor Hariangen 1721A 2

Stor Hariangen 1723A

Stor Hariangen 1737B

Stoere Hariangen 1738A

Stoere Hariangen 1738B

Stoere Hariangen 1739A

Stoer Hariangen 1740B 2


Stor Hariangen 1749B

Stor Hariangen 1764B 2

Stor Harriangen 1778A

Stor Harriangen 1829BStore Hariangen 1721A

Store Harriangen 1832B Store Harriangen 1830B Store Harriangen 1830B Store Harriangen 1830B Store Harriangen 1830A Store Harriangen 1830A Store Harriangen 1830A Store Harriangen 1829B

Hildervig

Sommerting 1720 Hildervig 1743A 3

Høstting 1764 Hildervig 1764B Hildervig 1777A Høstting 1829 Hildervig 1829B 3

Holchestad

Sommerting 1725 Holchestad 1725A

Holtvik lille

Lille Holtvig(!) 1720B


Hougen

Hougen 1764B Haugen 2


Hægstad

Hægstad 1731B

Sommerting 1736 Hægstad 1736A

Hægstad 1777A

Høstting 1829 Hægstad 1829B

Høibakken

Høijbakken 1832B


Håkvik

Hochvig, Hochvigen, Haachvig, Hokvig

Høstting 1719 Hochvig 1719B Håkvik

Sommerting 1720 Hochvig 1720A Håkvik

Sommerting 1721 Hochvig 1721A Håkvik

Sommerting 1721 Haachvig 1721A Håkvik

Sommerting 1730 Hochvigen 1721A Håkvik

Høstting 1721 Hochvig 1721B Håkvik

Sommerting 1722 Haachvig 1722A Håkvik

Høstting 1722 Hochvig 1722B Håkvik

Sommerting 1730 Hokvig 1723A Håkvik

Sommerting 1724Hochvig 1724A Håkvik 2

Sommerting 1730 Haachvig 1724A Håkvik

Høstting 1725 Hochvig 1725B Håkvik

Høstting 1726 Hochvig 1726B Håkvik 2

Sommerting 1730 Hochvig 1727A Håkvik

Sommerting 1728 Haakvig 1728A Håkvik

Høstting 1729 Hokvig 1729B Håkvik

Sommerting 1730 Hokvig 1730A Håkvik

Sommerting 1731 Hokvig 1731A Håkvik

Sommerting 1743 Haachvig 1743A Håkvik

Høstting 1743 Haachvig 1743B Håkvik

Høstting 1746 Hochvig 1746B Håkvik

Sommerting 1747 Haachvig 1747A Håkvik

Høstting 1758 Hokvig 1758B Håkvik 2

Hochvig 1778B Håkvik 2

Sommerting 1833 Hochvig 1833A Håkvik

Håkvik lille

Lille Hochvig 1720A Lille hochvig 1722B Lille Haachvig 1724A Lille Hochvig 1725B 2

Lille Hochvig 1726B Lille Hochvig 1740B Lille Hochvig 1742A Lille Hochvig 1743B Lille Hochvig 1744A 2 L Lille Hochvig 1745B 2

Lille Hochvig 1746A 3

Lille Hochvig 1746B

Lille Haachvig 1747A 2

Lille Hokvig 1758B

Lille Hochvig 1774A

Lille Hochvig 1775A


Lille Hochvig 1775B 3

Lille Hochvig 1776B

Lille Hochvig 1778B

Lille Hochvig 1832B

Lille Hochvig 1833A 4

Håkvik store

Store Hochvig 1719B Stor Hochvig 1720A Store Hochvig 1721B Nyegaard Stoere Hochvig 1725B 2


Store Hochvig 1726A

Stor Haakvigen 1731B 2

Stor Hochvig 1733A Håkvik? Store Hochvig 1744A St. Hochvig 1744B

Stor Hochvig 1745B

Stor Hochvig 1748A


Store Hochvig 1830B

Indervig

Indervig 1725B


Jukasjærvi

Sommerting 1747 Juccasierv 1747A

Kandstadfjorden

Kanstadfjorden 1832B Kanstadfjorden 1830B Kanstadfjorden Kanstadfjorden 1829B Kanstadfjorden


Kielde

Høstting 1764 Kielle 1764B

[[1768 B Høst|Høstting 1768] Kielle 1768B Tjelde? 5

Tielle 1775A 2

Kjeldbotn

Tjellebotten 1830B Kjeldebotn Tjellemark 1830B

Kielbogen

Kielbogen 1776B

Kildal

Kildahl 1777A

Kjeøya

Kieøen 1731A Kjeøya Kieøen 1732A Kjeøya Kieøen 1732B Kjeøya 5

Kieeøen 1732B Kjeøya


Kjøpsnes

Høstting 1732 Kysnes 1732B Kjøpsnes

Høstting 1732 Kysnes 1732B

Kleven

Høstting 1720 Kleven 1720B Kleiva

Klefuen 1721A

Høstting 1725 Kleven 1725B

Sommerting 1735 Kleven 1735A Kleiva

Sommerting 1736 Kleven 1736A Kleiva

Høstting 1735 Kleven 1736B Kleiva

Sommerting 1725 Kleven 1737A Kleiva 2

Høstting 1750 Kleven 1750B

Kleven 1776B

Høstting 1829 Kleven 1829B

Sommerting 1830 Kleven 1830A

Høstting 1832 Kleven 1832B

Sommerting 1833 Kleven 1833A

Høstting 1833 Kleven 1833B

Klubbvik

Sommerting 1726 Klubvigen 1726A Klubbvika

Høstting 1726 Klubvig 1726B Klubbvika

Sommerting 1743 Klubvigen 1743A Klubbvika

Sommerting 1744 Klubvig 1744A Klubbvik

Klubvigen 1778A Klubbvika? 3

Klubvigen 1778B Klubbvika

Kobbevig

Kobbevig 1769A 2

Kobbevig 1777A 2

Kongsbakk

Høstting 1720 Kongsbach 1720B Kongsbakk 2

Sommerting 1725 Kongsbach 1725A Kongsbakk

Sommerting 1737 Kongsbach 1737A Kongsbakk

Sommerting 1738 Kongsbach 1738A Kongsbakk

Høstting 1738 Kongsbach 1738B Kongsbakk

Høstting 1745 Kongsbach 1745B Kongsbakk

Sommerting 1750 Kongsbach 1750A Kongsbak

Høstting 1764 Kongsbak 1764B Kongsbakk

Kongsbach 1777A Kongsbakk

Kongsbachbotten 1778A

Sommerting 1833 Kongsbak 1833A Kongsbakk

Kongsvik

Sommerting 1748 Konsvig 1748A Kongsvik

Kragberg

Sommerting 1747 Kragberg 1747A Kråkberget

Sommerting 1774 Kragberg 1774A 2

Krageberg lille

Lille Kragbeg 1776B Lille Kragberg 1777A

Kragberg store

Stor Kragberg 1764B Store Kragberg 1830B

Stor Kragberg 1777A

Store Kragberg 1832B

Laborg

Labor 1748B Laborg?

Labor 1778A Laborg 3

Laborg 1778B Laborg

Laborg 1829B Laborg

Laborgmarken 1829B

Sommerting 1830 Laborg 1830A Laborg

Landegode

Sommerting 1724 Landegode 1724A

Lavangseide

Sommerting 1830 Lavangseide 1830A Lavangseidet

Lakså

Høstting 1720 Laxaae 1720B Lakså 3

Høstting 1721 Laxaae 1721B Lakså

Høstting 1725 Laxaae 1725B Lakså

Høstting 1740 Laxaae 1740B Lakså

Sommerting 1742 Laxaae 1742A Lakså 2

Sommerting 1743 Laxaae 1743A Lakså 4

Høstting 1743 Laxaae 1743B Lakså

Høstting 1745 Laxaae 1745B Lakså 3

Sommerting 1747 Laxaae 1747A Lakså

Sommerting 1748Laxaae 1748A Lakså 2

Høstting 1748 Laxaae 1748B Lakså 2

Høstting 1764 Laxaae 1764B Lakså 5

Høstting 1768 Laxaae 1768B Lakså 4

Laxaae 1769A Lakså 2

Sommerting 1774 Laxaae 1774A Lakså 5

Høstting 1829 Laxaae 1829B Lakså

Høstting 1832 Laxaae 1832B Lakså

Sommerting 1833 Laxaee 1833A Lakså

Lenvik

Leenvig 1748B Lenvik 2

Sommerting 1747 Leenvigen 1747A Lenvik

Lenvig 1778B Lenvik 9

Leiros

Sommerting 1725 Leeroos 1725A Leirosen 2

Sommerting 1726 Leeros 1726A Leiros

Sommerting 1727 Leerooos 1727A

Høstting 1732 Leeroos 1732B Leiros

Høstting 1744 Leeroos 1744B Leiros

Høstting 1745 Leeroos 1745B Leirosen 3

Høstting 1746 Leeroos 1746B Leirosen

Høstting 1749 Leeroos 1749B Leirosen

Høstting 1768 Leeros 1768B Leirosen 2

Leeroos 1775A Leiros

Leeraas 1778A Leiros

Høstting 1832 Leeros 1832B Leirosen

Leirvik

Sommerting 1728 1728A Leirvik

Leervig 1731A Leirvik


Sommerting 1733 Leervig 1733A Leirvik

Sommerting 1734 Leervig 1734A Leirvik

Sommerting 1736 Leervigen 1736A Leirvik

Høstting 1746 Leervig 1746B Leirvik

Sommerting 1748 Leervig 1748A Leirvik

Høstting 1749 Leervig 1749B Leirvik

Høstting 1832 Leervig 1832B Leirvik

Sommerting 1833 Leervig 1833A Leirvik 3

Lengenes

Høstting 1725 Lengenes 1725B Lengenes

Sommerting 1730 Lengnes 1730A Lengenes

Sommerting 1737 Lengnes 1737A Lengenes

Høstting 1738 Lengenes 1738B Lengenes

Sommerting 1743Lengenes 1743A Lengenes

Høstting 1745 Lengenes 1745B Lengenes

Sommerting 1748Lengenes 1748A Lengenes

Lengenæs 1777A Lengenes 2

Høstting 1758 Lengenes 1758B Lengenes

Høstting 1830 Lengenæs 1830B Lengenes

Høstting 1833 Lengenæs 1833B Lengenes

Lengenes indre

Inder Lengenes 1768B

Lenvik

Høstting 1719 Lengvig 1719B Lenvik

Sommerting 1720 Lengvig 1720A Lenvik

Sommerting 1721 Lengvig 1721A Lenvik 3

Høstting 1721 Lengvigen 1721B Lenvik

Sommerting 1722 Lengvig 1722A Lenvik

Høstting 1722 Lenvig 1722B Lenvik 2

Sommerting 1723 Lengvig 1723A Lenvik 2

Sommerting 1725 Lengvigen 1725A Lenvik

Høstting 1725 Lengvig 1725B Lenvik

Sommerting 1726 Lengvig 1726A Lenvik

Sommerting 1720 Lengvig 1727A Lenvik

Sommerting 1728 Lenvig 1728A Lenvik

Høstting 1729 Lengvigen 1729B Lenvik 2

Sommerting 1730 Lengvig 1730A Lenvik

Sommerting 1731 Lengvigen 1731B Lenvik 2

Sommerting 1732 Lengvig 1732A Lenvik

Høstting 1732 Lengvigen 1732B Lenvik

Sommerting 1733 Lengvigen 1733A Lenvik

Høstting 1733 Lengvigen 1733B Lenvik 2

Sommerting 1734 Lengvig 1734A Lenvik

Sommerting 1735 Lengvig 1735A Lenvik

Høstting 1736 Lengvig 1736B Lenvik 2

Sommerting 1737 Lengvig 1737A Lenvik

Høstting 1737 Lengvig 1737B Lenvik

Sommerting 1740 Lengvig 1740A Lenvik

Høstting 1740 Lengvig 1740B Lenvik

Sommerting 1742 Lengvigen 1742A Lenvik

Høstting 1745 Lenvig 1745B Lenvik

Høstting 1758 Lenvig 1758B Lenvik

Lengvig 1769A Lenvik 2

Sommerting 1774 Lendvig 1774A Lenvik 3

Lenvig 1775A Lenvik

Lenvig 1775B Lenvik 2

Sommerting 1830Lendvig 1830A Lenvik 2

Høstting 1830 Lendvig 1830B Lenvik

Sommerting 1833 Lendvig 1833A Lenvik 2

Leirvik

Høstting 1722 Lervig 1722B Leirvik

Høstting 1731 Lervig 1731B Leirvik

Sommerting 1737 Lervig 1732A Leirvik

Høstting 1732 Lervig 1732B Leirvik

Sommerting 1735 Lervig 1735A Leirvik

Levanger

Høstting 1737 Levanger 1737B Levanger


Lien

Lien 1721A

Lien 1735A

Lien 1736B

Lien 1738B

Lien 1740B

Lien 1742A 3

Lien 1743A 2

Lien 1743B

Lien 1746A

Lien 1746B 2

Lien 1747A

Lien 1748A 3

Lien 1749B

Lien 1750A

Lien 1750B 5

Lien 1764B

Lien 1774A

Lien 1775A

Lien 1778A

Lien 1830B

Lien 1831A

Liland

Høstting 1720 Lieland 1720B Liland 5

Sommerting 1725 Lieland 1725A Liland 2

Sommerting 1726 Lieland 1726A Liland

Høstting 1729 Lieland 1729B Liland 2

Sommerting 1736 Lieland 1736A Liland

Høstting 1736 Lieland 1736B Liland

Sommerting 1737 Lieland 1737A Liland

Høstting 1737 Lieland 1737B Liland

Sommerting 1738 Lieland 1738A Liland 2

Sommerting 1740 Lieland 1740A Liland

Høstting 1743 Lieland 1743B Liland

Sommerting 1744 Lieland 1744A Liland

Høstting 1746 Lieland 1746B Liland 4

Høstting 1748 Lieland 1748B Liland 2

Høstting 1749 Lieland 1749B Liland 2

Sommerting 1750 Lieland 1750A Liland 2

Høstting 1750 Lieland 1750B Liland

Høstting 1764 lieland 1764B Liland 2

Høstting 1768 Lieland 1768B Liland 3

Lieland 1769A Liland

Sommerting 1774 Lieland 1774A Liland 6

Lieland 1775A Liland 9

Lieland 1775B Liland


Lieland 1776A Liland

Lieland 1776B Liland 2

Lieland 1777A Liland 3

Lieland 1778A Liland 7

Lieland 1778B Liland

Høstting 1829Lieland 1829B Liland 4

Sommerting 1830 Lielamd 1830A Liland 9

Høstting 1830 Lieland 1830B Liland 7

Høstting 1831 Lieland 1831A Liland

Høstting 1831 Lieland 1831B Liland 2

Ekstrating 1831 Lieland 1831E Liland 2

Høstting 1832 Lieland 1832B Liland 5

Sommerting 1833 Lieland 1833A Liland 6

Høstting 1833 Lieland 1833B Liland

Liland øvre

Øver Lieland 1748B Øver Lieland 1748B 1769A

Lilandskar

Høstting 1731 Lielandscar 1731B Lilandskar 2

Høstting 1732 Lielandskar 1732B


Høstting 1738 Lilandschar 1738B Lilandskar

Høstting 1740 Lilandschar 1740B Lilandskar 2

Høstting 1745 Lilandschar 1745B Lilandskar

Lilandschar 1746A Lilandskar

Høstting 1746 Lielandschar 1746B Lilandskar 2

Lielandschar 1748A Lilandskar

Høstting 1720 Lielandschar 1748B Lilandskar

Høstting 1764 Lielandskar 1764B Lilandskar 2

Lielandskar 1774A Lilandskar

Lielandschar 1776B Lilandskar

Lielandschar 1777A Lilandskar

Lielandschar 1778A Lilandskar 3

Høstting 1829 Lielandskar 1829B Lilandskar

Lilandskar 1830A Lilandskar 2

Høstting 1830 Lielandskar 1830B Lilandskar 2

Lillevig

Lillevigen 1721B Lillevik

Lillevig 1722B Lillevik

Lillevig 1722B Leirvik ?

Lillevig 1725A

Lillevig 1725A Lillevik

Lillevig 1748A Lillevik

Lillevig 1748B

Lillevig 1775A

Lillevig 1775B Lillevik

Lillevig 1776A Lillevik 2

Lillevig 1777A Lillevik 2

Lillevig 1778A Lillevik

Lillevig 1833A Lillevik

Liv-jorden Livgjord

Liv-Jorden? Livgjord

Lofoten

Lofoden 1724A Lofoten

Lofoden 1726A Lofoten

Lofoden 1731A Lofoten

Lofoden 1740A Lofoten

Lofoden 1775A Lofoten

Lofoden 1778A Lofoten

Lofoden 1830A Lofoten

Lofoden 1831E Lofoten

Løbstad

Løbstad 1732A Laupstad

Løkvik

Løchvig 1748B Laukvik?

Løkvig 1830A Laukvik 3

Løkvig 1829B Laukvik 3

Løkvik 1830B Laukvik 2

Lækvig 1830B

Løchvig 1833A Laukvik 2


Lødingen

Løding 1732B Lødingen 3

Løddingen 1777A Lødingen 2

Løddingen 1829B Lødingen

Laasjorden

Laas-Jorden 1775A

Løvøya

Løvøen 1775A Løvøya

Medaftes fjell

Medaftes Field 1736B

Medbye

Mebye 1721A Medby

Medbye 1735A Medby Medbye 1736A Medby Medbye 1745B Medby Medbye 1764B Medby 6

Medbye 1768B Medby

Medbye 1775B Medby 3

Medbye 1777A Medby 2

Medby lille

Lille Medbye 1769A

Medby indre

Høstting 1736 Indre Medbye 1736B

Melbye Lille

Lille Mebye 1768B Lille Medby 1768B Lille Medbye 1764B

Meldahl

Meldahl 1775A

Melhus

Meelhuus 1743B Melhus Molgaflen 1732A Munchholmen 1736B Munkholmen Møchelbostad 1722A Myklebostad


Narvik

Narvig 1721B Narvik 2 Narvigen 1721B Narvik Narvig 1722B Narvik Narvig 1725A Narvik 3

Narvig 1725B Narvik

Narvig 1726B Narvik 2

Narvigen 1738B Narvik

Narvig 1740B Narvik Narvig 1745B Narvik

Narvig 1746A Narvik

Narvig 1746B Narvik 2

Narvig 1747A Narvik

Narvig 1748A Narvik 2

Narvig 1777A Narvik


Narvig 1832B Narvik 3

Nordland

Nordland 1743B Nordland Nordlandene 1727A

Nummedahl

Numedahl 1743B Numedal

Nygård

Nyegaard 1720B Nygård

Nyegaard 1721A Nygård

Nyegaard 1722A Nygård

Nyegaard 1722B Nygård 2

Nyegaard 1723A Nygård

Nyegaard 1725A Nygård

Nygaard 1727A Nygård

Nyegaard 1728A Nygård

Nyegaard 1729B Nygård

Nyegaard 1731B Nygård

Nyegaard 1732A Nygård

Nyegaard 1732B Nygård

Nyegaard 1735A Nygård

Nyegaard 1743A Nygård

Nyegard 1746B Nygård

Nyegaard 1775B Nygård 5

Nyegaard 1776B Nygård

Nyegaard 1778A Nygård 7

Nyegaard 1830A Nygård

Nyegaard 1830B Nygård

Nyegaard 1832B Nygård

Nyegaard 1833A Nygård 5

Nyegaard 1833B Nygård

Ofoten

Ofoden 1720B Ofoten 2

Ofoden 1721A Ofoten 2

Ofoden 1721B Ofoten Ofoden 1722A Ofoten 2

Ofoden 1722B Ofoten Ofoden 1723A Ofoten Ofoden 1725A Ofoten Ofoden 1725B Ofoten Ofoden 1726A Ofoten Ofoden 1726B Ofoten Ofoden 1728A Ofoten Ofoden 1729B Ofoten Ofoden 1730A Ofoten Ofoden 1731A Ofoten Ofoden 1731B Ofoten Ofoden 1732A Ofoten Ofoden 1732B Ofoten Ofoden 1733A Ofoten 2

Ofoden 1734A Ofoten Ofoden 1735A Ofoten Ofoden 1733B Ofoten Ofoden 1736A Ofoten Ofoden 1736B Ofoten Ofoden 1737A Ofoten 2

Ofoden 1737B Ofoten Ofoden 1738A Ofoten Ofoden 1738B Ofoten Ofoden 1740A Ofoten Ofoden 1740B Ofoten Ofoden 1743A Ofoten Ofoden 1743B Ofoten Ofoden 1744A Ofoten Ofoden 1744B Ofoten Ofoden 1745B Ofoten 2 Ofoden 1750B Ofoten 2

Ofoden 1746A Ofoten 3

Ofoden 1746B Ofoten Ofoden 1747A Ofoten 3

Ofoden 1748A Ofoten Ofoden 1748B Ofoten 3

Ofoden 1749B Ofoten Ofoden 1750A Ofoten 3

Ofoden 1769A Ofoten 2

Ofoden 1775A Ofoten 2

Ofoden 1775B Ofoten

Ofoden 1776A Ofoten 2

Ofoden 1777A Ofoten 4

Ofoden 1778A Ofoten

Ofoden 1831A Ofoten 4

Ofoden 1831B Ofoten 8

Ofoden 1831E Ofoten 9

Ofoden 1832B Ofoten 9

Ofoden 1833B Ofoten

Ofoden 1833A Ofoten 4
Ofoden 1830B Ofoten 3

Ofoden 1830A Ofoten 10


Ofoden 1829B Ofoten 2


Ofoden 1764B Ofoten 2

Ofoden 1774A Ofoten Ofoten 1833A Ofoten Ofoten 1831E Ofoten 3

Osen

Oosen 1743B Oosen 1744A

Punsvik

Pondsvig 1723A

Pondsvigen 1722B

Pondsvigen 1731A

Ponsvig 1724A


Ponsvig 1732A

Ponsvig 1738A

Ponsvig 1738B

Ponsvig 1739A

Ponsvig 1740A Punsvik

Ponsvig 1740B

Ponsvig 1744B

Ponsvig 1746B Ponsvig 1748A 3

Ponsvig 1758B

Ponsvig 1764B

Ponsvigen 1726B

Ponsvigen 1733A

Ponsvigen 1736A

Ponsvigen 1737A

Ponsvigen 1737B

Ponsvigen 1738B

Pundsletten 1768B

Pundsvig 1720A

Pundsvig 1721A

Pundsvig 1721B Punsvik

Pundsvig 1724A

Pundsvig 1727A

Pundsvig 1831E 16


Pundsvig 1831B 17

Pundsvig 1829B 2

Pundsvig 1831E

Pundvig 1831E 9

Punsvig 1831B 8

Punsvig 1768B


Pundslett

Pundsletten 1769A

Ramnes

Ramnes 1720A Ramnes

Ramnes 1734A Ramnes 2

Ramnes 1736B Ramnes

Ramnes 1740A Ramnes

Ramnes 1745B Ramnes

Ramnes 1746A Ramnes

Ramnes 1746B Ramnes

Ramnæs 1777A Ramnes

Rombaksbotn

Rombaksbotten 1764B Rombaksbotnen Rombaksbotten 1764B Rombaksbotn Rombaksbotten 1764B Rombaksbotnen

Rombaksbotten 1829B Rombaksbotnen

Rombaksbotten 1830B Rombaksbotnen 2


Rombaksfjord

Rombaks Fiorder 1764B

Rødøy

Rødøen 1723A Rødøya

Rønelv Råna

Roenelf 1721B Råna Råna 1722B Råna Røn Elf 1722B Råna Rønelf 1725A Råna 4

Rønelf 1725B Råna Rønelf 1726A Råna Rønelf 1726B Råna 2

Rønelf 1727A Råna Rønelf 1732A Råna Rønelf 1732B Råna Rønelf 1737B Råna Rønelf 1738A Råna

Rønelv 1775A Råna

Rønelv 1775B Råna 3

Rønelv 1778B Råna 7

Raanen 1830B Råna

Raanen 1832B Råna

Råndal

Raandahl 1830B Råndalen Raandahl 1829B Råndalen Raandahlfjeldet 1830B Raandahlsmark 1829B Råndalsmark


Salten

Salten 1726B Salten Salten 1740A Salten

Saltvik

Saltvigen 1721A Saltvik

Saltvigen 1737A Saltvik

Saltvig 1738A Saltvik

Saltvig 1738B Saltvik

Saltvig 1739A Saltvik

Saltvig 1743B Saltvik

Saltvig 1747A Saltvik

Saltvig 1748A Saltvik


Saltvig 1768B Saltvik 2

Saltvig 1829B Saltvik Saltvig 1830A Saltvik 4

Sandtorv

Sandtorv 1830B Sandtorg

Sandvik

Sandvig 1725B Sandvik

Sandvig 1743A Sandvik

Sandvig 1768B Sandvik

Sandvigen 1746A Sandvika?

Sandvik indre

Sommerting 1833Indre Sandvig 1833A


Sandsøy

Sandøen 1750A Sandsøy

Sandøe 1831E 8

Sandøe 1831B 7

Seines

Seines 1720B Seines

Seignes 1721A Seines 2

Seignes 1724A Seines

Seignes 1731B Seines

Seines 1735A Seines 2

Seines 1736A Seines

Seines 1736B Seines

Seines 1737A Seines

Seignes 1743A Seines

Sejnes 1746B Seines

Sejnes 1748B Seines

Seines 1749B Seines

Sejnes 1750A Seines

Sejnes 1750B Seines

Sejnes Mark 1764B

Seinæs 1769A Seines 2


Seinæs 1833A Seines 2

Seinæs 1832B Seines Seinæs 1830A Seines

Seines indre

Høstting 1719 Indre Seines 1719B Inner-Seines Høstting 1720 Indre Seines 1720B Inner-Seines Høstting 1721 Indre Seignes 1721B Indre Seines 2 Sommerting 1725 Indre Seines 1725A Indre Seines Høstting 1725 Indre Seines 1725B Indre Seines Sommerting 1732 Indre Seines 1732A Indre Seines Høstting 1732 Indre Seines 1732B Indre Seines Høstting 1745 Indre Sejnes 1745B Indre Seines Indre Segnes 2 Sommerting 1750 Indre Sejnes 1750A Indre Seines Sommerting 1769 Indre Seines 1769A Indre Seines Sommerting 18300 Indre Seinæs 1830A Indre Seines


Seines ytre

Ytre Seines 1727A Ytre Seines Ytre Seines 1732A Ytre Seines Ytre Seines 1733A Ytre Seines Ytre Seines 1733B Ytre Seines Ytre Seines 1735A Ytre Seines

Yttre Seines 1745B Ytter Sejnes 1768B Indre Seinæs 1769A Indre Seines 2

Yttre Seinæs 1832B Ytre Seines 2

Senja

Senien 1774A Senja 2

Senjen 1726A Senja 3

Senjen 1732B Senja

Senjen 1750A Senja

Senjen 1774A Senja 2

Senjen 1830B Senja

=Sevu ripe

Sevu ripe 1747ASkaar

Skar 1720A Skar Schar 1720B Skar Schar 1736B Skar

Skar 1758B

Skar 1764B Skar 2

Schar 1774A

Schar 1777A

Schar 1778A Skar 2

Schaar 1778B

Skaar 1830A Skar

Skar ytre

Yttre Schar 1775A 6

Skjombotn

Schiombotten 1743A Skjombotn

Schiombotten 1743A Skjombotn

Schiombotten 1774A Skjombotn 3

Schiombotten 1776B Skjombotnen

Schiombotten 1777A Skjombotn 2

Schjombotn 1829B Skjombotn 2

Schjombotten 1830A Skjombotnen

Schjombotten 1833A Skjombotnen

Skjomen

Skiommen 1719B Skjomen

Schiomen 1722B Skjomen

Schiomen 1725B Skjomen

Schiomen 1726A Skjomen

Schiomen 1730A Skjomen

Schiomen 1734A Skjomen

Schiomen 1748B Skjomen 2


Schiomen Fiord 1746A Skjomen

Skjomnes

Schiomnes 1726B Skjomnes 2

Schiomnes 1735A Skjomnes

Schiomnes 1743B Skjomnes

Schiomnes 1744A Skjomnes

Schiomnes 1744B Skjomnes

Schiomnes 1745B Skjomnes

Schiomnes 1748A Skjomnes

Schiomnes 1748B Skjomnes

Schiomnes 1749B Skjomnes

Schiomnes 1749B Skjomnes

Skiomnes 1768B Skjomnes

Skjomnes indre

Indre Schiomnes 1725B Indre Skjomnes 2

Høstting 1758 Indre Skiomnes	1758B	2

Skjomnes ytre

Yttre Schiomnes 1745B

Yttre Skiomnes 1758B Yttre Skiomnes 1764B


Skogøya

Øjen 1725A Skogøya Øjen 1727A Skogøya 2

Øjen 1729B Skogøya Øjen 1730A Skogøya Øjen 1731A Skogøya

Øjen 1731B Skogøya Øjen 1733A Skogøya Øjen 1733B Skogøya Øjen 1746B Skogøya


Øyen 1778B Skogøya 2

=Skjærstad

Skjerstad 1829B

Shjerstad 1831A Skjærstad

Skårnes

Skornes 1720B Skårnes 2

Schaarnes 1722B

Skaarnes 1725B Skårnes

Skaarnes 1726A Skårnes

Schaarnes 1727A Skårnes

Schaarnes 1735A Elfvegaard Schornes 1737A Schaarnes 1737B Skarnes Schornes 1738A Skårnes Schornes 1738B Skårnes Schornes 1739A Skjomnes 2

Schornes 1740A Skjomnes Schaarnes 1744B Skårnes

Schaarnes 1748B Skårnes? 2 Schaarnes 1749B Skårnes Schaarnes 1750B Skårnes

Skaarnes 1768B Skårnes Schaarnes 1769A Skårnes

Schaarnæs 1775B 5

Schaarnæs 1776B Skårnes 3 Skaarnæs 1829B Skårnes

Skaarnæs 1830A Skårnes 3

Skaarnæs 1830B Skårnes 4

Skaarnæs 1831A Skårnes 3

Skaug

Schaug 1735A Skaug Schaug 1736A Schaug 1736B Skog Schaug 1740A Skog

Skoug 1750A

Schoug 1750B Schaug 1768B

Schov 1769A

Schaug 1776A Skaug

Skaug 1831A Skog 2

Skaug 1832B Skog

Skrova

Skroven 1758B Skrova

Skraaven 1764B Skrova

Skraaven 1768B Skrova

Schraaven 1775B Skrova 2

Schraaven 1777A Skrova

Schraaven 1778A Skrova Skraaven 1829B Skrova

Skraaven 1830B Skrova

Schraaven 1832B Skrova

Skråvkjosen

Schraa Kiosen 1725B Skråkjosen

Slettjord

Sletjord 1726B Slettjorda

Sletjord 1735A Slettjorda

Sletjord 1736A Slettjorda

Sletjord 1737B Slettjorda Sletjord 1739A Slettjorda

Sletjord 1740A Slettjorda

Sletjord 1743A Slettjorda 3

Sletjord 1747A Slettjorda 4

Sletjord 1748A Slettjorda

Sletjord 1758B Slettjorda

Sletjord 1764B Slettjorda 6

Sletjorden 1768B Slettjorda 2


Sletjord 1774A Slettjorda

Sletiord 1775A Slettjorda 2

Sletjord 1832B Slettjorda

Sletjord 1833A Slettjorda 2

Sletjord 1833B SlettjordaSommersel

Sommersel 1736B


Sommerseth

Sommersæt 1777A Sommerset

Sparboe

Sparboe 1720B

Steigen

Steegen 1775A Steigen

Steegen 1777A Steigen

Stiberg

Stieberget 1830B Stiberg 2


Storfossen

Storfosen 1737A

Strand

Strand 1719B Strand Strand 1720A Strand Strand 1721A Strand Strand 1722A Strand Strand 1722B Strand Strand 1723A Strand Strand 1725A Strand Strand 1726A Strand Strand 1726B Strand Strand 1727A Strand Strand 1728A Strand Strand 1730A Strand Strand 1731A Strand Strand 1732B Strand

Strand 1733A Strand Strand 1734A Strand

Strand 1735A Strand Strand 1736A Strand Strand 1737A Strand 2

Strand 1740A Strand Strand 1744B Strand Strand 1748B Strand 2


Strand 1774A Strand 3

Strand 1777A Strand

Strand 1830A Strand 2

Strand 1833A Strand 2Strandlien 1720B 2

Strand-Marken 1778A

Strømsnes

Strømbnes 1719B Strømsnes

Strømsnes 1720B Strømsnes 3

Strømsnes 1725A Strømsnes Strømsnes 1725B Strømsnes Strømsnes 1726B Strømsnes Strømsnes 1728A Strømsnes Strømsnes 1729B Strømsnes Strømsnes 1732B Strømsnes Strømsnes 1736B Strømsnes 2

Strømsnes 1744A Strømsnes Strømsnes 1745B Strømsnes Strømsnes 1746A Strømsnes Strømsnes 1748A Strømsnes 3

Strømsnes 1748B Strømsnes Strømsnes 1749B Strømsnes Strømsnes 1768B Strømsnes 3

Strømsnæs 1774A Strømsnes 4

Strømsnæs 1778A Strømsnes

Strømsnæs 1829B Strømsnes 3

Stunes

Dtuenes 1764B Stuenes

Stuenes 1721B Stuenes

Stuenes 1722B Stuenes

Stuenes 1725A Stuenes 5

Stufvenes 1725B Stuenes 2

Stuenes 1726A Stuenes 2

Stufvenes 1731B Stuenes

Stuenes 1733A Stuenes 2

Stuenes 1735A Stuenes

Stuenes 1733B Stuenes

Stuenes 1736B Stuenes


Stuenes 1737A Stuenes 2

Stuenes 1737B Stuenes 3

Stuenes 1738A Stuenes

Stuenes 1738B Stuenes

Stuenes 1739A Stuenes 4

Stuenes 1740A Stuenes 2

Stuenes 1742A Stuenes 2

Stuenes 1746B Stuenes 3

Stuenes 1747A Stuenes

Stuenes 1748A Stuenes

Stuenes 1749B Stuenes 4

Stuenes 1750A Stuenes

Stuenes 1750B Stuenes 2

Stuenes 1768B Stuenes 4

Stuenes 1769A Stuenes

Stuenæs 1774A Stuenes

Stuenæs 1775A Stuenes 6

Stuenæs 1776A Stuenes 2

Stuenæs 1778A Stuenes

Stuenæs 1778B Stuenes 8

Stuenæs 1829B Stuenes 3

Stuenæs 1830A Stuenes 3

Stuenæs 1830B Stuenes 4

Stuenæs 1831A Stuenes 3

Stuenæs 1832B Stuenes

Stuenæs 1833A Stuenes 5

Svedberg

Sveberg 1768B

Svedberg 1768B

Svedberg? 1769A


Svensgam

Svensgam 1829B

Sverige

Sverrig 1742A Sverige Sverrig 1743A Sverige

Skjombotn Sør

Søer Schiombotten 1774A Sør-Skjombotn Sør Schiombotten 1738A Sør-Skjombotn Sør-Schjombotten 1830A Sør-Skjombotn? 2 Sør-Schiombotten 1830B Sør-Skjombotnen

Taraldsvik

Taraldsvigen, Taraldsvig 1720B Taraldsvik 2 Taraldsvig 1725A Taraldsvik Taraldsvig 1731B Taraldsvik Taraldsvig 1733A Taraldsvik Taraldsvig 1733B Taraldsvik Taraldsvig 1736B Taraldsvik 2

Taraldsvig 1745B Taraldsvik Taraldsvig 1747A Taraldsvik Taraldsvig 1750B Taraldsvik Taraldsvig 1764B Taraldsvik 2 Taraldsvig 1769A Taraldsvik 2 Taraldsvig 1776B Taraldsvik Taraldsvigen 1776B Taraldsvik Taraldsvig 1777A Taraldsvik

Taraldsvig 1778A Taraldsvik

Tavaldsjord

Tarvaldjord 1775B Tarvaldjorda

Tarvaldjord 1776A Tarvaldjorda

Tielde

Tielde 1723A

Tielde 1724A 2

Tielle 1736A Tjelde 2

Tielle 1738A Tjelde

Tielle 1769A 2

Tielle 1778B 2

Tjelle 1830B

Tjelle 1831E 8

Tjelle 1831B 8 2

Tjeldsund

Tiellesund 1723A Tjeldsund Tiellesund 1731B Tjeldsund Tiellesund 1732A Tjeldsund Tiellesund 1736A Tjeldsund


Tiellesund 1777A Tjeldsund

Tjellesund 1829B Tjeldsund

Tjørnes

Tiørnes 1725B Tjørnes

Tofte

Tofte 1732A Tofte 1830B

Torsken=

Torschen 1724A Torsken

Tortenås

Tortenaas 1749B Tortenåsen Tortenaasen 1750B Tortenåsen Tortenaas 1768B Tortenåsen Tortenaas 1769A Tortenås Tortenaas 1776B Tortenåsen Tortenaas 1777A Tortenåsen 2

Taartnæs 1778B

Tortenaas 1830A Tortenås

Trældal

Treldahl 1726B Trældal Treldahl 1730A Trældal Treldahl 1737A Treldahl 1738B Trældal Treldahl 1742A Treldahl 1743B Treldahl 1745B Trældal 3

Treldahl 1764B Trældal 10

Trldahøl 1733A Trældal?


Tromsøe 1726A Tromsø Tronæs 1774A Trondenes Trundhiem 1731B Trondheim Trundhiem 1737B Trondheim Trundhiem 1743B Trondheim 3

Trældahl 1746B Trældal 2

Trældahl 1749B Trældal 7 Trældahlen 1764B Trældal Trældahl 1775A

Trældahl 1775B

Trældahl 1778A Trældal 4

Trældahl 1832B Trældal 4

Trældahl 1833A Trældal 5

Tømmernes

Tømmernæs 1777A 2 Tømmernes

Tømmernæs 1778B

Tømmerås

Tømmeraas 1750A Tømmeraas 1774A Tømmeråsen? Tømmeraas 1776B Tømmerås Tømmeraas 1777A

Tysfjorden

Tysfiorden 1725B Tysfjorden

Tiufsfiord 1721A Tysfjorden

Tårstad

Taarstad 1720A Tårstad Torrestad 1720B Tårstad 6

Torrestad 1721A Tårstad Torrestad 1721B Tårstad Torrestad 1722A Tårstad 2

Torrestad 1722B Tårstad Torrestad 1723A Tårstad

Torrestaqd 1724A Tårstad

Torrestad 1725A Tårstad Torrestad 1725B Tårstad Torrestad 1726A Tårstad Torrestad 1726B Tårstad 3

Torrestad 1727A Tårstad Torrestad 1728A Tårstad Torrestad 1729B Tårstad

Rorrestad 1730A Tårstad Torrestad 1731A Tårstad Torrestad 1731B Tårstad Torresad 1731B Tårstad

Torrestad 1732A Tårstad

Taarstad 1732B Tårstad Torrestad 1733A Tårstad 3 Torrestad 1733B Tårstad Torrestad 1734A Tårstad 3

Torrestad 1735A Tårstad

Torrestad 1736A Tårstad Torrestad 1736B Tårstad 3

Torrestad 1737A Tårstad

Torrestad 1737B Tårstad 2 Torrestad 1738A Tårstad

Torestad 1738B Tårstad Torestad 1739A Tårstad 3

Torestad 1740A Tårstad


Torrestad 1740A Tårstad Torrestad 1740B Tårstad Torrestad 1743A Tårstad 2

Torrestad 1743B Tårstad Torrestad 1744A Tårstad Torrestad 1744B Tårstad Torrestad 1745B Tårstad 2

Torrestad 1746A Tårstad Torrestad 1746B Tårstad Torrestad 1747A Tårstad 2

Torrestad 1748A Tårstad 2 Tørrestad 1748B Tårstad Torrestad 1750A Tårstad 2

Torrestad 1758B Tårstad 2

Torrestad 1764B Tårstad Torrestad 1768B Tårstad 4 Torrestad 1769A Tårstad 3

Torrestad 1774A Tårstad 8

Torrestad 1775A Tårstad 8

Tørrestad 1775B Tårstad

Torrestad 1776A Tårstad

Torrestad 1776B Tårstad

Torrestad 1777A Tårstad 5

Torrestad 1778A Tårstad

Torrestad 1778B Tårstad 2

Torstad 1830A Tårstad 4 Tørrestad 1830B Tårstad

Tørrestad 1833A Tårstad 6

Undereide

Undereide 1725B Undereidet


Valle

Valle 1732A

Varberg

Varberg 1736B VarbergVeggen

Veggen 1726B Veggen Veggen 1750B Veggen Væggen 1775A Veggen 2

Væggen 1775B Veggen Væggen 1777A Veggen

Veggen Ytre

Veggen Ytre 1749BVesterålen

Vesteraalen 1726A Vesterålen Vesteraalen 1731B Vesterålen 2

Vesteraalen 1778A Vesterålen

Vigen

Vigen 1764B

Virach

Virach 1719B Virak

Virach 1722B Virak Virak 1724A Virak Virak 1726B Virak

Virach 1729B Virak

Virach 1731B Virak

Virach 1732B Virak 3 Virak 1736A Virak Virach 1736B Virak 4

Virach 1738A Virak Virach 1743A Virak 2

Virach 1743B Virak Virach 1744A Virak 3

Virach marken 1744A

Virachmarken 1743A Virach 1747A Virak 2

Virach 1748B Virak 2 Virak 1764B Virak 2

Virak 1768B Virak 2

Virak 1774A Virak 3 Virach 1775B Virak Virach 1775B Virak Virach 1776A Virak 3 Virak 1777A Virak 4

Virach 1778B Virak 4

Virak 1829B Virak Virach 1830A Virak Virak 1830B Virak 2 Wirak 1830B Virak Virak 1831A Virak Wirak 1832B Virak Virak 1832B Virak

Virach 1832B Virak

Virak 1833A Virak 8

Vold

Vold 1733A 2

Vold 1735A Vold 1733B Vold 1737B Vold 1738A Vold 1739A Vold 1748B Vold 1749B 2

Vold 1764B Vold 1768B Volden 1737A Volden 1744A

Vold 1769A Vold 1775A

Vold 1776A Vold 1778A 2 Wold 1830B Wold 1830A Wold 1829B

Vågen

Vaagen 1748B
Ytterstad

Ytterstad 1731B Ytterstad 2 Ytterstad 1731B YtterstadØyjord

Ødejord 1737B Øyjord Ødejord 1746B Øyjord Ødejord 1749B Øyjord Ødejord 1750A Øyjord Ødejord 1750B Øyjord 2

Ødejord 1764B Øyjord Øfre Elvegaard 1744B Øfre Lieland 1748B Øijorden 1832B Øyjord Øijorden 1764B Øyjord Øjjord 1764B Øyjord Øjjord Tangen 1764B Øyjordtangen Ødejord 1775B Øyjord

Ørnes

Ørnes 1768B Ørnes 1768B Arnes

Østervig

Østervig 1720B Østervik Østervig 1722A Østervik 7

Østervig 1725A Østervik Østervig 1725B Østervik 2

Østervig 1727A Østervik Østervig 1731B Østervik Østervig 1732A Østervik Østervig 1733A Østervik 2 Østervig 1733B Østervik Østervig 1735A Østervik

Østervig 1736B Østervik Østervig 1740B Østervik

Østervig 1778B Østervik 11

Østervig 1833A Østervik

Aas

Aas 1776A 2


Lieland 1779A Liland Ofoden 1779A Ofoten Diubvig 1779A Djupvik Elvegaard 1779A Hildervig 1779A Stoer Bierchevig 1779A Diubvig 1779A Schar 1779A Skar Sand 1779A Evenes-Marken 1779A Evenesmark Roelien 1779A Haugnæs 1779A Haugnes Haugnæs 1779A Haugnes Ofoden 1779A Ofoten Schraaven 1779A Skrova Lofoden 1779A Lofoten Ofoden 1779A Ofoten Ofoden 1779A Ofoten Stoer Bierchevig 1779A Lille Hochvig 1779A Stoer Hochvig 1779A Dybvig 1779A Pundsvig 1779A Emmenæs 1779A Emmenes Elveslettet 1779A Bieldgam 1779A Bjelgam Baatsvatnet 1779A Virach 1779A Virak Skiomen 1779A Skjomen Lieland 1779A Liland Beyeren 1779A Beiarn Bieldgam 1779A Bjelgam Virach 1779A Virak Narvig 1779A Narvik Beyeren 1779A Beiarn Elvegaard 1779A Ofoden 1779A Ofoten Giøvig 1779A Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Frostisen 1779A Frostisen Forsaae 1779A Forså Indre Sandvig 1779A Yttre Sandvig 1779A Rombachsbotten 1779A Rombaksbotn Tyttebærvig 1779A Tyttebærvika Koeberg 1779A Kuberget Tielle 1779A Schaarnæs 1779A Skårnes Elvegaard 1779A Indre Lengenæs 1779A Hergotten 1779A Hergot Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Frostisen 1779A Frostisen Rombachsbotten 1779A Rombaksbotn Rombachsbotten 1779A Rombaksbotn Koeberg 1779A Kuberget Schaarnæs 1779A Skårnes Schaarnæs 1779A Skårnes Elvegaard 1779A Schaarnæs 1779A Skårnes Laxaae 1779A Lakså Lielandschar 1779A Lilandskar Lieland 1779A Liland Elvegaard 1779A Koeberg 1779A Kuberget Stuenæs 1779A Stuenes Lielandschar 1779A Lilandskar Torrestad 1779A Tårstad Vold 1779A Giøvig 1779A Giøvig 1779A Giøvig 1779A Tielle 1779A Findvigen 1779A Finnvik Tielle 1779A Giøvig 1779A Giøvig 1779A Tielle 1779A Giøvig 1779A Schougnæset 1779A Vargfiorden 1779A Vargfiorden 1779A Schougnæset 1779A Tielle 1779A Botten 1779A Botn Giøvig 1779A Tielle 1779A Schougnæset 1779A Tielle 1779A Tielle 1779A Giøvig 1779A Findvigen 1779A Hammervignæset 1779A Tielle 1779A Giøvig 1779A Giøvig 1779A Tielle 1779A Giøvig 1779A Giøvig 1779A Tiele 1779A Giøvig 1779A Giøvig 1779A Giøvig 1779A Giøvig 1779A Giøvig 1779A Giøvig 1779A Vargfiorden 1779A Giøvig 1779A Schougnæset 1779A Botten 1779A Botn Giøvig 1779A Giøvig 1779A Tielle 1779A Giøvig 1779A Giøvigen 1779A Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Schaarnæs 1779A Ofoden 1779A Ofoten Tielle 1779A Tiellebotten-Elven 1779A Kjeldebotnelva Næsterboer-Fieldet 1779A Tielle 1779A Schaarnæs 1779A Skårnes Tielle 1779A Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tielle 1779A Tielle 1779A Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Schaarnæs 1779A Skårnes Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Schaarnæs 1779A Skårnes Tiellebotten-Elv 1779A Næstboer-Fieldet 1779A Michel-Elven 1779A Tielle 1779A Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Skavaasen 1779A Tielle 1779A Michel-Elven 1779A Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tielle 1779A Tielle 1779A Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tielle 1779A Schaarnæs 1779A Skårnes Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Schaarnæs 1779A Skårnes Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tielle 1779A Tiellebotten Elven 1779A Kjeldebotnelva? Tielle 1779A Schaarnæs 1779A Skårnes Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tielle 1779A Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Frostisen 1779A Frostisen Frostisen 1779A Frostisen Frostisen 1779A Frostisen Søer-Schiomen 1779A Sør-Skjomen Frostisen 1779A Frostisen Søerschiombotten 1779A Sør-Skjombotn Frostisen 1779A Frostisen Ganger-næset 1779A Aspenæset 1779A Aspeneset Frostisen 1779A Frostisen Tømmernæs 1779A Søerskiombotten 1779A Sør-Skjombotn Tømmernæs 1779A Frostisen 1779A Frostisen Frostisen 1779A Frostisen Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Tiellebotten 1779A Kjeldebotn Frostisen 1779A Frostisen Rombachsbotten 1779A Rombaksbotn Schaarnæs 1779A Skårnes Koeberg 1779A Kuberget Findvig 1779A Giøvig 1779A Stuenæs 1779A Stuenes Tømmernæs 1779A Saltvig 1779A Saltvik Lieland 1779A Liland Ofoden 1779A Ofoten Lieland 1779A Liland Tielle 1779A Bedsfiord 1779A Beisfjorden Fremnæs 1779A Framnes Øyen 1779A Skogøya Laborg 1779A Laborg Klubvigen 1779A Klubbvika Klubvigen 1779A Klubbvika Laborg 1779A Laborg Torrestad 1779A Tårstad Fagernæs 1779A Fagernes Fagernæs 1779A Fagernes Torrestad 1779A Tårstad Fagernæs 1779A Fagernes Findmarken 1779A Finnmark Torrestad 1779A Tårstad Lieland 1779A Liland Fagernæs 1779A Fagernes Fagernæs 1779A Fagernes Stuenæs 1779A Stuenes Stuenæs 1779A Stuenes Nyegaard 1779A Nygård Findmarken 1779A Finnmark Sandtorvholmen 1779A Sandtorgholmen Torrestad 1779A Tårstad Bertnæs 1779A Bertnes Bertnæs 1779A Bertnes Bedsfiord 1779A Beisfjorden Bedsfirod 1779A Beisfjorden Tielle 1779A Tielle 1779A Ofoden 1779A Ofoten Fagernæs 1779A Fagernes Fremnæs 1779A Framnes Fagernæs 1779A Fagernes Taraldsvig 1779A Taraldsvik Bedsfiord 1779A Beisfjorden Væggen 1779A Veggen Fremnæs 1779A Framnes Fremnæs 1779A Framnes Lieland 1779A Liland Barøen 1779A Barøya Fremnæs 1779A Framnes Lieland 1779A Liland Balsnæs 1779A Vaagen 1779A Vågan Lofoden 1779A Lofoten Evenæs 1779A Evenes Arnes 1779A Arnes Lille Ballangen 1779A Evenæs 1779A Evenes Lieland 1779A Liland Laxaae 1779A Lakså Arnæs 1779A Arnes Evenæs 1779A Evenes Barøen 1779A Barøya Evenæs 1779A Evenes Balsnæs 1779A Arnæs 1779A Arnes Rønelv 1779A Råna Rønelv 1779A Råna Nyegaard 1779A Nygård Hergotten 1779A Hergot Nyegaard 1779A Nygård Trældahl 1779A Trældal Hergotten 1779A Hergot Trældahl 1779A Trældal Trældahl 1779A Trældal Trældahl 1779A Trældal Ofoden 1779B Ofoten Lieland 1779B Liland Ofoden 1779B Ofoten Diubvig 1779B Elvegaard 1779B Hildervig 1779B Stoer Bierchevig 1779B Lille Harriangen 1779B Diubvig 1779B Vesteraalen 1779B Vesterålen Lofoden 1779B Lofoten Ofoden 1779B Ofoten Lieland 1779B Liland Lieland 1779B Liland Bieldgam 1779B Bjelgam Virach 1779B Virak Ofoden 1779B Ofoten Taarnæs 1779B Tørnes Lilandschar 1779B Lilandskar Schaarnæs 1779B Skårnes Væggen 1779B Veggen Bachejord 1779B Bakkejorda Kongsbach 1779B Kongsbakk Fagernæs 1779B Fagernes Fremnæs 1779B Framnes Fagernæs 1779B Fagernes Fremnæs 1779B Framnes Fagenæs 1779B Fagernes Taraldsvig 1779B Taraldsvik Taraldsvig 1779B Taraldsvik Fagernæs 1779B Fagernes Fagernæs 1779B Fagernes Fremnæs 1779B Framnes Væggen 1779B Veggen Fagernæs 1779B Fagernes Væggen 1779B Veggen Fagernæs 1779B Fagernes Bedsfiord 1779B Beisfjorden Fagernæs 1779B Fagernes Væggen 1779B Veggen Fremnæs 1779B Framnes Balsnæs 1779B Bieldgam 1779B Bjelgam Laborg 1779B Laborg Klubvigen 1779B Klubbvika Dragvig 1779B Dragvik Bedsfiord 1779B Beisfjorden Tielle 1779B Ofoden 1779B Ofoten Stoer Harriangen 1779B Ofoden 1779B Ofoen Frostisen 1779B Frostisen Forsaae 1779B Forså Torrestad 1779B Tårstad Forsaae 1779B Forså Ytter Sandvig 1779B Indre Lengenæs 1779B Forsaae 1779B Forså Schiomen 1779B Skjomen Ytter Sandvig 1779B Indre Lengenæs 1779B Stoer Bierget 1779B Indre Lengenæs 1779B Ytter Sandvig 1779B Indre Sandvigen 1779B Torrestad 1779B Tårstad Indre Sandvigen 1779B Yttre Elvegaard 1779B Yttre Sandvig 1779B Indre Sandvigen 1779B Mellem Elven 1779B Indre Sandvigen 1779B Yttre Elvegaard 1779B Yttre Sandvigen 1779B Yttre Sandvigen 1779B Torrestad 1779B Tårstad Indre Sandvik 1779B Forsaae 1779B Forså Yttre Sandvigen 1779B Forsaae 1779B Forså Indre Sandvigen 1779B Rombachsbotten 1779B Rombaksbotn Rombachsbotten 1779B Rombaksbotn Sildvig 1779B Sildvik Klubnæset 1779B Klubbneset Rombachsbotten 1779B Rombaksbotn Tyttebærvig 1779B Tyttebævika Hergotten 1779B Hergot Høygangen 1779B Rombachsbotten 1779B Rombaksbotn Klubnæset 1779B Klubbneset Tyttebærvig 1779B Tyttebærvika Hergotten 1779B Hergot Koeberg 1779B Kuberget Rombachsbotten 1779B Rombaksbotn Sildvig Elven 1779B Sildvikelva Klubnæset 1779B Klubbneset Koeberg 1779B Kuberget Rombachsbotten 1779B Rombaksbotn Klubnæset 1779B Klubbneset Tiellebotten 1779B Kjeldebotn Tiellebotten 1779B Kjeldebotn Fagernæs 1779B Fagernes Fagernæs 1779B Fagernes Torrestad 1779B Tårstad Torresrad 1779B Tårstad Nyegaard 1779B Nygård Hergotten 1779B Hergot Bachejord 1779B Bakkejorda Saltdalen 1779B Saltdalen Bachejord 1779B Bakkejorda Fagernæs 1779B Fagernes Fagernæs 1779B Fagernes Lieland 1779B Liland Balsnæs 1779B Lielandschar 1779B Lilandskar Lieland 1779B Liland Balsnæs 1779B Tarvaldsjord 1779B Tarvaldsjorda Schar 1779B Lien 1779B Lielandschar 1779B Lilandskar Øyen 1779B Skogøya Laxaae 1779B Lakså Dragvig 1779B Dragvik Strand 1779B Strand Stuenæs 1779B Stuenes Lieland 1780A Liland Ofoden 1780A Ofoten Trældahl 1780A Trældal Lien 1780A Lien 1780A Lielandschar 1780A Lilandskar Stor Ballangen 1780A Laxaae 1780A Lakså Laxaae 1780A Lakså Laxaae 1780A Lakså Laxaae 1780A Lakså Strand 1780A Balsnæs 1780A Schar 1780A Øyen 1780A Øya Helgeland 1780A Helgeland Vardøe 1780A Vardø Trundhiem 1780A Trondheim Vardøe 1780A Vardø Saltdalen 1780A Saltdalen Beyeren 1780A Beiarn Salten 1780A Salten Nyegaard 1780A Nygård Bervig 1780A Schaug 1780A Bachejord 1780A Bakkejorda Schraaven 1780A Skrova Ofoden 1780A Ofoten Vesteraalen 1780A Vesterålen Rønelv 1780A Råna Lieland 1780A Liland Bieldgam 1780A Bjelgam Bieldgam 1780A Bjelgam Lieland 1780A Liland Balsnæs 1780A Ofoden 1780A Ofoten Balsnæs 1780A Lofoden 1780A Lofoten Lielland 1780A Lieland Nyegaard 1780A Nygård Hergotten 1780A Hergot Schiombotten 1780A Skjombotn Sverrig 1780A Sverige Løchvig 1780A Laukvik? Sverrig 1780A Sverige Stieberget 1780A Stiberg Laborg 1780A Laborg Klubnæset 1780A Klubbneset Rønelv 1780A Råna Laborg 1780A Laborg Klubvigen 1780A Klubbvika Bedsfiord 1780A Beisfjorden Tielle 1780A Fagernæs 1780A Fagernes Fremnæs 1780A Framnes Lieland 1780A Liland Fagernæs 1780A Fagernes Fremnæs 1780A Framnes Fremnæs 1780A Framnes Fagernæs 1780A Fagernes Fremnæs 1780A Framnes Fagernæs 1780A Fagernes Løchvig 1780A Laukvik Elvegaard 1780A Ofoden 1780A Ofoten Fagernæs 1780A Fagernes Fremnæs 1780A Framnes Lieland 1780A Liland Væggen 1780A Veggen Fremnæs 1780A Framnes Anchenæs 1780A Ankenes Fagernæs 1780A Fagernes Lieland 1780B Liland Ofoden 1780B Ofoten Schar 1780B Øyen 1780B Skogøya Dragvig 1780B Dragvik Dragvig 1780B Dragvik Tarvaldjord 1780B Tarvaldjorda Lien 1780B Lielandschar 1780B Lilandskar Laxaae 1780B Lakså Strand 1780B Øvre Elvegaard 1780B Ofoden 1780B Ofoten Lieland 1780B Liland Ofoden 1780B Ofoten Lien 1780B Lien 1780B Vesteraalen 1780B Vesterålen Andenæs 1780B Andenes Lofoden 1780B Lofoten Ofoden 1780B Ofotene Laborg 1780B Laborg Stieberget 1780B Stiberg Klubnæset 1780B Klubbneset Lieland 1780B Liland Nyegaard 1780B Nygård Virach 1780B Virak Bieldgam 1780B Bjelgam Virach 1780B Virak Virach 1780B Virak Strand 1780B Strand Balsnæs 1780B Bervig 1780B Ofoden 1780B Ofoten Ofoden 1780B Ofoten Tørrestad 1780B Tårstad Sandtorv 1780B Sandtorg Torrestad 1780B Tårstad Torrestad 1780B Tårstad Indre Sandvig 1780B Laborg 1780B Laborg Stieberg 1780B Stiberg Klubnæset 1780B Klubbneset Lieland 1780B Liland Lieland 1780B Liland Lielandschar 1780B Lilandskar Lien 1780B Schaarnæs 1780B Skårnes Stuenæs 1780B Stuenes Klubnæset 1780B Klubbneset Ofoden 1780B Ofoten Schiomen 1780B Skjomen Ofoden 1780B Ofoten Kleven 1780B Rogndalen 1780B Sverrig 1780B Sverige Evenæs 1780B Evenes Ofoden 1780B Ofoten Rogndalen 1780B Sverrig 1780B Sverige Rogndalen 1780B Sverrig 1780B Ofoden 1780B Ofoten Lieland 1780B Liland Strandbotten 1780B Rogndalen 1780B Rogndals Marken 1780B Balsnæs 1780B Lieland 1780B Liland Fagernæs 1780B Fagernes Fremnæs 1780B Framnes Strand 1780B Strand Bervig 1780B Kleven 1780B Kleiva Stuenæs 1780B Stuenes Væggen 1780B Veggen Ødejord 1780B Øyjord Lervig 1780B Leirvik Indre Sandvig 1780B Ofoden 1828B Ofoten Lieland 1828B Liland Ofoden 1828B Ofoten Skaarnæs 1828B Skårnes Kleve 1828B Store Harriangen 1828B Strand 1828B Strand Sverrige 1828B Sverige Lofod 1828B Lofoten Rønelv 1828B Råna Raandahl 1828B Råndalen Bjeldgam 1828B Bjelgam Hergotten 1828B Hergot Trældahl 1828B Trældal Rombaksbotten 1828B Rombaksbotn Gjevæhr 1828B Kanstadfjorden 1828B Kanstadfjorden Wirak 1828B Virak Skraaven 1828B Skrova Thjellebotten 1828B Kjeldebotn Lervig 1828B Leirvik Trældahl 1828B Trældal Oldernæs 1828B Skaarnæs 1828B Skårnes Store Harriangen 1828B Kleve Strand 1828B Ofoden 1828B Ofoten Saltvig 1828B Saltvik Yttre Bøe 1828B Yttre Bøe 1828B Ofoden 1828B Ofoten Store Hochvig 1828B Raandahl 1828B Råndalen Rønelv 1828B Råna Skaarnæs 1828B Skårnes Store Harriangen 1828B Skaarnæs 1828B Skårnes Dragvig 1828B Dragvik Skaarnæs 1828B Skårnes Store Harriangen 1828B Kleve 1828B Strand 1828B Strand Ofoden 1828A Ofoten Lieland 1828A Liland Ofoden 1828A Ofoten Skaarnæs 1828A Skårnes Kleve 1828A Store Hariangen 1828A Strand 1828A Strand Lofod 1828A Lofoten Sverige 1828A Sverige Skaug 1828A Skog Tjelle 1828A Liland 1828A Liland Medbye 1828A Medby Kleven 1828A Lendvig 1828A Lenvik Balsnæs 1828A Baldsnæs 1828A Dragvig 1828A Dragvik Seinæs Indre 1828A Indre Seines Fagernæs 1828A Fagernes Bakkejord 1828A Bakkejorda Medbye 1828A Medby Elvegaard 1828A Schjungnæs 1828A Skjomnes? Medbye 1828A Medby Elvegaard 1828A Ofoden 1828A Ofoten Medbye 1828A Medby Schungnæs 1828A Skjomnes Bakkejord 1828A Bakkejorda Medbye 1828A Medby Medbye 1828A Medby Hochvig 1828A Håkvik Bakkejord 1828A Bakkejorda Hochvig 1828A Håkvik Bakkejord 1828A Bakkejorda Ramnæs 1828A Ramnes Øyen 1828A Skogøya Øijen 1828A Skogøya Øijen 1828A Skogøya Tørrestad 1828A Tårstad Hækkelstrand 1828A Hekkelstrand Skaarnæs 1828A Skårnes Stor Hariangen 1828A Kleven 1828A Strand 1828A Ofoden 1828A Ofoten Kolvig 1828A Elvegaard 1828A Rombaksbotten 1828A Rombaksbotn Skaarnæs 1828A Skårnes Stor Harriangen 1828A Kleven 1828A Strand 1828A Bodøe 1828A Bodø Hochvig 1828A Håkvik Bakkejord 1828A Bakkejorda Hochvig 1828A Håkvik Bakkejord 1828A Bakkejorda Hochvig 1828A Håkvik Bakkejord 1828A Bakkejorda Ofoden 1828A Ofoten Bakkejord 1828A Bakkejorda Bakkejord 1828A Bakkejorda Ofoden 1828A Ofoten Bakkejord 1828A Bakkejorda Medbye 1828A Medby Ofoden 1828A Ofoten Bakkejord 1828A Bakkejorda Medbye 1828A Medby Medbye 1828A Medby Medbye 1828A Medby Bakkejord 1828A Bakkejorda Ofoden 1827B Ofoten Lieland 1827B Liland Bjeldgam 1827B Bjelgam Gjevæhr 1827B Kanstadfjorden 1827B Kanstadfjorden Lielandskar 1827B Lilandskar Virak 1827B Virak Skraaven 1827B Skrova Lieland 1827B Liland Lieland 1827B Liland Lavangseide 1827B Lavangseidet Ballangsmark 1827B Raanea 1827B Råna Liland 1827B Liland Nyegaard 1827B Nygård Liland 1827B Liland Schombotten 1827B Skjombotn Lavangseidet 1827B Lavangseidet Lavangseidmarken 1827B Lavangseidmarka Bakkejord 1827B Bakkejorda Punsvig 1827B Stor Herriangen 1827B Bakjord 1827B Bakkejorda Bakjord 1827B Bakkejorda Bakjord 1827B Bakkejord Medbye 1827B Medby Bakjord 1827B Bakkejord Medbye 1827B Medby Medbye 1827B Medby Medbye 1827B Medby Medbye 1827B Medby Fura 1827B Forra Hochvig 1827B Håkvik Bakkejord 1827B Bakkejord Hochvik 1827B Håkvik Bakkejord 1827B Bakkejorda Tarraldsvig 1827B Taraldsvik Bjerkvig 1827B Bjerkvik Tarraldsvig 1827B Taraldsvik Tarraldsvig 1827B Taraldsvik Bjerkvig 1827B Bjerkvik Elvegaard 1827B Elvegaard 1827B Lieland 1827B Liland Punsvig 1827B Stor Harriangen 1827B Gjøvig 1827B Nygaard 1827B Nygård Store Harriangen 1827B Seinæs 1827B Seines Hochvigdahlen 1827B Håkvikdalen Skaarnæs 1827B Skårnes Kleven 1827B Store Harriangen 1827B Strand 1827B Ponsvig 1827B Stor Harriangen 1827B Østervig 1827B Østervik Ofoden 1827A Ofoten Liland 1827A Liland Punstvig 1827A Østervig 1827A Østervik Store Harriangen 1827A Bakkejord 1827A Bakkejorda Elvesletten 1827A Balsnæs 1827A Yttre Bøe 1827A Medbye 1827A Medby Tarraldsvig 1827A Taraldsvik Fura 1827A Forrra Elvegaard 1827A Punsvig 1827A Stor Harriangen 1827A Østervig 1827A Østervik Bakkejord 1827A Bakkejorda Leeraas 1827A Leeraas 1827A Virak 1827A Virak Evenæsmark 1827A Evenesmarka? Liland 1827A Liland Liland 1827A Liland Seinæs 1827A Seines Rombaksbotten 1827A Rombaksbotn Hergotten 1827A Hergot Ballangsmarken 1827A Pundsvig 1827A Stor Harriangen 1827A Østervig 1827A Østervik Bakkejord 1827A Bakkejorda Ofoden 1826B Ofoten Lieland 1826B Liland Lendvig 1826B Lenvik Østervig 1826B Østervik Seinæs 1826B Seines Øijord 1826B Øyjord Bieldgam 1826B Bjelgam Raanen 1826B Råna Skraaven 1826B Skrova Nyegaard 1826B Nygård Virak 1826B Virak Aas? Dragvig 1826B Dragvik Fura 1826B Forra Gjevær 1826B Hartvigvandet 1826B Gamnæsset 1826B Gamnes Trældahl 1826B Trældal Lendvig 1826B Lenvik Seinæs 1826B Seines Østervig 1826B Østervik Øijord 1826B Øyjord Lieland 1826B Liland Wold 1826B Store Bjerkvig 1826B Lille Medbye 1826B Lengenæs 1826B Lengenes Tjellemark 1826B Tjellemarken 1826B Ofoden 1826B Ofoten Bjeldgam 1826B Bjelgam Pundsvig 1826B Østervig 1826B Østervik Store Harriangen 1826B Bakkejord 1826B Bakkejorda Lendvig 1826B Lenvik Seinæs 1826B Seines Østervig 1826B Østervik Øijord 1826B Øyjord Ofoden 1826A Ofoten Liland 1826A Liland Ofoden 1826A Ofoten Lenvig 1826A Lenvik Østervig 1826A Østervik Seinæs 1826A Seines Øijord 1826A Øyjord Bakkejord 1826A Bakkejorda Ramnæs 1826A Ramnes Schommen 1826A Skjomen Børsvandet 1826A Børsvannet Bogfjeldet 1826A Rombaksbotten 1826A Rombaksbotn Laborg 1826A Laborg Schombotten 1826A Skjombotn Øvre Liland 1826A Laborg 1826A Laborg Øvre Liland 1826A Bjeldgam 1826A Bjelgam Laborg 1826A Laborg Liland 1826A Liland Tjelle 1826A Pundsvig 1826A Lendvig 1826A Lenvik Lielandskar 1826A Lilandskar Stuenæs 1826A Stuenes Tørrestad 1826A Tårstad Virak 1826A Virak Forsaae 1826A Forså Trældahl 1826A Trældal Leervig 1826A Leirvik Indre Seinæs 1826A Indre Seines Bjerkvig 1826A Bjerkvik Skaug 1826A Skog Bakjord 1826A Lendvig 1826A Lenvik Lille Hokvig 1826A Yttre Strømsnæs 1826A Strømsnæs 1826A Strømsnes Bakjord 1826A Tjelle 1826A Puntsvig 1826A Lendvig 1826A Lenvik Lilandskar 1826A Stuenæs 1826A Stuenes Tørrestad 1826A Tårstad Virak 1826A Virak Forsaae 1826A Forså Trældahl 1826A Trældal Leervig 1826A Leirvik Indre Seinæs 1826A Bjerkvig 1826A Bjerkvik Skaug 1826A Skog Bakjord 1826A Lendvig 1826A Lenvik Østervig 1826A Østervik Seinæs 1826A Seines Øijord 1826A Øyjord Balsnæs 1826A Nyegaard 1826A Nygård Skaarnæs 1826A Skårnes Vægen 1826A Veggen Schjomnæs 1826A Skjomnes Schjomnæs 1826A Skjomnes Langøen 1826A Langøya Ungsmaløen 1826A Ungsmaløya Barøen 1826A Langøen 1826A Ungsmaløen 1826A Barøen 1826A Liland 1826A Liland Ungsmaløen 1826A Liland 1826A Liland Laxaae 1826A Lakså Lenvig 1826A Lenvik Østervig 1826A Østervik Seinæs 1826A Seines Øijord 1826A Øyjord Ofoden 1825B Ofoten Lieland 1825B Liland Elvegaard 1825B Bergvig 1825B Øijen 1825B Skogøya Elvegaard 1825B Stor Hochvig 1825B Bergvig 1825B Øijen 1825B Skogøya Lille Bjerkvig 1825B Store Bjerkvig 1825B Store Harriangen 1825B Lille Kragberg 1825B Fagenæs 1825B Fagernes Store Harriangen 1825B Lille Kragberg 1825B Oldernæs 1825B Lille Haagvig 1825B Store Haagvig 1825B Hergot 1825B Hergot Rombaksbotten 1825B Rombaksbotn Taraldsvig 1825B Taraldsvik Lille Vig 1825B Lillevik Yttre Bøe 1825B Elveslætten 1825B Bjeldgam 1825B Bjelgam Strand 1825B Balsnæs 1825B Bjerkvigsmark 1825B Skraaven 1825B Skrova Gjevæhr 1825B Dybvig 1825B Hergotten 1825B Hergot Gamnæs 1825B Gamnes Emmenæs 1825B Emmenes Strømsnæs 1825B Strømsnes Høibakken 1825B Stuenæs 1825B Stuenes Dybvig 1825B Lilandskar 1825B Lilandskar Gamnæs 1825B Gamnes Laxaae 1825B Lakså Lendvig 1825B Lenvik Øijen 1825B Skogøya Bergvig 1825B Furra 1825B Forra Furra 1825B Forra Furra 1825B Forra Østervig 1825B Østervik Øijord 1825B Øyjord Lendvig 1825B Lenvik Tjelle 1825B Skaarnæs 1825B Skårnes Lendvig 1825B Lenvik Skaarnæs 1825B Skårnes Skaarnæs 1825B Skårnes Stieberget 1825B Stiberg Ankenæs 1825B Ankenes Tjellebotten 1825B Kjeldebotn Leros 1825B Leirosen Dybvig 1825B Lendvig 1825B Lenvik Tjelle 1825B Tjelle 1825B Øijen 1825B Skogøya Saltvig 1825B Saltvik Saltvig 1825B Saltvik Saltvig 1825B Saltvik Saltvig 1825B Saltvik Liland 1825B Liland Stuenæs 1825B Stuenes Yttre Lengenæset 1825B Tjelle 1825B Liland 1825B Liland Liland 1825B Liland Lilandskar 1825B Lilandskar Ballangsmark 1825B Ankenæs 1825B Ankenes Tjellebotten 1825B Kjeldebotn Juvig 1825B Lendvig 1825B Lenvik Østervig 1825B Østervik Seinæs 1825B Seines Øijord 1825B Øyjord Elvegaard 1825B Haagvig 1825B Håkvik Bergvig 1825B Øijen 1825B Skogøya Ofoden 1825A Ofoten Lieland 1825A Liland Elvegaard 1825A Hochvig 1825A Håkvik Bergvig 1825A Øijen 1825A Skogøya Bertnæssøen 1825A Lille Hochvig 1825A Bedsfjord 1825A Beisfjorden Elvegaard 1825A Store Harriang 1825A Furra 1825A Forra Ankenæs 1825A Ankenes Tieldbotten 1825A Kjeldebotn Gjævig 1825A Fjeldahl 1825A Fjelldal Ballangsmark 1825A Harriangsmark 1825A Øijen 1825A Skogøya Bertnæssøen 1825A Bjerkvigmark 1825A Bjerkvikmarka Ofoden 1825A Ofoten Bjerkvigsmark 1825A Bjerkvikmarka Elvegaard 1825A Hochvig 1825A Håkvik Bergvig 1825A Bjeldgam 1825A Bjelgam Medbye 1825A Medby Seinæs 1825A Seines Fjeldahl 1825A Fjelldal Skaarnæs 1825A Skårnes Tjelle 1825A Elvegaard 1825A Hochvig 1825A Håkvik Bergvig 1825A Øijen 1825A Øya Lieland 1825A Liland Ofoden 1825A Ofoten Store Bjerkvig 1825A Store Hochvig 1825A Liland 1825A Liland Rønelv 1825A Råna Lilandskar 1825A Lilandskar Stuenæs 1825A Stuenes Elvegaard 1825A Tømmernæs 1825A Tømmernes Øijen 1825A Øya Yttre Bøe 1825A Trældahl 1825A Trældal Store Ballangen 1825A Trældahl 1825A Trældal Store Ballangen 1825A Elvegaard 1825A Store Hochvig 1825A Bergvig 1825A Øijen 1825A Skogøya Lieland 1824B Liland Ofoden 1824B Ofoten Leeroos 1824B Leirosen Lendvig 1824B Lenvik Laxaae 1824B Lakså Bergvig 1824B Lieland 1824B Liland Lille Bjerkevig 1824B Bogenfjeld 1824B Evenesmark 1824B Evenesmark Haafjeld 1824B Håfjellet? Ballangsmark 1824B Treldahl 1824B Trældal Kongsbak 1824B Kongsbakk Skraaven 1824B Skrova Treldahl 1824B Trældal Lendvig 1824B Lenvik Taraldsvig 1824B Taraldsvik Skraaven 1824B Skrova Lendvig 1824B Lenvik Skraaven 1824B Skrova Østervig 1824B Østervik Lengenes 1824B Lengenes Skraaven 1824B Skrova Dragvig 1824B Dragvik Virak 1824B Virak Treldahl 1824B Trældal Yttre Sejnes 1824B Ytre Seines Lillevig 1824B Lillevik Narvig 1824B Narvik Ankenes 1824B Ankenes Lille Hochvig 1824B Indre Schjomnæs 1824B Store Ballangen 1824B Stuenes 1824B Stuenes Fagerjord 1824B Fagerjord Elvegaard 1824B Lille Medbye 1824B Oosmarken 1824B Osmarka Høibakken 1824B Lieland 1824B Liland Ofoden 1824B Ofoten Koeberget 1824B Kuberget Store Harriangen 1824B Virak 1824B Virak Aas 1824B Seinæs 1824B Seines Indre Lengenes 1824B Yttre Lengenes 1824B Indre Lengenes 1824B Yttre Lengenes 1824B Yttre Lengenes 1824B Forsaae 1824B Forså Sandvig 1824B Sandvik Elvegaard 1824B Forsaae 1824B Forså Sandvig 1824B Sandvika? Elvegaard 1824B Forsaae 1824B Forså Indre Lengenes 1824B Yttre Lengenes 1824B Brokhelleren 1824B Brokhellaren? Brakhelleren 1824B Sandvig 1824B Sandvika Forsaae 1824B Forså Brokhellerem 1824B Elvegaard 1824B Brokhelleren 1824B Virak 1824B Virak Aas 1824B Lengenes 1824B Indre Lengenes 1824B Yttre Lengenes 1824B Lengenes 1824B Yttre Lengenes 1824B Elvegaard 1824B Hildervig 1824B Bertnæs 1824B Bertnes Bakkejord 1824B Bakkejorda Lieland 1824B Liland Lieland 1824B Liland Harriangen 1824B Herjangen Lieland 1824B Liland Lendvig 1824B Lenvik Lieland 1824B Liland Torestad 1824B Tårstad Emmenes 1824B Emmenes Fremnæs 1824B Framnes Lieland 1824A Liland Ofoden 1824A Ofoten Væggen 1824A Veggen Lielandskar 1824A Lilandskar Hergotten 1824A Hergot Lielandskar 1824A Lilandskar Rombaken 1824A Rombaken Hergotten 1824A Hergot Hillervig 1824A Lieland 1824A Liland Ofoden 1824A Ofoten Lavangseidet 1824A Lavangseidet Qvidforsen 1824A Kvit… Lenvig 1824A Lenvik Lenvig 1824A Lenvik Lenvig 1824A Lenvik Lenvig 1824A Lenvik Lenvig 1824A Lenvik Stuená’ás 1824A Stuenes Evenæs’Mark 1824A Evenesmark Evenæs 1824A Evenes Stuenæs 1824A Stuenes Hekkelstrand 1824A Virak 1824A Virak Lengenæs 1824A Lengenes Hekkelstrand 1824A Virak 1824A Virak Lengenæs 1824A Lengenes Virak 1824A Virak Lengenæs 1824A Lengenes Taraldsvig 1824A Taraldsvik Furra 1824A Forra Medbye 1824A Medby Furra 1824A Forra Medbye 1824A Medby Taraldsvig 1824A Taraldsvik Furre 1824A Forra Medbye 1824A Medby Taraldsvig 1824A Taraldsvik Medbye 1824A Medby Medbye 1824A Medby Dragvig 1824A Dragvik Schiombotten 1824A Skjombotn Store Hochvig 1824A Lien 1824A Lia Furra 1824A Forra Strand 1824A Strand Strand 1824A Strand Ofoden 1824A Ofoten Schiombotten 1824A Skjombotn Veggen 1824A Veggen Strand 1824A Strand Ofoden 1824A Ofoten Lille Vig 1824A Lillevik Ankenæs 1824A Ankenes Indre Schiomnæs 1824A Indre Skjomnes Lieland 1824A Liland Ofoden 1824A Ofoten Tjelle 1824A Tielle 1824A Lieland 1824A Liland Ofoden 1824A Ofoten Høibakken 1824A Fagerjod 1824A Fagerjord Leeroos 1824A Leirosen Høibakken 1824A Fagerjord 1824A Fagerjord Leeroos 1824A Leirosen Børsvandet 1824A Børsvannet Leeroos 1824A Leirosen Lieland 1824A Liland Børsvandet 1824A Børsvannet Elvegaard 1824A Elvegaardsmark 1824A Trældahl 1824A Trældal Store Ballangen 1824A Trældahl 1824A Trældal Lavangseidet 1824A Lavangseidet Vidforsen 1824A Kvitfo… Vidforsen 1824A Lavangseidet 1824A Lavangseidet Lieland 1822B Liland Ofoden 1822B Ofoten Leeroos 1822B Leirosen Lendvig 1822B Lenvik Laxaae 1822B Lakså Bergvig 1822B Lofoden 1822B Lofoten Vesteraalen 1822B Vesterålen Lieland 1822B Liland Lille Bjerkevig 1822B Bjeldgam 1822B Bjelgam Bogenfjeld 1822B Evenesmark 1822B Evenesmark Haafjeld 1822B Håfjell Ballangsmark 1822B Ballangsmarka Treldahl 1822B Trældal Kongsbak 1822B Kongsbakk Skraaven 1822B Skrova Treldahl 1822B Trældal Lendvig 1822B Lenvik Taraldsvig 1822B Taraldsvik Skraaven 1822B Skrova Lendvig 1822B Lenvik Skraaven 1822B Skrova Østervig 1822B Østervik Lengenes 1822B Lengenes Skraaven 1822B Skrova Dragvig 1822B Dragvik Virak 1822B Virak Treldahl 1822B Trældal Yttre Sejnes 1822B Lillevig 1822B Lillevik Narvig 1822B Narvik Ankenes 1822B Ankenes Lille Hockvig 1822B Indre Schjomnæs 1822B Indre Skjomnes Store Ballangen 1822B Stuenes 1822B Stuenes Fagerjord 1822B Fagerjord Elvegaard 1822B Lille Medbye 1822B Oosmarken 1822B Osmarka Høibakken 1822B Lieland 1822B Liland Koeberget 1822B Kuberget Store Harriangen 1822B Virak 1822B Virak Seinæs 1822B Seines Indre Lengenes 1822B Yttre Lengenes 1822B Indre Lengenes 1822B Yttre Lengenes 1822B Yttre Lengenes 1822B Forsaae 1822B Forså Sandvig 1822B Sandvik Elvegaard 1822B Forsaae 1822B Forså Sandvig 1822B Sandvik Elvegaard 1822B Forsaae 1822B Forså Indre Lengenes 1822B Yttre Lengenes 1822B Brokhelleren 1822B Brakhelleren 1822B Sandvig 1822B Sandvik Forsaae 1822B Forså Brokhellerem 1822B Elvegaard 1822B Brokhelleren 1822B Virak 1822B Virak Aas 1822B Lengenes 1822B Lengenes Indre Lengenes 1822B Yttre Lengenes 1822B Lengenes 1822B Lengenes Yttre Lengenes 1822B Elvegaard 1822B Hildervig 1822B Bakkejord 1822B Bakkejorda Lieland 1822B Liland Lieland 1822B Liland Harriangen 1822B Herjangen Lieland 1822B Liland Lendvig 1822B Lenvik Lieland 1822B Liland Torestad 1822B Tårstad Emmenes 1822B Emmenes Fremnæs 1822B Framnes Lieland 1822A Liland Ofoden 1822A Ofoten Leeroos 1822A Leirosen Lendvig 1822A Lenvik Laxaae 1822A Lakså Bergvig 1822A Rombaksbotten 1822A Rombaksbotn Koeberg 1822A Kuberget Ofoden 1822A Ofoten Lilandskar 1822A Lilandskar Leeroos 1822A Leirosen Øien 1822A Øya Indre Seinæs 1822A Yttre Seinæs 1822A Ødejord 1822A Øyjord Øijord 1822A Øyjord Leervig 1822A Leirvik Hergotten 1822A Hergot Tarraldsvig 1822A Taraldsvik Lillevig 1822A Lillevik Narvig 1822A Narvik Fremnæs 1822A Framnes Ankenæs 1822A Ankenes Lille Hockvig 1822A Skiomnæs 1822A Skjomnes Yttre Schjomnæs 1822A Store Balangen 1822A Tjelle 1822A Stuenæs 1822A Stuenes Virak 1822A Virak Lieland 1822A Liland Ramnæs 1822A Ramnes Skornæs 1822A Lien 1822A Laxaae 1822A Lakså Dragvig 1822A Dragvik Strand 1822A Strand Lendvig 1822A Lenvik Kleven 1822A Kleiva Bergvig 1822A Botten 1822A Botn Saltvig 1822A Saltvik Veggen 1822A Veggen Lille Ballangen 1822A Baldsnæs 1822A Pundsvig 1822A Fure 1822A Forra Østervig 1822A Østervik Fagerjord 1822A Fagerjord Øvre Elvegaard 1822A Ytter Lengenæs 1822A Bedsfjord 1822A Beisfjorden Gilskevig 1822A Geisvik Elvegaard 1822A Elvegården Lille Bjerkevig 1822A Bakkejord 1822A Bakkejorda Hildervig 1822A Indre Lengenæs 1822A Skiombotten 1822A Skjombotn Forselv 1822A Forselv Store Kragberg 1822A Tjellebotten 1822A Kjeldebotn Tyttebærvig 1822A Tyttebærvika Koeberg 1822A Kuberget Stieberget 1822A Stiberg Klubnæs 1822A Klubbneset Oosmarken 1822A Osmarka Gamnæs 1822A Gamnes Høibakken 1822A Ødejord 1822A Øyjord Vold 1822A Østervig 1822A Østervik Indre Sandvig 1822A Ballangsmark 1822A Bogenfjeld 1822A Herriangsmark 1822A Hejangsmarka Hochvigdahl 1822A Håkvikdalen Lieland 1822A Liland Dragvig 1822A Dragvik Leeroos 1822A Leirosen Trældahl 1822A Trældal Seinæs 1822A Seines Tørrestad 1822A Tårstad Harriangen 1822A Herjangen Virak 1822A Virak Bjerkevig 1822A Bjerkvik Medbye 1822A Medby Ofoden 1822A Ofoten Lieland 1822A Liland Øien 1822A Skogøya Ofoden 1822A Ofoten Hellervig 1822A Ødejord 1822A Øyjord Ofoden 1822A Ofoten Lieland 1822A Liland Øvre Lieland 1822A Lieland 1822A Liland Lieland 1822A Liland Lieland 1822A Liland Store Hochvig 1822A Torrestad 1822A Tårstad Lien 1822A Lia Vold 1822A Lieland 1822A Liland Bjeldgam 1822A Bjelgam Laxaae 1822A Lakså Dragvig 1822A Dragvik Kleven 1822A Kleiva Lendvig 1822A Lenvik Østervig 1822A Østervik Botten 1822A Botn Store Ballangen 1822A Lille Ballangen 1822A Balsnes 1822A Store Ballang 1822A Ytter Bøe 1822A Forselv 1822A Forselv Løkvig 1822A Laukvik Schjombotten 1822A Skjombotn Elvegaard 1822A Høibakken 1822A Gamnes 1822A Gamnes Sandvig 1822A Sandvik Ankenes 1822A Ankenes Narvig 1822A Narvik Elvegaard 1822A Lille Bjerkevig 1822A Stor Harriangen 1822A Store Kragberg 1822A Evenesmark 1822A Evenesmarka Bogfjeld 1822A Lieland 1819B Liland Ofoden 1819B Ofoten Laborg 1819B Laborg Lengenæs 1819B Lengenes Lieland 1819B Liland Yttre Bøe 1819B Yttrebøe 1819B Elvesletten 1819B Evenæs 1819B Evenes Torrestad 1819B Tårstad Lille Bierkevig 1819B Stoere Bierkevig 1819B Indre Sandvig 1819B Yttre Sandvig 1819B Fagernæs 1819B Fagernes Oldernæs 1819B Oldernes Vold 1819B Trældahl 1819B Trældal Bieldgam 1819B Bjelgam Balsnæs 1819B Bedsfjorden 1819B Beisfjorden Virak 1819B Virak Lieland 1819B Liland Skraaven 1819B Skrova Bogenfield 1819B Ballangsmark 1819B Yttre Lengenæs 1819B Rombaksbotten 1819B Rombaksbotn Koeberg 1819B Kuberget Tielle 1819B Bakkejord 1819B Bakkejorda Bierkevig 1819B Bjerkvik Bierkevig 1819B Bjerkvik Bierkevig 1819B Bjerkvik Stoere Bierkevig 1819B Lille Bierkevig 1819B Stoere Bierkevig 1819B Stoere Bierkevig 1819B Stoere Bierkevig 1819B Stoere Bierkevig 1819B Hauen 1819B Haugen Stoere Bierkevig 1819B Lille Bierkevig 1819B Stoere Bierkevig 1819B Bakkejord 1819B Bakkejorda Bierkevig 1819B Bierkevig 1819B Bakkejord 1819B Bakkejorda Medbye 1819B Medby Hauen 1819B Haugen Medbye 1819B Medby Hauen 1819B Haugen Bakkejord 1819B Bakkejorda Harriangen 1819B Herjangen Ankenæs 1819B Ankenes Harriang 1819B Herjangen Bierkevigmark 1819B Bjerkvikmarka Stuenæs 1819B Stuenes Ballangen 1819B Ballangen 1819B Ballangen 1819B Ballangen 1819B Ballangen 1819B Ballangen 1819B Ballangen 1819B Tielle 1819B Yttre Bøe 1819B Lille Ballangen 1819B Tielle 1819B Lille Ballangen 1819B Tielle 1819B Tielle 1819B Ytterbøe 1819B Bakkejord 1819B Bakkejorda Stoere Harriang 1819B Bierkevig 1819B Bjerkvik Stoere Harriang 1819B Ankenæs 1819B Ankenes Bakkejord 1819B Bakkejorda Stoere Harriangen 1819B Bierkevig 1819B Bjerkvik Stoere Harriang 1819B Lieland 1819B Liland Ofoden 1819B Ofoten Bakkejord 1819B Bakkejorda Bierkevig 1819B Bjerkvik Haugen 1819B Haugen Bierkevig 1819B Bjerkvik Hauen 1819B Haugen Bierkevig 1819B Bjerkvik Bierkevig 1819B Bjerkvik Bierkevig 1819B Bjerkvik Bierkevig 1819B Bjerkvik Bierkevig 1819B Bjerkvik Bierkevig 1819B Bjerkvik Bierkevig 1819B Bjerkvik Bakkejord 1819B Bakkejorda Bakkejord 1819B Bakkejorda Stoer Harriangen 1819B Bierkevig 1819B Bjerkvik Stoer Harriangen 1819B Stoere Bierkevig 1819B Bierkevig 1819B Bjerkvik Ankenæs 1819B Ankenes Lille Bierkevig 1819B Lille Bierkevig 1819B Medbye 1819B Medby Lille Bierkevig 1819B Storøen 1819B Bakkejord 1819B Bakkejord 1819B Virack 1819B Virak Stoere Harriangen 1819B Stoere Kragberg 1819B Stoere Harriangen 1819B Lieland 1819B Liland Bedsfjord 1819B Beisfjorden Oldernæs 1819B Oldernes Hougvig 1819B Virach 1819B Virak Forselv 1819B Forselv Høibakken 1819B Tyttebærvig 1819B Tyttebærvika Gielskevig 1819B Lieland 1819A Liland Ofoden 1819A Ofoten Lengenæs 1819A Lengenes Forsaae 1819A Forså Strøsnæs 1819A Strømsnes Laborg 1819A Laborg Virach 1819A Virak Skar 1819A Skar Lieland 1819A Liland Yttre Bøe 1819A Kielle 1819A Kielle 1819A Skar 1819A Skar Kielle 1819A Yttre Bøe 1819A Kielvig 1819A Kielle 1819A Lieland 1819A Liland Elvegaard 1819A Elvegaard 1819A Lengenæs 1819A Lengenes Forsaa 1819A Forså Elvegaard 1819A Lengenæs 1819A Lengenes Forsaae 1819A Forså Elvegaard 1819A Lengenæs 1819A Lengenæs Lengenæs 1819A Lengenæs Ofoden 1819A Ofoten Ofoden 1819A Ofoten Elvegaard 1819A Elvegaad 1819A Forsaae 1819A Forså Elvegaard 1819A Elvegaard 1819A Elvegaard 1819A Forsaae 1819A Forså Kielle 1819A Yttre Bøe 1819A Yttre Bøe 1819A Lille Ballangen 1819A Lille Ballangen 1819A Yttre Bøe 1819A Bøsvandet 1819A Lille Ballangen 1819A Kielle 1819A Lille Ballangen 1819A Kielle 1819A Bedsfjord 1819A Beisfjorden Emmen 1819A Emmenes Tortenaasen 1819A Ankenæs 1819A Ankenes Tortenaasen 1819A Ankenæs 1819A Ankenes Tortenaas 1819A Fremnæs 1819A Framnes Bedsfjord 1819A Beisfjorden Lille Hochvig 1819A Stoere Hochvig 1819A Sletjord 1819A Slettjorda Sletjord 1819A Slettjorda Væggen 1819A Veggen Furre 1819A Forra Sletjord 1819A Slettjorda Sletjord 1819A Slettjorda Ytterbøe 1819A Dragvig 1819A Dragvik Seijnæs 1819A Seines Stoere Bierkevig 1819A Torerstad 1819A Tårstad? Diubvig 1819A Skaarnæs 1819A Skårnes Bervig 1819A Skiombotten 1819A Skjombotn Ofoden 1819A Ofoten Lieland 1819A Liland Løkvig 1819A Laukvik Stoere Bierkevig 1819A Lieland 1819A Liland Ofoden 1819A Ofoten Lieland 1819A Liland Lieland 1819A Liland Bedsfjord 1819A Beisfjorden Bedsfjord 1819A Beisfjorden Bedsfjord 1819A Beisfjorden Bedfjord 1819A Beisfjorden Emmenæs 1819A Emmenes Ofoden 1818B Ofoten Lieland 1818B Liland Virak 1818B Virak Lenvig 1818B Lenvik Virach 1818B Virak Øijord 1818B Øyjord Ytterbøe 1818B Ytterbøe 1818B Elvesletten 1818B Evenæs 1818B Evenes Torrestaad 1818B Tårstad Hekkelstrand 1818B Hekkelstrand Hekkelstrand 1818B Balsnæs 1818B Lille Bierkevig 1818B Stoere Bierkevig 1818B Indre Sandvig 1818B Yttre Sandvig 1818B Lieland 1818B Liland Buaas 1818B Bieldgam 1818B Skraaven 1818B Skrova Lenvigen 1818B Lenvik Stoere Hokvig 1818B Nyegaard 1818B Nygård Ponsvig 1818B Bogenfield 1818B Gamnæs 1818B Gamnes Lieland 1818B Liland Ofoden 1818B Ofoten Virak 1818B Virak Schiombotten 1818B Skjombotn Schiombotten 1818B Skjombotn Bedsfjorden 1818B Beisfjorden Bedsfjord 1818B Beisfjorden Bakkejord 1818B Bakkejorda Dragvig 1818B Dragvik Laxaae 1818B Lakså Øien 1818B Skogøya Bervig 1818B Lieland 1818B Liland Giskevig 1818B Stoere Bierkevig 1818B Bergvig 1818B Torrestad 1818B Tårstad Torrestad 1818B Tårstad Lieland 1818B Liland Stuenæs 1818B Stuenes Lenvig 1818B Lenvik Ytterbøe 1818B Stuenæs 1818B Stuenes Lenvig 1818B Lenvik Stoere Ballangen 1818B Stoere Ballangen 1818B Trældahl 1818B Trældal Stuenæs 1818B Stuenes Stoere Bierkevig 1818B Lieland 1818B Liland Schiomnæsset 1818B Skjomnes Hamarøen 1818B Hamarøy Bieldgam 1818B Bjelgam Bieldgam 1818B Bjelgam Lieland 1818B Liland Senien 1818B Senja Tromsen 1818B Bieldgam 1818B Bjelgam Ofoden 1818B Ofoten Strømsnæs 1818B Strømsnes Elvegaardsmark 1818B Indre Strømsnæs 1818B Lengenæs 1818B Lengenes Forsaae 1818B Forså Laborg 1818B Laborg Lengenæs 1818B Lengenes Lenvig 1818B Lenvik Lieland 1818A Liland Ofoden 1818A Ofoten Lieland 1818A Liland Lilandskar 1818A Lilandskar Lenvigen 1818A Lenvik Dybvig 1818A Schjerstad 1818A Skjerstad Bejeren 1818A Beiarn Storøen 1818A Stoere Bierkevig 1818A Lieland 1818A Liland Ofoden 1818A Ofoten Lilandskar 1818A Lilandskar Øijorden 1818A Øyjord Hekkelstrand 1818A Hekkelstrand Balsnæs 1818A Buaas 1818A (i Salten?) Elvesletten 1818A Kielle 1818A Klejven 1818A Kleiva Kielle 1818A Hekkelstrand 1818A Balsnæs 1818A Elvesletten 1818A Kleijven 1818A Balsnæs 1818A Elvesletten 1818A Lillevig 1818A Lillevik Yttre Sandvig 1818A Rombaksbotten 1818A Rombaksbotn Koeberg 1818A Kuberget Hartvigvandet 1818A Hartvigvannet Ofoden 1806B Ofoten Lieland 1806B Liland Østervig 1806B Østervik Saltvig 1806B Saltvik Bervig 1806B Højbakken 1806B Oldernæsset 1806B Wirach 1806B Virak Lieland 1806B Liland Oldernæs 1806B Strømsnæs 1806B Strømsnes Ofoden 1806B Ofoten Lieland 1806B Liland Saltvig 1806B Saltvik Hellervig 1806B Bakkejord 1806B Bakkejorda Forsaae 1806B Forså Leervig 1806B Leirvik Tarraldsvig 1806B Taraldsvik Østervig 1806B Østervik Lille Hochvig 1806B Tiellebotten 1806B Kjeldebotn Bedsfiord 1806B Beisfjorden Bedsfiord 1806B Beisfjorden Klubnæsset 1806B Klubbneset Wirach 1806B Virak Lille Medbye 1806B Wirach 1806B Virak Lille Medbye 1806B Wold 1806B Stoer Bierkevig 1806B Wold 1806B Sejnæs 1806B Seines Dragvig 1806B Dragvik Ytterbøe 1806B Ramnæsset 1806B Ofoden 1806B Ofoten Ramnæsset 1806B Vargefiord Strømmen 1806B Ramnæsset 1806B Ramnæsset 1806B Leervig 1806B Leirvik Wold 1806B Leervig 1806B Leirvik Leervig 1806B Leirvik Bieldgam 1806B Bjelgam Wæggen 1806B Veggen Fremnæs 1806B Framnes Wæggen 1806B Veggen Ofoden 1806B Ofoten Ofoden 1806B Ofoten Lielandskar 1806B Lilandskar Saltvig 1806B Saltvik Ankenæs 1806B Ankenes Ofoden 1805B Ofoten Lieland 1805B Liland Leenvig 1805B Lenvik Lien 1805B Forra 1805B Forra Dybvig 1805B Bejeren 1805B Beiarn Schierstad 1805B Skjerstad Taraldsvig 1805B Taraldsvik Gamnæsset 1805B Gamnes Bogenfield 1805B Kanstadfirden 1805B Kanstadfjorden Skraaven 1805B Skrova Nyegaard 1805B Nygård Ofoden 1805B Ofoten Lillevig 1805B Lillevik Stuenæs 1805B Stuenes Stieberget 1805B Stiberg Stieberget 1805B Stiberg Bakkejord 1805B Bakkejorda Ofoden 1805B Ofoten Elvegaard 1805B Lille Hochvig 1805B Hochvig 1805B Håkvik Ofoden 1805B Ofoten Lieland 1805B Liland Bierkevig 1805B Bjerkvik Lenvig 1805B Lenvik Lien 1805B Dybvig 1805B Lenvig 1805B Lenvik Punsvig 1805B Lieland 1805B Liland Stuenæs 1805B Stuenes Gielskevig 1805B Geisvik Saltvig 1805B Saltvik Ofoden 1805B Ofoten Bielgam 1805B Bjelgam Torrestad 1805B Tårstad Lielandskar 1805B Lilandskar Laxaae 1805B Lakså Lenvigen 1805B Lenvik Kielbotten 1805B Kjeldebotn Dybvig 1805B Strand 1805B Strand Torrestad 1805B Tårstad Kiøbsvig 1805B Kjøpsvik Kielmarken 1805B Evenesmark 1805B Evenesmark Birkefiordsmark 1805B Bjerkvikmark? Stuenæs 1805B Stuenes Torrestad 1805B Tårstad Stuenæs 1805B Stuenes Torrestad 1805B Tårstad Stuenæs 1805B Stuenes Stuenæs 1805B Stuenes Torrestad 1805B Tårstad Stuenæs 1805B Stuenes Stuenæs 1805B Stuenes Torrestad 1805B Tårstad Lengenæs 1805B Lengenes Koeberget 1805B Kuberget Oosmarken 1805B Osmarka Ofoden 1805B Ofoten Oosmarken 1805B Osmarka Lieland 1805B Liland Ofoden 1805B Ofoten Lenvig 1805B Lenvik Lien 1805B Lieland 1805B Liland Dybvig 1805B Oldernæs 1805B Høybakken 1805B Virach 1805B Virak Nyegaard 1805B Nygård Virach 1805B Virak Bielgam 1805B Bjelgam Nyegaard 1805B Nygård Oldernæs 1805B Lieland 1805B Liland Roerdvigen 1805B Lieland 1805B Liland Ofoden 1805B Ofoten Bielgam 1805B Bjelgam Treldahlen 1805B Trældal Lille Bierkevig 1805B Stoer Harriangen 1805B Stoer Harriangen 1805B Treldahlen 1805B Trældal Leervig 1805B Leirvik Treldahlen 1805B Trældal Treldahlen 1805B Trældal Treldahlen 1805B Trældal Lille Bierkevig 1805B Leervigen 1805B Leirvik Lille Bierkevig 1805B Stoer Harriangen 1805B Medbye 1805B Medby Medbye 1805B Medby Stoer Harriangen 1805B Bervig 1805B Lielandskar 1805B Lilandskar Ofoden 1805B Ofoten Lielandskar 1805B Lilandskar Lielandskar 1805B Lilandskar Lielandskar 1805B Lilandskar Liellandskar 1805B Lilandskar Fremnes 1805B Framnes Lille Ballangen 1805B Bielgam 1805B Bjelgam Dragvig 1805B Dragvik Fremnes 1805B Framnes Trældahl 1805B Trældal Lenvig 1805B Lenvik Kongsbak 1805B Kongsbakk Bedsfiord 1805B Beisfjorden Ofoden 1805B Ofoten Østervig 1805B Østervik Bervig 1805B Østervig 1805B Østervik Saltvig 1805B Saltvik Lien 1805B Ofoden 1805A Ofoten Lieland 1805A Liland Leenvig 1805A Lenvik Lien 1805A Forra 1805A Forra Dybvig 1805A Taraldsvig 1805A Taraldsvik Gamnæsset 1805A Gamnes Bogenfield 1805A Kanstadfirden 1805A Skraaven 1805A Skrova Nyegaard 1805A Nygård Ofoden 1805A Ofoten Lillevig 1805A Lillevik Stuenæs 1805A Stuenes Stieberget 1805A Stiberg Stieberget 1805A Stiberg Bakkejord 1805A Bakkejorda Ofoden 1805A Ofoteen Elvegaard 1805A Lille Hochvig 1805A Hochvig 1805A Håkvik Ofoden 1805A Ofoten Lieland 1805A Liland Bierkevig 1805A Bjerkvik Lenvig 1805A Lenvik Lien 1805A Dybvig 1805A Lenvig 1805A Lenvik Punsvig 1805A Lieland 1805A Liland Stuenæs 1805A Stuenes Gielskevig 1805A Geisvik Saltvig 1805A Saltvik Ofoden 1805A Ofoten Bielgam 1805A Bjelgam Torrestad 1805A Tårstad Lielandskar 1805A Lilandskar Laxaae 1805A Lakså Lenvigen 1805A Lenvik Kielbotten 1805A Kjelbotn Dybvig 1805A Strand 1805A Strand Torrestad 1805A Tårstad Torrestad 1805A Tårstad Kiøbsvig 1805A Kjøpsvik Kielmarken 1805A Evenesmark 1805A Evenesmark Birkefiordsmark 1805A Bjerkvikmark? Stuenæs 1805A Stuenes Torrestad 1805A Tårstad Stuenæs 1805A Stuenes Torrestad 1805A Tårstad Stuenæs 1805A Stuenes Stuenæs 1805A Stuenes Torrestad 1805A Tårstad Stuenæs 1805A Stuenes Stuenæs 1805A Stuenes Torrestad 1805A Tårstad Lengenæs 1805A Lengenes Koeberget 1805A Kuberget Oosmarken 1805A Osmarka Ofoden 1805A Ofoten Oosmarken 1805A Osmarka Lieland 1804B Liland Ofoden 1804B Ofoten Kieling 1804B Lenvig 1804B Lenvik Strand 1804B Strand Virach 1804B Virak Bielgam 1804B Bjelgam Lieland 1804B Liland Nyegaard 1804B Nygård Virach 1804B Virak Nyegaard 1804B Nygård Lieland 1804B Liland Ofoden 1804B Ofoten Fremnæs 1804B Framnes Seinæs 1804B Seines Leervig 1804B Leirvik Fremnæs 1804B Framnes Sejnæs 1804B Seines Sejnæs 1804B Seines Sejnæs 1804B Seines Fremnæs 1804B Framnes Ofoden 1804B Ofoten Torrestad 1804B Tårstad Stuenæs 1804B Stuenes Torrestad 1804B Tårstad Torrestad 1804B Tårstad Schar 1804B Skar Torrestad 1804B Tårstad Torrestad Mark 1804B Torrestad Skoven 1804B Torrestad 1804B Tårstad Skar 1804B Skar Stuenæs 1804B Stuenes Torrestad 1804B Tårstad Stuenæs 1804B Stuenes Elvegaard 1804B Ponsvig 1804B Østervig 1804B Østervik Dahlen 1804B Lille Bierkevig 1804B Stoere Harriangen 1804B Tortenaasen 1804B Stuenæs 1804B Stuenes Stuenæs 1804B Stuenes Stuenæs 1804B Stuenes Stuenæs 1804B Stuenes Tronæs 1804B Trondenes Stunæs 1804B Stuenes Stuenæs 1804B Stuenes Stuenæs 1804B Stuenes Ofoden 1804B Ofoten Stuenæs 1804B Stuenes Kielling 1804B Lenvig 1804B Lenvik Bakkejord 1804B Bakkejorda Harriangen 1804B Herjangen Røshov 1804B Røselv 1804B Bakkejord 1804B Bakkejorda Røshov 1804B Bakkejord 1804B Bakkejorda Hærjan 1804B Herjangen Harriangen 1804B Herjangen Harriangen 1804B Herjangen Røshov 1804B Lieland 1804B Liland Stuenes 1804B Stuenes Stuenæs 1804B Stuenes Oosmarken 1804B Osmarka Stuenæs 1804B Stuenes Tielbotten 1804B Kjelbotn Torestad 1804B Tårstad Stuenæs 1804B Stuenes Oosmark 1804B Osmarka Oosmark 1804B Osmarka Stuenæs 1804B Stuenes Osmark 1804B Osmarka Tielbotten 1804B Kjelbotn Torrestad 1804B Tårstad Stuenæs 1804B Stuenes Evenæs 1804B Evenes Stuenæs 1804B Stuenes Lieland 1804B Liland Stuenæs 1804B Stuenes Stuenæs 1804B Stuenes Evenæs 1804B Evenes Ramnæs 1804B Ramnes Evenæs 1804B Evenes Evenæs 1804B Evenes Ramnæs 1804B Ramnes Stuenæs 1804B Stuenes Balsnesmark 1804B Ramnæs 1804B Ramnes Stuenæs 1804B Stuenes Stuenæs 1804B Stuenes Torrestad 1804B Tårstad Stuenæs Elv 1804B Evenæs 1804B Evenes Torrestad 1804B Tårstad Evenæs 1804B Evenes Evenæs 1804B Evenes Stuenæs 1804B Stuenes Torrestad 1804B Tårstad Stuenæs 1804B Stuenes Torrestad 1804B Tårstad Torrestad 1804B Tårstad Evenæs 1804B Evenes Torrestad 1804B Tårstad Stuenæs 1804B Stuenes Evenæs 1804B Evenes Torrestad 1804B Tårstad Stuenæs 1804B Stuenes Stuenæs Elv 1804B Kielstad 1804B Sejnæs 1804B Seines Bierkevig 1804B Bjerkvik Stoere Bierkevig 1804B Ofoden 1804B Ofoten Skraaven 1804B Skrova Yttre Sejnæs 1804B Yttre Seinæs 1804B Tielbotn 1804B Kjelbotn Ofoden 1804B Ofoten Ramnæs 1804B Ramnes Skar 1804B Skar Stuenæs 1804B Stuenes Ponsvig 1804B Lien 1804B Laxaae 1804B Lakså Østervig 1804B Østervik Dragvig 1804B Dragvik Østervig 1804B Østervik Jeevigen 1804B Lien 1804B Furra 1804B Forra Gamnæsset 1804B Gamnes Hartvigvandet 1804B Hartvigvannet Røshov 1804B Vaagen 1804B Vågan Skraaven 1804B Skrova Stuenæs 1804B Stuenes Stuenæs 1804B Stuenes Evenæs 1804B Evenes Ofoden 1804A Ofoten Lieland 1804A Liland Kielle 1804A Lenvig 1804A Lenvik Strand 1804A Strand Strand 1804A Strand Skraaven 1804A Skrova Yttre Seinæs 1804A Nyegaard 1804A Nygård Virach 1804A Virak Indre Seinæs 1804A Dragvig 1804A Dragvik Narvig 1804A Narvik Kansatdfirden 1804A Skraaven 1804A Skrova Oldernæsset 1804A Rogndahlen 1804A Evenesmark 1804A Evenesmark Tiellebottenmark 1804A Kjeldebotnmarka? Bogenfield 1804A Oosmarken 1804A Osmarka Birkevigmark 1804A Bjerkvikmark? Lilandskar 1804A Lilandskar Hergotten 1804A Hergot Nyegaard 1804A Nygård Lien 1804A Bergvig 1804A Østervig 1804A Østervik Fagerjord 1804A Fagerjord Klubvig 1804A Klubbvik Bedfiord 1804A Beisfjorden Gielskvig 1804A Geisvik Elvegaard 1804A Stoere Bierkvig 1804A Bakkejord 1804A Bakkejorda Løchvig 1804A Laukvik Yttre Elvegaard 1804A Tortenaas 1804A Forselv 1804A Stoere Kragberg 1804A Kielbotten 1804A Kjeldebotn Rombaksbottetn 1804A Rombaksbotn Tyttebeervig 1804A Tyttebærvika Lillevig 1804A Ankenæs 1804A Ankenes Lille Hochvig 1804A Stoere Ballangen 1804A Stueneæs 1804A Stuenes Wirach 1804A Virak Gieldskevig 1804A Geisvik Elvegaard 1804A Schov 1804A Skog Yttre Elvegaard 1804A Forselv 1804A Forselv Lille Harriangen 1804A Store Kragberg 1804A Rombaksbotten 1804A Rombaksbotn Koeberg 1804A Kuberget Oosmarken 1804A Osmarka Torrestad 1804A Tårstad Schiombotten 1804A Skjombotn Schiombotten 1804A Skjombotn Torrestad 1804A Tårstad Seinæs 1804A Seines Schiombotten 1804A Skjombotn Quberget 1804A Kuberget Quberget 1804A Kuberget Lieland 1804A Liland Skiombotten 1804A Skjombotn Strømsnes 1804A Strømsnes Quberget 1804A Kuberget Skiombotten 1804A Skjombotn Seinæs 1804A Seines Seinæs 1804A Seines Ofoden 1804A Ofoten Skiombotten 1804A Skjombotn Schiombotten 1804A Skjombotn Ankenæs 1804A Ankenes Taraldsjorden 1804A Tarvaldsjorda? Tømmernæs 1804A Tømmernes Schiombotten 1804A Skjombotn Lengenæs 1804A Lengenes Lieland 1804A Liland Torrestad 1804A Tårstad Bielgam 1804A Bjelgam Torrestad 1804A Tårstad Skaarnæs 1804A Skårnes Dragvig 1804A Dragvik Lenvig 1804A Lenvik Bervigen 1804A Østervig 1804A Østervik Virachs øerne 1804A Virak… Frostiis 1804A Frostisen Elvegaards Mark 1804A Ofoden 1804A Ofoten Sverrig 1804A Sverige Lieland 1803B Liland Ofoden 1803B Ofoten Lielandskar 1803B Lilandskar Lille Ballangen 1803B Øvre Lieland 1803B Hillervig 1803B Gamn?set 1803B Hartvigvandet 1803B Harvigvannet Lille Bierkevig 1803B Lieland 1803B Liland Nyegaard 1803B Nygård Wirach 1803B Virak Bieldgam 1803B Bjelgam Nyegaard 1803B Nygård Nyegaard 1803B Nygård Lieland 1803B Liland Torrestad 1803B Tårstad Wirach 1803B Virak Stoere Hockvig 1803B Wirach 1803B Virak StorHarriangen 1803B Backejord 1803B Bakkejorda Ofoden 1803B Ofoten Nyegaard 1803B Nygård Tarvaldsiorden 1803B Tarvaldsjorda Tarvaldsjorden 1803B Tarvaldsjorda Ofoden 1803B Ofoten Klubenes 1803B Klubbnes Klubn?set 1803B Klubbnes Kleven 1803B Storaae 1803B Storå Bervig 1803B Kongsbach 1803B Kongsbakk Aas 1803B Ofoden 1803B Ofoten Stuen?s 1803B Stuenes Strand 1803B Strand Lenvigen 1803B Lenvik Kielle 1803B Lieland 1802B Liland Ofoden 1802B Ofoten Lille Ballangen 1802B Bervig 1802B Vold 1802B Balsnæs 1802B Lieland 1802B Liland Nyegaard 1802B Nygård Virach 1802B Virak Virach 1802B Virak Bieldgam 1802B Bjelgam Nyegaard |1802B Nygård Torrestad 1802B Tårstad Klubnæsset 1802B Klubbneset Klubnæsset 1802B Klubbneset Lille Ballangen 1802B Laxaae 1802B Lakså Hækkelstrand 1802B Hekkelstrand Leerosen 1802B Leirosen Bervig 1802B Lille Ballangen 1802B Balsnes 1802B Øjord 1802B Øyjord Stuenæs 1802B Stuenes Lieland 1802B Liland Lielandskar 1802B Lilandskar Lieland 1802B Liland Lieland 1802B Liland Ballangselven 1802B Ballangsmarken 1802B Lille Ballangen 1802B Kongsvigmarken 1802B Løding 1802B Lødingen Dragvig 1802B Dragvik Vold 1802B Kongsvigmarken 1802B Løding 1802B Lødingen Lille Ballangen 1802B Bervigen 1802B Laxaae 1802B Lakså Lielandskar 1802B Lilandskar Kleven 1802B Kleiva Øyen 1802B Skogøya Bielgam 1802B Bjelgam Lien 1802B Kleven 1802B Østervig 1802B Østervik Øyen 1802B Skogøya Aas 1802B Øyen 1802B Skogøya Aas 1802B Lien 1802B Lieland 1802A Liland Ofoden 1802A Ofoten Østervig 1802A Østervik Lille Ballangen 1802A Vold 1802A Bervig 1802A Lielandskar 1802A Lilandskar Leeros 1802A Leirosen Tarraldsviig 1802A Taraldsvik Lilleviig 1802A Lillevik Ankenes 1802A Ankenes Stoere Ballangen 1802A Yttre Bøe 1802A Yttre Bøe 1802A Stuenes med Elven 1802A Virak 1802A Virak Ramnes 1802A Ramnes Lien 1802A Laxaae 1802A Lakså Laxaae 1802A Lakså Laxaae 1802A Lakså Dragvig 1802A Sragvik Lendvig 1802A Lenvik Lendvig 1802A Lenvik Kleven 1802A Bervig 1802A Botten 1802A Botn Saltvig 1802A Saltvik Væggen 1802A Veggen Lille Ballangen 1802A Balsnes 1802A Dybvig 1802A Pundsvig 1802A Yttre Skar 1802A Furre 1802A Forra Østervig 1802A Østervik Øvre Elvegaard 1802A Bakkejord 1802A Bakkejorda Hillervig 1802A Lille Medbye 1802A Giøvig 1802A Koeberg 1802A Kuberget Oosmarken 1802A Osmarka Skraaven 1802A Skrova Leervig 1802A Leirvik Ankenes 1802A Ankenes Skraaven 1802A Skrova Skraaven 1802A Skrova Skraaven 1802A Skrova Kanstadfiorden 1802A Ofoden 1802A Ofoten Aas 1802A Ramnes 1802A Ramnes Klubnæsset 1802A Klubbneset Oosmarken 1802A Osmarka Elvegaard 1802A Elvegaard 1802A Saltvig 1802A Saltvik Ofoden 1802A Ofoten Biervig 1802A Ballangen 1802A Lille Medbye 1802A Bierkvigmarken 1802A Bjerkvikmarka Bedfiord 1802A Beisfjorden Fagernes 1802A Fagernes Rønelven 1802A Råna Lieland 1802A Liland Lieland 1802A Liland Nyegaard 1802A Nygård Lielandskar 1802A Lilandskar Lieland 1801B Liland Ofoden 1801B Ofoten Lien 1801B Østervig 1801B Østervik Lieland 1801B Liland Østervig 1801B Østervik Gamnæsset 1801B Gamnes Hertvigvandet 1801B Hartvigvannet Lieland 1801B Liland Nyegaard 1801B Nygård Virach 1801B Virak Virach 1801B Virak Bielgam 1801B Bjelgam Nyegaard 1801B Nygård Tørrestad 1801B Tårstad Ofoden 1801B Ofoten Lieland 1801B Liland Tytteberviig 1801B Tyttebærvika Ofoden 1801B Ofoten Hekkelstrand 1801B Hekkelstrand Giøvig 1801B Giøvig 1801B Giøvig 1801B Pundsvig 1801B Lille Ballangen 1801B Bielgam 1801B Bjelgam Fagernes 1801B Fagernes Fagernes 1801B Fagernes Narvig 1801B Narvik Narvigen 1801B Narvik Ofoden 1801B Ofoten Ofoden 1801B Ofoten Lieland 1801B Liland Tørrestad 1801B Tårstad Torrestad 1801B Tårstad Nyegaard 1801B Nygård Fremnes 1801B Framnes Schiombotten 1801B Skjombotn Slætjord 1801B Slettjorda Slætjord 1801B Slettjorda Schiombotten 1801B Skjombotn Aas 1801B Laxaae 1801B Lakså Dybvig 1801B Dybvig 1801B Schaarnes 1801B Skårnes Kielling 1801B Stuenes 1801B Stuenes Lien 1801B Kielbotten 1801B Kjeldebotn Wold 1801B Bervig 1801B Østervig 1801B Østervik Lille Ballangen 1801B Ofoten 1801B Ofoten Sejnes 1801B Seines Bogensfield 1801B Ofoden 1801B Ofoten Lieland 1801B Liland Østervig 1801B Lstervik Rønelv 1801B Råna Lien 1801B Tørrestad 1801B Tårstad Bierkevigsmark 1801B Bjerkvikmarka Weggen 1801B Veggen Schraaven 1801B Skrova Schraaven 1801B Skrova Dragvig 1801B Dragvik Leervigen 1801B Leirvik Ankenes 1801B Ankenes Schraaven 1801B Skrova Kanstadfiorden 1801B Lieland 1801B Liland Lielandskar 1801B Lilandskar Kanstadfiorden 1801B Giøvig 1801B Hildervig 1801B Lengenes 1801B Lengenes Yttre Elvegaard 1801B Bakkejord 1801B Bakkejorda Klejven 1801B Storaae 1801B Storå Bedsfiord 1801B Beisfjorden Bedsfiord 1801B Beisfjorden Østerviig 1801B Østervik Furrue 1801B Forra Lien 1801B Ofoden 1801B Ofoten Lieland 1801B Liland Rønelv 1801B Råna Frostiisen 1801B Frostisen Tyttebervig 1801B Tytterbærvika Evenes 1801B Evenes Ofoden 1801B Ofoten Ofoden 1801B Ofoten Ofoden 1801B Ofoten Evenes 1801B Evenes Ankenes 1801B Ankenes Aas 1801B Leeraas 1801B Laxaae 1801B Lakså Lenvigen 1801B Lenvik Østevigen 1801B Østervik Ponsvigen 1801B Schar 1801B Skar Stuenes 1801B Stuenes Bergvigen 1801B Dragvigen 1801B Dragvik Ofoden 1801B Ofoten Tieldsund 1801B Tjeldsundet Melsbøe 1801B Ramnes 1801B Ramnes Ofoden 1801B Ofoten Tiellesund 1801B Tjeldsundet Ofoden 1801B Ofoten Ramnes 1801B Ramnes Stoer Ballangen 1801B Stuenes 1801B Stuenes Evenesmark 1801B Evenesmark Lien 1801B Lieland 1801B Liland Tortnaas 1801B Trældahl 1801B Trældal Emmenes 1801B Emmenes Schaarnes 1801B Skårnes Yttre Bøe 1801B Fremnes 1801B Framnes Aas 1801B Stoer Ballangen 1801B Stuenes 1801B Stuenes Evenesmark 1801B Evenesmark Lien 1801B Wold 1801B Lieland 1801B Liland Tortenaas 1801B Treldahl 1801B Trældal Emmenes 1801B Emmenes Schaarnes 1801B Skårnes Yttre Bøe 1801B Lielandskar 1801B Lilandskar Aas 1801B Øyen 1801B Skogøya Schaarnes 1801B Skårnes Kleven 1801B Ofoden 1800B Ofoten Lieland 1800B Liland Ramnes 1800B Ramnes Laxaae 1800B Lakså Bedsfiord 1800B Beisfjorden Yttre Bøe 1800B Ødejord 1800B Øyjord Tørrestad 1800B Tårstad Lieland 1800B Liland Nyegaard 1800B Nygård Wirach 1800B Virak Wirach 1800B Virak Bielgam 1800B Bjelgam Lieland 1800B Liland Nyegaard 1800B Nygård Lieland 1800B Liland Bielgam 1800B Bjelgam Leervig 1800B Leirvik Narvigen 1800B Narvik Evenesmark 1800B Evenesmark Ballangen 1800B Ballangen 1800B Tørrestad 1800B Tårstad Bedsfiord 1800B Beisfjorden Østervig 1800B Østervik Øyjorden 1800B Øyjord Bedfjord 1800B Beisfjorden Bedfjord 1800B Beisfjorden Tørrestad 1800B Tårstad Ofoden 1800B Ofoten Lieland 1800B Liland Ramnes 1800B Ramnes Laxaae 1800B Lakså Lieland 1800B Liland Røg 1800B Rønelv 1800B Råna Schiombotten 1800B Skjombotn Leerviig 1800B Leirvik Nyegaard 1800B Nygård Tørrestad 1800B Tårstad Pundsletten 1800B Bielgam 1800B Bjelgam Tielle 1800B Schar 1800B Skar Tielbotne 1800B Kjeldebotn Øyen 1800B Skogøya Forra 1800B Forra Ponsviigen 1800B Strand 1800B Strand Schaarnes 1800B Skårnes Lenvigen 1800B Lenvik Dragviig 1800B Dragvik Østervig 1800B Østervik Rønelv 1800B Råna Lien 1800B Røg 1800B Yttre Bøe 1800B Ofoden 1800A Ofoten Lieland 1800A Liland Ramnes 1800A Ramnes Laxaae 1800A Lakså Dragvig 1800A Dragvik Yttre Bøe 1800A Schraaven 1800A Skrova Schraaven 1800A Skrova Kanstadfiorden 1800A Lieland 1800A Liland Lielandschar 1800A Lilandskar Kanstadfiorden 1800A Evenesmark 1800A Evenesmark Fageres 1800A Fagernes Stuenes 1800A Stuenes Stuenes 1800A Stuenes Lenvigen 1800A Lenvik Lieland 1800A Liland Ofoden 1800A Ofoten Narvigen 1800A Narvik Stuenes 1800A Stuenes Laxaae 1800A Lakså Dragvig 1800A Dragvik Ramnes 1800A Ramnes Narvigen 1800A Narvik Bedsfiord 1800A Beisfjorden Fagernes 1800A Fagernes Seines 1800A Seines Bedsfiord 1800A Beisfjorden Fagernes 1800A Fagernes Narvigen 1800A Narvik Bedsfiord 1800A Beisfjorden Fagernes 1800A Fagernes Narvigen 1800A Narvik Fagernes 1800A Fagernes Narvigen 1800A Navik Ofoden 1800A Ofoten Narvigen 1800A Narvik Lieland 1800A Liland Ofoden 1800A Ofoten Formarken 1800A Stuenes 1800A Stuenes Laxaae 1800A Lakså Dragvig 1800A Dragvik Ramnes 1800A Ramnes Formarken 1800A Forra 1800A Forra Formarken 1800A Botten 1800A Botn Lieland 1800A Liland Dragvig 1800A Dragvik Tielle 1800A Lieland 1800A Liland Formarken 1800A Forra 1800A Forra Forra 1800A Forra Forra 1800A Forra Forra 1800A Forra Forra 1800A Forra Forra 1800A Forra Forra 1800A Forra Botten 1800A Botn Lieland 1800A Liland Botn 1800A Botn Formarken 1800A Botn 1800A Botn Formarken 1800A Botn 1800A Botn Ofoden 1800A Ofoten Lieland 1800A Liland Lieland 1800A Liland Nordberg 1800A Nyegaard 1800A Nygård Bedsfiord 1800A Beisfjorden Elvegaard 1800A Laxaae 1800A Lakså Ofoden 1800A Ofoten Lieland 1800A Liland Schiomnes 1800A Skjomnes Barøen 1800A Barøy Revelsøe 1800A Revelsøy Engelsøe 1800A Løngøe 1800A Lenvig 1800A Lenvik Bieldgam 1800A Bjelgam Østervig 1800A Østervik Lenvig 1800A Lenvik Strand 1800A Strand Dybvig 1800A Lenvig 1800A Lenvik Leroos 1800A Leirosen Pundsvig 1800A Dragvig 1800A Dragvik Forra 1800A Forra Øyen 1800A Skogøya Vold 1800A Lieland 1800A Liland Rønelv 1800A Råna Dragvig 1800A Dragvik Bedsfiord 1790A Beisfjorden Bielgam 1790A Bjelgam Dragvig 1790A Dragvik Frostisen 1790A Frostisen Hergotten 1790A Hergot Indre Sandvig 1790A Kongsbach 1790A Kongsbakk Laxaae 1790A Lakså Lieland 1790A Liland Lofoden 1790A Lofoten Narvig 1790A Narvik Nyegaard 1790A Nygård Ofoden 1790A Ofoten Rønelv 1790A Råna Schiombotten 1790A Skjombotn Salten 1790A Salten Schraaven 1790A Skrova Sejnæs 1790A Seines Senjen 1790A Senja Stor Hochvig 1790A Torrestad 1790A Tårstad Tromsøe 1790A Tromsø Virach 1790A Virak Yttre Schiomnæs 1790A Øfskind 1790A Bakkejord 1791A Bakkejorda Balsnæs 1791A Bergvig 1791A Bieldgam 1791A Bjelgam Dragvig 1791A Dragvik Dybvig 1791A Elvegaard 1791A Fremnæs 1791A Framnes Gischevig 1791A Geisvik Hildervig 1791A Leenvig 1791A Lenvik Leenvigen 1791A Lenvik Lieland 1791A Liland Lille Medbye 1791A Lødingen 1791A Lødingen Nyegaard 1791A Nygård Ofoden 1791A Ofoten Rønelv 1791A Råna Sletjord 1791A Slettjorda Stor Hochvig 1791A Vold 1791A Yttre Bøe 1791A Ørnæs 1791A Ørnes Østervig 1791A Østervik Ballangen 1791B Balsnæs 1791B Bertnæs 1791B Bertnes Bieldgam 1791B Bjelgam Diubvig 1791B Dragvig 1791B Dragvik Elvegaard 1791B Gidschevig 1791B Geisvik Hildervig 1791B Indre Sejnæs 1791B Kanstadfiorden 1791B Kleven 1791B Laxaae 1791B Lakså Leenvig 1791B Lenvik Lieland 1791B Liland Lien 1791B Nyegaard 1791B Nygård Ofoden 1791B Ofoten Pundsvig 1791B Ramnæs 1791B Ramnes Saltdahlen 1791B Saltdalen Schar 1791B Skar Sejnæs 1791B Seines Sletjord 1791B Slettjorda Strand 1791B Strand Strømsnæs 1791B Strømsnes Stuenæs 1791B Stuenes Søer Schiomen 1791B Sør-Skjomen Torrestad 1791B Tårstad Virach 1791B Virak Yttre Bøe 1791B Yttre Schiomnæs 1791B Ørnæs 1791B Ørnes Balsnæs 1792A Bieldgam 1792A Bjelgam Diubvig 1792A Dragvig 1792A Dragvik Elvegaard 1792A Gidschevig 1792A Geisvik Hildervig 1792A Indre Sejnæs 1792A Kanstadfiorden 1792A Leenvig 1792A Lenvik Laxaae 1792A Lakså Lieland 1792A Liland Lien 1792A Nyegaard 1792A Nygård Ofoden 1792A Ofoten Pundsvig 1792A Ramnæs 1792A Ramnes Saltdahlen 1792A Saltdalen Schar 1792A Skar Sejnæs 1792A Seines Sletjord 1792A Slettjorda Stor Harriangen 1792A Strand 1792A Strand Stuenæs 1792A Stuenes Søer Schiomen 1792A Sør-Skjomen Torrestad 1792A Tårstad Virach 1792A Virak Yttre Bøe 1792A Yttre Schiomnæa 1792A Ørnæs 1792A Ørnes Østervig 1792A Østervik Bervig 1792B Bieldgam 1792B Bjelgam Diubvig 1792B Dragvig 1792B Dragvik Gidschevig 1792B Harriangen 1792B Herjangen Indre Sandvigen 1792B Laxaae 1792B Lakså Leeroos 1792B Leirosen Lenvig 1792B Lenvik Lien 1792B Lille Kragberg 1792B Nyegaard 1792B Nygård Pundsvig 1792B Ramnæs 1792B Ramnes Schoug 1792B Skog Schraaven 1792B Skrova Stor Harriangen 1792B Strand 1792B Strand Stuenæs 1792B Stuenes Taraldsvig 1792B Taraldsvik Tiellebotten 1792B Kjeldebotn Virach 1792B Virak Bervig 1793A Dragvig 1793A Dragvik Elvegaard 1793A Evenæs 1793A Evenes Harriangen 1793A Herjangen Kanstadfiorden 1793A Henningsvæhr 1793A Henningsvær Lavangs Eide 1793A Lavangseidet Leeroos 1793A Leirosen Leervig 1793A Leirvik Lænvig Marken 1793A Lieland 1793A Liland Lieland Skar 1793A Lilandskar Lille Ballangen 1793A Lille Bierkevig 1793A Lillevig 1793A Lillevik Lofoden 1793A Lofoten Melembachjord 1793A Nyegaard 1793A Nygård Ofoden 1793A Ofoten Ramnæs 1793A Ramnes Saltdalen 1793A Saltdalen Schoug 1793A Skog Schraaven 1793A Skrova Skaug 1793A Skog Skornes 1793A Skårnes? Skraaflesen 1793A Sneijsen 1793A Stoerhærriangen 1793A Strand 1793A Strand Strømøen 1793A Taraldsvig 1793A Taraldsvik Tiellebotten 1793A Kjeldebotn Tortenaas 1793A Trældahl 1793A Trældal Væggen 1793A Veggen Virach 1793A Virak Yttre Elvegaard 1793A Bervig 1793B Dragvig 1793B Dragvik Elvegaard 1793B Gilschevig 1793B Harriangen 1793B Herjangen Indre Sandvig 1793B Kanstadfiorden 1793B Leenvig 1793B Lenvik Leeroos 1793B Leirosen Lieland 1793B Liland Lieland Skar 1793B Lilandskar Lillevig 1793B Medbye 1793B Medby Melembachjord 1793B Nyegaard 1793B Nygård Ofoden 1793B Ofoten Raftsundet 1793B Raftsundet Ramnæs 1793B Ramnes Schoug 1793B Skog Schraaven 1793B Skrova Skraaflesen 1793B Sneijsen 1793B Stoerhærriangen 1793B Strømøen 1793B Strand 1793B Strand Taraldsvig 1793B Taraldsvik Tiellebotten 1793B Kjeldebotn Tortenaas 1793B Trældahl 1793B Trældal Væggen 1793B Veggen Virach 1793B Virak Yttre Elvegaard 1793B Øvre Elvegaard 1793B Øyen 1793B Skogøya Bervig 1794A Balsnæs 1794A Bieldgam 1794A Bjelgam Bogenfield 1794A Bærvig 1794A Dragvig 1794A Dragvik Dybvigen 1794A Faara 1794A Forra Hochvigdahlen 1794A Håkvikdalen Kielbotten 1794A Kjeldebotn Kragberg 1794A Kongsbach 1794A Kongsbakk Laxaae 1794A Lakså Leeroos 1794A Leirosen Lieland 1794A Liland Lien 1794A Lofoden 1794A Lofoten Lænvig 1794A Lenvik Løddingen 1794A Lødingen Narvig 1794A Narvik Osmarken 1794A Osmarka Pundsvigen 1794A Rogndahlen 1794A Schiomnæs 1794A Skjomnes Stuenæs 1794A Stuenes Torrestad 1794A Tårstad Trældahl 1794A Trældal Schraaven 1794A Skrova Vesteraalen 1794A Vesterålen Virack 1794A Virak Bachjord 1794B Bakkejorda Balsnæs 1794B Bærvig 1794B Elvegaard 1794B Faara 1794B Forra Fagernæs 1794B Fagernes Hakkelstrand 1794B Hellervigen 1794B Hergotten 1794B Hergot Indre Strømsnæs 1794B Kielling 1794B Kleven 1794B Laxaae 1794B Lakså Lenvig 1794B Lenvik Lieland 1794B Liland Lien 1794B Lænnenes 1794B Lengenes? Narvig 1794B Narvik Pundsvig 1794B Schiombotten 1794B Skjombotn Sletjord 1794B Slettjorda Forsaae 1794B Forså Virach 1794B Virak Volden 1794B Væggen 1794B Veggen Ballangs Marken 1795A Balsne 1795A Bedsfiord 1795A Beisfjorden Bervig 1795A Bieldgam 1795A Bjelgam Botten 1795A Botn Brettesnes 1795A Brettesnes Dragvig 1795A Dragvik Fagernes 1795A Fagernes Fora 1795A Forra Forsaae Mark 1795A Forsåmarka Fremnes 1795A Framnes Hellervigen 1795A Hergotten 1795A Hergot Indre Strømsnes 1795A Kanstadfjorden 1795A Kielbotten 1795A Kjeldebotn Kleven 1795A Klubvig 1795A Klubbvika Laborg 1795A Laborg Lerdvig 1795A Leeroosen 1795A Leirosen Leervigen 1795A Leirvik Lenvigmark 1795A Lenvikmark Lieland 1795A Liland Lielandskar 1795A Lilandskar Lille Hochvig 1795A Narvig 1795A Narvik Pundsvig 1795A Rogndahlen 1795A Saltvig 1795A Saltvik Schaarnes 1795A Skårnes Schiombotten 1795A Skjombotn Schraaven 1795A Skrova Strand 1795A Strand Virech 1795A Virak Væggen 1795A Veggen Vægge Fiælde 1795A Veggfjellet Østervig 1795A Østervik Balsnes 1795B Bedsfiord 1795B Beisfjorden Bieldgam 1795B Bjelgam Dragvig 1795B Dragvik Elvegaard 1795B Evenesmark 1795B Evenesmark Fremnes 1795B Framnes Grafiorden 1795B Grovfjorden Hachelstrand 1795B Hergotten 1795B Hergot Indre Schiomnes 1795B Indre Strømsnes 1795B Klubvigen 1795B Klubbvika Klejven 1795B Kleven 1795B Lenvigmark 1795B Lenvikmark Lerosen 1795B Leirosen Lieland 1795B Liland Længenes 1795B Lengenes Medbye 1795B Medby Narvig 1795B Narvik Nyegaard 1795B Nygård Pundsvig 1795B Schiomnes 1795B Skjomnes Stor Bierchvig 1795B Stor Hochvig 1795B Strand 1795B Strand Virach 1795B Virak Væggen 1795B Veggen Yttre Sejnes 1795B Fremnæs 1795B Framnes Bachjord 1796A Bakkejorda Balsnes 1796A Bedsfiord 1796A Beisfjorden Bieldgam 1796A Bjelgam Dragvig 1796A Dragvik Elvegaard 1796A Fremnes 1796A Framnes Grafiorden 1796A Grovfjorden Hachelstrand 1796A Harriangen 1796A Herjangen Hartvigvatn 1796A Hartvigvatnet Indre Schiomnes 1796A Indre Sejnes 1796A Laxaae 1796A Lakså Leeroos 1796A Leirosen Lieland 1796A Liland Lien 1796A Lenvig 1796A Lenvik Lenvigmark 1796A Lenvikmark Lielandskar 1796A Lilandskar Lille Harriangen 1796A Medbye 1796A Medby Nyegaard 1796A Nygård Risvær 1796A Saltvig 1796A Saltvik Schiombotten 1796A Skjombotn Schiomnes 1796A Skjomnes Stor Bjerchevig 1796A Schraaven 1796A Skrova Sejnæs 1796A Seines Stor Bierkvig 1796A Stuenes 1796A Stuenes Tarraldsvig 1796A Taraldsvik Treldahl 1796A Trældal Virach 1796A Virak Væggen 1796A Veggen Yttre Sejnese 1796A Yttre Elvegaard 1796A Yttre Schiomneses 1796A Øyjorden 1796A Øyjord Bedsfiord 1796B Beisfjorden Bieldgam 1796B Bjelgam Bierkevigmarken 1796B Bjerkvikmarka Botten 1796B Botn Dragvik 1796B Dragvik Elvegaard 1796B Fagernes 1796B Fagernes Fremnes 1796B Framnes Indre Schiomnes 1796B Indre Sejnes 1796B Leeros 1796B Leirosen Lenvig 1796B Lenvig Lieland 1796B Liland Lien 1796B Medbye 1796B Medby Nyegaard 1796B Nygård Sletjord 1796B Slettjorda Stor Bierkevig 1796B Store Biercjevig 1796B Stor Hariangen 1796B Stor Hochvig 1796B Strand 1796B Strand Tortenaas 1796B Virach 1796B Virak Væggen 1796B Veggen Ytterbøe 1796B Yttre Sejnes 1796B Øyjorden 1796B Øyjord Bachjord 1797A Bakkejorda Bedsfiord 1797A Beisfjorden Bierkvigmarken 1797A Bjerkvikmarka Elvegaard 1797A Evenes 1797A Evenes Evenesmarken 1797A Evenesmark Fagernes 1797A Fagernes Gielskevig 1797A Hakelstrand 1797A Hariangen 1797A Herjangen Kanstadfiorden 1797A Leroos 1797A Leirosen Lendvigen 1797A Lenvik Lieland 1797A Liland Lille Hochvig 1797A Nyegaard 1797A Nygård Ofoden 1797A Ofoten Pundsvig 1797A Lendvigen 1797A Lenvik Schoug 1797A Skog Schraaven 1797A Skrova Stor Bierchvig 1797A Stor Hariangen 1797A Stuenes 1797A Stuenes Tielle 1797A Torrestad 1797A Tårstad Tømmernes 1797A Yttre Sejnes 1797A Øyen 1797A Skogøya Ballangen 1797B Balsnes 1797B Bieldgam 1797B Bjelgam Elvegaard 1797B Dragvig 1797B Dragvik Evenes 1797B Evenes Fagernes 1797B Fagernes Fremnes 1797B Framnes Gilleskaal 1797B Gildeskål Indre Sejnes 1797B Lavangsmarken 1797B Lavangsmarka Laxaae 1797B Lakså Lendvig 1797B Lenvik Lieland 1797B Liland Lille Ballengen 1797B Nyegaard 1797B Nygård Pundsvig 1797B Sejnes 1797B Seines Skaarnes 1797B Skårnes Stuenes 1797B Stuenes Tielle 1797B Torrestad 1797B Tårstad Tortenaas 1797B Virak 1797B Virak Yttre Sejnes 1797B Øvre Lieland 1797B Øyen 1797B Skogøya Bierkvigmarken 1797C Bjerkvikmarka Fagernes 1797C Fagernes Torrestad 1797C Tårstad Bacheiord 1798A Bakkejorda Ballangen 1798A Ballangens Skovmark 1798A Bierkevig 1798A Bjerkvik Dragvig 1798A Dragvik Evenesmarken 1798A Evenesmark Fagernes 1798A Fagernes Kanstadfiorden 1798A Kleven 1798A Lieland 1798A Liland Lielandskar 1798A Lilandskar Lille Ballangen 1798A Seines 1798A Seines Tielle 1798A Tielle Mark 1798A Treldahl 1798A Trældal Yttre Bøe 1798A Øyen 1798A Skogøya Bakkejord 1798B Bakkejorda Dragvig 1798B Dragvik Emmenes 1798B Emmenes Fagernes 1798B Fagernes Hachelstrand 1798B Klubneset 1798B Klubbneset Laxaae 1798B Lakså Leroos 1798B Leirosen Lielandskar 1798B Lilandskar Lille Ballangen 1798B Løkvig 1798B Laukvik Hagelstrand 1798B Nyegaard 1798B Nygård Ofoden 1798B Ofoten Osmarken 1798B Osmarka Schaarnes 1798B Skårnes Seines 1798B Seines Stor Hariangen 1798B Strand 1798B Strand Stuenes 1798B Stuenes Tielle 1798B Torrestad 1798B Tårstad Virach 1798B Virak Virak 1798B Virak Yttre Sejnes 1798B Øyen 1798B Skogøya Øyen 1798B Skogøya Bergvig 1799A Dragvig 1799A Dragvik Laxaae 1799A Lakså Leroos 1799A Leirosen Lieland 1799A Liland Schaarnes 1799A Skårnes Torrestad 1799A Tårstad Ankenes 1799B Ankenes Bakkejord 1799B Bakkejorda Bergvig 1799B Bieldgam 1799B Bjelgam Dragvig 1799B Dragvik Elvegaard 1799B Evenes 1799B Evenes Fagerjord 1799B Fagerjord Fagernes 1799B Fagernes Fremnæs 1799B Framnes Hachelstrand 1799B Hariangen 1799B Herjangen Lavangsmarken 1799B Lavangsmarka Lendvig 1799B Lenvik Lieland 1799B Liland Lien 1799B Lille Medbye 1799B Nyegaard 1799B Nygård Pundsletten 1799B Ramnes 1799B Ramnes Store Bierkevig 1799B Virak 1799B Virak Yttre Bøe 1799B Yttre Dybvig 1799B Øvre Lieland 1799B Lieland 1787A Liland Ofoden 1787A Ofoten Lengenæs 1787A Lengenes Hildervig 1787A Gilskevig 1787A Tortenaas 1787A Hildervig 1787A Elvegaard 1787A Bachejord 1787A Bakkejorda Gilskevig 1787A Frostisen 1787A Frostisen Løchvig 1787A Laukvik Schraaven 1787A Skrova Nyegaard 1787A Nygård Gilskevig 1787A Bachejord 1787A Bakkejorda Schraaven 1787A Skrova Rombachsbotten 1787A Rombaksbotn Rønelv 1787A Råna Lenvig 1787A Lenvik Vesteraalen 1787A Vesterålen Lofoden 1787A Lofoten Vig 1787A Klepstad 1787A Bieldgam 1787A Bjelgam Lieland 1787A Liland Aas 1787A Ersvig 1787A Vold 1787A Nyegaard 1787A Nygård Lieland 1787A Liland Balsnæs 1787A Lille Bierchevig 1787A Lenvig 1787A Lenvik Lille Bierchevig 1787A Lielandskar 1787A Lilandskar Lien 1787A Ofoden 1787A Ofoten Ofoden 1787A Ofoten Torrestad 1787A Tårstad Lielandskar 1787A Lilandskar Lielandskar 1787A Lilandskar Flemnæs 1787A Stieberget 1787A Stiberg Stieberget 1787A Stiberg Sandvigen 1787A Sandvika Lenvig 1787A Lenvik Fremnæs 1787A Framnes Stieberget 1787A Stiberg Stieberget 1787A Stiberg Indre Sandvigen 1787A Løchvig 1787A Laukvik Klubvig 1787A Klubbvika Forsaae 1787A Forså Frostisen 1787A Frostisen Elvegaard 1787A Elvegaard 1787A Lenvig 1787A Lenvik Forsaae 1787A Forså Frostisen 1787A Frostisen Elvegaard 1787A Klubvigen 1787A Klubbvika Frostisen 1787A Frostisen Klubvig 1787A Klubbvika Klubvig 1787A Klubbvika Virach 1787A Virak Frostisen 1787A Frostisen Frostisen 1787A Frostisen Bachejord 1787A Bakkejorda Lieland 1787A Liland Fornæs 1787A Fornes Sverrig 1787A Sverige Ofoden 1787A Ofoten Tranøe 1787A Tranøy Taraldsvig 1787A Taraldsvik Forsnæs 1787A Taraldsvig 1787A Taraldsvik Fornæs 1787A Anchenæs 1787A Ankenes Anchenæs 1787A Ankenes Fagernæs 1787A Fagernes Narvig 1787A Narvik Fagernæs 1787A Fagernes Lenvig 1787A Lenvik Fagernæs 1787A Fagernes Narvig 1787A Narvik Fagernæs 1787A Fagernes Haug 1787A Frostisen 1787A Frostisen Lenvig 1787A Lenvik Pundsvig 1787A Balsnæs 1787A Balsnæs 1787A Balangen 1787A Ørnes 1787A Arnes Arnæs 1787A Arnes Lenvig 1787A Lenvik Arnæs 1787A Arnes Lofoden 1787A Lofoten Balsnæs 1787A Balsnæs 1787A Balangen 1787A Væggen 1787A Veggen Emmenæs 1787A Emmenes Anchenæs 1787A Ankenes Emmenæs 1787A Emmenes Anchenæs 1787A Ankenes Anchenæs 1787A Ankenes Nyegaard 1787A Nygård Medbye 1787A Medby Hergotten 1787A Hergot Fagerjord 1787A Fagerjord Schraaven 1787A Skrova Schraaven 1787A Skrovva Medbye 1787A Medby Lenvig 1787A Lenvik Schraaven 1787A Skrova Fagerjord 1787A Fagerjord Schraaven 1787A Skrova Hergotten 1787A Hergot Medbye 1787A Medby Hough 1787A Forsnæs 1787A Nyegaard 1787A Nygård Forsnæs 1787A Barosen 1787A Tranøe 1787A Tranøy Barosen 1787A Forsnæs 1787A Barosen 1787A Tronhiem 1787A Trondheim Barosen 1787A Lille Harriangen 1787A Schiombotten 1787A Skjombotn Laxaae 1787A Lakså Lieland 1781A Liland Strand 1781A Furrue 1781A Forra Leervig 1781A Leirvik Sejnæs 1781A Seines Bervig 1781A Væggen 1781A Veggen Rachvig 1781A (i Finnmark?) Søersæter i Hitteren 1781A Schraaven 1781A Skrova Ødejord 1781A Øyjord Dragvig 1781A Dragvik Giøvig 1781A Lengenæs 1781A Lengenes Torrestad 1781A Tårstad Fagernæs 1781A Fagernes Forselv 1781A Forselv Nyegaard 1781A Nygård Lenvig 1781A Lenvik Østervig 1781A Østervik Lielandschar 1781A Lilandskar Bachejord 1781A Bakkejord Kragberg 1781A Lille Kragberg 1781A Stoer Kragberg 1781A Harriangen 1781A Herjangen Stoer Harriangen 1781A Harriangen Fiord 1781A Tortenaas 1781A Tortenås Medbye 1781A Medby Stieberget 1781A Stiberg Sandvigen 1781A Sandvik Elvegaard 1781A Elvegård Lieland 1781B Liland Virach 1781B Virak Furrue 1781B Forra Væggen 1781B Veggen Strand 1781B Leervig 1781B Leirvik Ødejord 1781B Øyjord Pundsvig 1781B Punsvik Hernæs i Bodøe 1781B Ertsvig 1781B Nyegaard 1781B Nygård Lengenæs 1781B Lengenes Fagernæs 1781B Fagernes Lenvig 1781B Lenvig Fremnæs 1781B Framnes Søer Schiombotten 1781B Sør-Skjombotn Schiombotten 1781B Skjombotn Pundsletten 1781B Elvegaard 1781B Laborg 1781B Torrestad 1781B Tårstad Bejeren 1781B Beiarn Lille Kragberg 1781B Harriangen 1781B Herjangen Medbye 1781B Medby Kragberg 1781B Kongsbach 1781B Kongsbakk Løchvig 1781B Laukvik Sverrig 1781B Sverige Lillevig 1781B Lillevik Emmenæs 1781B Emmenes Lille Hochvig 1781B Stoer Hochvig 1781B Balsnæs 1781B Stoer Harriangen 1781B Bervig 1781B Bervik/Bergvik Lieland 1782A Liland Fremnæs 1782A Framnes Lillevig 1782A Fagerjord 1782A Fagerjord Lille Hochvig 1782A Lenvig 1782A Lenvik Virach 1782A Virak Stoer Hochig 1782A Schiomnæs 1782A Skjomnes Saltvig 1782A Saltvik Balsnæs 1782A Indre Sejnæs 1782A Indre Seines Leeraas 1782A Yttre Lengenæs 1782A Ørnes 1782A Strand 1782A Dybvig 1782A Schraaven 1782A Skrova Rønelv 1782A Råna Haug 1782A Haugen? Lille Harriangen 1782A Laxaae 1782A Lakså Nyegaard 1782A Nygård Forsaae 1782A Forså Scharstad 1782A Skarstad Tielle 1782A Stoer Harriangen 1782A Anchenæs 1782A Ankenes København 1782A København Fagernæs 1782A Fagernes Bielsgam 1782A Bjelgam Elvegaard 1782A Bieldgam 1782A Lieland 1782B Liland Fremnæs 1782B Framnes Ødejord 1782B Øyjord Saltvig 1782B Saltvik Balsnæs 1782B Schaarnæs 1782B Skårnes Leervig 1782B Leirvik Lillevig 1782B Lillevik Bierchevig 1782B Bjerkvik Emmenæs 1782B Emmenes Lille Hochvig 1782B Stoer Hochvig 1782B Nyegaard 1782B Nygård Virach 1782B Virak Ødsejord 1782B Øyjord? Gieskevig 1782B Lille Harriangen 1782B Lenvig 1782B Lenvik Søerschiombotten 1782B Sør-Skjombotn Sejnæs 1782B Seines Torrestad 1782B Tårstad Stoche i Lødingen 1782B Laxaae 1782B Lakså Evenæs 1782B Evenes Bieldgam 1782B Bjelgam Fostisen 1782B Frostisen Frostisen 1782B Frostisen Lenvig 1782B Lenvik Anchenæs 1782B Ankenes Lengenæs 1782B Lengenes Saltvig 1782B Saltvik Schiomæs 1782B Skjomnes Hildservig 1782B Forselv 1782B Forselv Sandvigen 1782B Sandvika Ramnæs 1782B Ramnes Barøen 1782B Barøy Tossnæs 1782B Løchvig 1782B Laukvik Søer Schiombotten 1782B Sør-Skjombotn Elvegaard 1782B Elvegård Sandvigen 1782B Sandvika Rombachsbotten 1782B Rombaksbotn Kongsbach 1782B Kongsbakk Kleven 1782B Botten 1782B Botn Narvig 1782B Narvik Arnæs 1782B Arnes Diubvig 1782B Pundsvig 1782B Hachelstrand 1782B Schaarnæs 1782B Skårnes Tiellebotten 1782B Kjeldebotn Lieland 1783A Liland Balsnæs 1783A Løchvig 1783A Laukvik Kongsbach 1783A Kongsbakk Ørnes 1783A Indre Lengenæs 1783A Diubvig 1783A Strand 1783A Pundsvig 1783A Øyen 1783A Skogøya Hachelstrand 1783A Pundsletten 1783A Schaarnæs 1783A Skårnes Klubvig 1783A Klubbvika Tiellebotten 1783A Kjeldebotn Elvegaard 1783A Leervig 1783A Leirvik Schraaven 1783A Skrova Ødejord 1783A Øyjord Schoug 1783A Skog Bachejord 1783A Bakkejorda Hægstad 1783A Lieland 1783A Liland Emmenæs 1783A Emmenes Sejnæs 1783A Seines Lenvig 1783A Lenvik Foernæs 1783A Forselv 1783A Forselv Kragberg 1783A Lengenæs 1783A Lengenes Stoer Bierkevig 1783A Strand 1783A Torrestad 1783A Tårstad Søer Schiombotten 1783A Sør-Skjombotn Nyegaard 1783A Nygård Frostisen 1783A Frostisen Bieldgam 1783A Bjelgam Sandvigen 1783A Sandvika Lieland 1783B Liland Diubvig 1783B Fagernæs 1783B Fagernes Pundsvig 1783B Pundsvik Trældahl 1783B Trældal Arnæs 1783B Arnes Balsnæs 1783B Hachelstrand 1783B Schaarnæs 1783B Skårnes Tiellebotten 1783B Kjeldebotn Nyegaard 1783B Nygård Leeroos 1783B Leirosen Bachejord 1783B Bakkejorda Fremnæs 1783B Framnes Fornæs 1783B Fornes Bieldgam 1783B Bjelgam Frostisen 1783B Frostisen Forselv 1783B Forselv Emmenæs 1783B Emmenes Sejnæs 1783B Seines Lenvig 1783B Lenvik Hægstad 1783B Strand 1783B Sanvigen 1783B Sandvika Tarvaldjord 1783B Tarvaldjorda Torrestad 1783B Tårstad Kielbogen 1783B Lie 1783B Dragvig 1783B Vold 1783B Lieland 1784A Liland Kielbogen 1784A Fremnæs 1784A Framnes Fagernæs 1784A Fagernes Torrestad 1784A Tårstad Pundsvig 1784A Leeroos 1784A Leirosen Lien 1784A Dragvig 1784A Dragvik Lengenæs 1784A Lengenes Strand 1784A Strand Dybvig 1784A Consvigen i Tromsøe Fogderie 1784A Virach 1784A Virak Leenvig 1784A Lenvik Hildervig 1784A Trældahl 1784A Trældal Nyegaard 1784A Nygård Hærgotten 1784A Hergot Ødejord 1784A Øyjord Schiomnæs 1784A Skjomnes Fornæset 1784A Frostisen 1784A Frostisen Anchenæs 1784A Ankenes Lieland 1784B Liland Dybvig 1784B Kielbogen 1784B Lien 1784B Dragvig 1784B Dragvik Strand 1784B Torrestad 1784B Tårstad Lenvig 1784B Lenvik Virach 1784B Virak Nyegaard 1784B Nygård Bervig 1784B Laxaae 1784B Lakså Botten 1784B Botn Ballangen 1784B Stuenæs 1784B Stuenes Lille Bierchevig 1784B Rønelv 1784B Råna Østervig 1784B Østervik Indre Sejnæs 1784B Strømsnæs 1784B Strømsnes Lillevig 1784B Lillevik Taraldsvig 1784B Taraldsvik Hergotten 1784B Hergot Trældahl 1784B Trældal Lieland 1785A Liland Torrestad 1785A Tårstad Bieldgam 1785A Bjelgam Bervig 1785A Lenvig 1785A Lenvik Østervig 1785A Østervik Vold 1785A Botten 1785A Botn Indre Sejnæs 1785A Indre Seines Løchvig 1785A Laukvik Strømsnæs 1785A Strømsnes Elvegaard 1785A Lillevig 1785A Lillevik Ørnæs 1785A Taraldsvig 1785A Taraldsvik Fagenæs 1785A Fagernes Grøtøen 1785A Schraaven 1785A Skrova Dybvig 1785A Forsaae 1785A Forså Sejnæs 1785A Seines Pundsletten 1785A Lengenæs 1785A Lengenes Hildervig 1785A Lille Kragberg 1785A Lieland 1785B Liland Taraldsvig 1785B Taraldsvik Bervig 1785B Østervig 1785B Østervik Torrestad 1785B Tårstad Botten 1785B Botn Indre Sejnæs 1785B Indre Seines Strømsnæs 1785B Strømsnes Lillevig 1785B Lillevik Nyegaard 1785B Nygård Virach 1785B Virak Bieldgam 1785B Bjelgam Pundsletten 1785B Fagernæs 1785B Fagernes Fremnæs 1785B Framnes Stoer Harriangen 1785B Bachejord 1785B Bakkejorda Stoer Bierchevig 1785B Dybvig 1785B Yttre Schiomnæs 1785B Saltvig 1785B Saltvik Lille Ballangen 1785B Diubvig 1785B Schaarnæs 1785B Skårnes Lille Medbye 1785B Elvegaard 1785B Lengenæs 1785B Lengenes Klepstad 1785B (i Gimsøy) Viig 1785B Bachejord 1785B Bakkejorda Lenvig 1785B Lenvik Strand 1785B Dragvig 1785B Dragvik Bedsfiord 1785B Beisfjorden Klubvig 1785B Klubbvika Stieberget 1785B Stiberg Sejnæs 1785B Seines Lieland 1786A Liland Saltvig 1786A Saltvik Lille Ballangen 1786A Torrestad 1786A Tårstad Diubvig 1786A Pundsvig 1786A Scaarnæs 1786A Skårnes Schoug 1786A Skog Elvegaard 1786A Schiomnæs 1786A Skjomnes Lengenæs 1786A Lengenes Yttre Schiomnæs 1786A Yttre Strømsnæs 1786A Lille Medbye 1786A Taraldsvig 1786A Taraldsvik Rønelv 1786A Råna Dybvig 1786A Nyegaard 1786A Nygård Pundsletten 1786A Fagernæs 1786A Fagernes Lenvig 1786A Lenvik Fremnæs 1786A Framnes Stoer-Harriangen 1786A Stoer-Bierchevig 1786A Bacjejord 1786A Bakkejorda Tielle 1786A Schaarnæs 1786A Skårnes Giøvig 1786A Forsnæs 1786A Trældahl 1786A Trældal Klubnæset 1786A Klubbneset Lien 1786A Rombachsbotten 1786A Rombaksbotn Lieland 1786B Liland Lille Ballangen 1786B Diubvig 1786B Schaarnæs 1786B Skårnes Medbye 1786B Medby Elvegaard 1786B Furrue 1786B Forra Schiomnæs 1786B Skjomnes Saltvig 1786B Saltvik Pundsvig 1786B Lenvig 1786B Lenvik Nyegaard 1786B Nygård Virach 1786B Virak Bieldgam 1786B Bjelgam Gielskevig 1786B Stuenæs 1786B Stuenes Schiombotten 1786B Skjombotn Østervig 1786B Østervik Frostisen 1786B Frostisen Klubvig 1786B Klubbvika Stoerhochvig 1786B Laxaae 1786B Lakså Lengenæs 1786B Lengenes Taraldsvig 1786B Taraldsvik Lieland 1801A Liland Ofoden 1801A Ofoten Østerviig 1801A Østervik Rønelv 1801A Råna Lien 1801A Thjømøe 1801A Tjøme Bierkevigsmark 1801A Weggen 1801A Veggen Schraaven 1801A Skrova Schraaven 1801A Skrova Dragvig 1801A Dragvik Leervigen 1801A Leirvik Ankenes 1801A Ankenes Schraaven 1801A Skrova Kanstadfiorden 1801A Giøvig 1801A Hildervig 1801A Lengenes 1801A Lengenes Yttre Elvegaard 1801A Bakkejord 1801A Bakkejord Storaae 1801A Storå Bedsfiord 1801A Beisfjorden Bedsfiord 1801A Beisfjorden Østerviig 1801A Østevik Furrue 1801A Forra Lien 1801A Ofoden 1801A Ofoten Lieland 1801A Liland Rønelv 1801A Råna Frostiisen 1801A Frostisen Tyttebervig 1801A Tyttebærvika Ofoden 1801A Ofoten Evenes 1801A Evenes Ofoden 1801A Ofoten Ofoden 1801A Ofoen Evenes 1801A Evenes Ankenes 1801A Ankenes Ofoden 1801A Ofoten Evenes 1801A Evenes Ankenes 1801A Ankenes Aas 1801A Leeraas 1801A Laxaae 1801A Lakså Lenvigen 1801A Lenvik Østervigen 1801A Østervik Ponsvigen 1801A Schar 1801A Skar Stuenes 1801A Stuenes Bergvigen 1801A Dragvigen 1801A Dragvik Ofoden 1801A Ofoten Melsbøe 1801A Tiellesund 1801A Tjeldsund Ramnes 1801A Ramnes Ofoden 1801A Ofoten Ofoden 1801A Ofoten Stoer Ballangen 1801A Stuenes 1801A Stuenes Evenesmark 1801A Evenesmark Lien 1801A Lieland 1801A Liland Tortnaas 1801A Trældahl 1801A Trældal Emmenes 1801A Emmenes Schaarnes 1801A Skårnes Yttre Bøe 1801A Fremnes 1801A Framnes Aas 1801A Stoer Ballangen 1801A Stuenes 1801A Stuenes Evenesmark 1801A Evenesmark Lien 1801A Wold 1801A Lieland 1801A Liland Tortenaas 1801A Treldahl 1801A Trældal Emmenes 1801A Emmenes Schaarnes 1801A Skårnes Yttre Bøe 1801A Lielandskar 1801A Lilandskar Aas 1801A Øyen 1801A Skogøya Schaarnes 1801A Skårnes Kleven 1801A Lieland 1787B Liland Ofoden 1787B Ofoten Lengenæs 1787B Lengenes Hildervig 1787B Kongsbach 1787B Kongsbakk Hildervig 1787B Gilskevig 1787B Tortenaas 1787B Hildervig 1787B Bachejord 1787B Bakkejorda Frostisen 1787B Frostisen Schraaven 1787B Skrova Kanstad-Fiorden 1787B Stor-Bierchevig 1787B Frostisen 1787B Frostisen Lieland 1787B Liland Nyegaard 1787B Nygård Virach 1787B Virak Lieland 1787B Liland Virach 1787B Virak Bieldgam 1787B Bjelgam Ofoden 1787B Ofoden Houg 1787B Haugen Harriangens Fiord 1787B Lieland 1787B Liland Ofoden 1787B Ofoten Haug 1787B Haugen Haug 1787B Haugen Nyegaard 1787B Nygård Væggen 1787B Veggen Pundsvig 1787B Balsnæs 1787B Anchenæs 1787B Ankenes Fagernæs 1787B Fagernes Sejnæs 1787B Seines Haug 1787B Haugen Frostisen 1787B Frostisen Stieberget 1787B Stiberg Stieberget 1787B Stiberg Sandvigen 1787B Hachelstrand 1787B Frostisen 1787B Frostisen Fagenæs 1787B Fagernes Lenvig 1787B Lenvik Hachelstrand 1787B Frostisen 1787B Frostisen Fagernæs 1787B Fagernes Kleven 1787B Elvegaard 1787B Bervig 1787B Leenvig 1787B Lenvik Lille Bierchevig 1787B Fremnes 1787B Framnes Medbye 1787B Medby Schraaven 1787B Skrova Lille Bierchevig 1787B Fremnæs 1787B Framnes Medbye 1787B Medby Løchvig 1787B Laukvik Klubvik 1787B Klubbvika Forsaae 1787B Forså Frostisen 1787B Frostisen Furrue 1787B Forra Lengenæs 1787B Lengenes Schiombotten 1787B Skjombotn Forsaae 1787B Forså Elvegaard 1787B Frostisen 1787B Frostisen Klubvig 1787B Klubbvik Ofoden 1787B Ofoten Ofodens Fiord 1787B Berkevigs Mark 1787B Schoug 1787B Skog Bierkevigs Mark 1787B Stor-Harriangen 1787B Schoug 1787B Skog Yttre Lengenæs 1787B Tiellebotten 1787B Kjeldebotn Stuenæs 1787B Stuenes Bervig 1787B Strand 1787B Strand Forsnæs 1787B Lieland 1787B Liland Aas 1787B Bieldgam 1787B Bjelgam Aas 1787B Ofoden 1787B Ofoten Rombachsbotten 1787B Rombaksbotn Klubnæset 1787B Klubbneset Schar 1787B Skar Stuenæs 1787B Stuenes Vold 1787B Vold Lenvig 1787B Lenvik Lieland 1788A Liland Ofoden 1788A Ofoten Rombachsbotten 1788A Rombaksbotn Trældahl 1788A Trældal Rombachsbotten 1788A Rombaksbotn Fagerjord 1788A Fagerjord Klubnæset 1788A Klubbneset Sejnæs 1788A Seines Schar 1788A Skar Schar 1788A Skar Stuenæs 1788A Stuenes Lielandschar 1788A Lilandskar Stuenæs 1788A Stuenes Leenvig 1788A Lenvik Vold 1788A Vold 1788A Aggershuus 1788A Akershus Skraaven 1788A Skrova Leeroos 1788A Leirosen Kleven 1788A Laxaae 1788A Lakså Schraaven 1788A Skrova Ofoden 1788A Ofoten Ofoden 1788A Ofoten Rønelv 1788A Råna Stoer-Harriangen 1788A Tortenaas 1788A Ofoden 1788A Ofoten Yttre Schiomnæs 1788A Ofoden 1788A Ofoten Stuenæs 1788A Stuenes Vold 1788A Ofoden 1788A Ofoten Hougen 1788A Haugen Frostisen 1788A Frostisen Væggen 1788A Veggen Virach 1788A Virak Lille Bierchevig 1788A Virach 1788A Virak Elvegaard 1788A Kleven 1788A Bachejord 1788A Bakkejorda Ofoden 1788A Ofoten Nyegaard 1788A Nygård Lille Bierchevig 1788A Lille Bierchevig 1788A Lille Bierchevig 1788A Lille Bierchevig 1788A Hechelstand 1788A Bierchevig 1788A Bjerkvik Fremnæs 1788A Framnes Frostisen 1788A Frostisen Leenvig 1788A Lenvik Frostisen 1788A Frostisen Fagenæs 1788A Fagernes Fagernæs 1788A Fagernes Leenvig 1788A Lenvik Fagernæs 1788A Fagernes Medbye 1788A Medby Medbye 1788A Medby Leenvig 1788A Lenvik Bierchevig 1788A Bjerkvik Trældahl 1788A Trældal Stuenæs 1788A Stuenes Balsnæs 1788A Laxaae 1788A Lakså Øyen 1788A Skogøya Elvegaard 1788A Balsnæs 1788A Ytter-Bøe 1788A Saltvig 1788A Saltvik Elvegaard 1788A Pundsletten 1788A Elvegaard 1788A Leenvig 1788A Lenvik Stoer Bierchevig 1788A Stuenæs 1788A Stuenes Pundsvig 1788A Laxaae 1788A Lakså Elvegaard 1788A Ytter-Bøe 1788A Hougen 1788A Haugen Frostisen 1788A Frostisen Frostisen 1788A Frostisen Frostisen 1788A Frostisen Hougen 1788A Haugen Frostisen 1788A Frostisen Hougen 1788A Haugen Taraldsvig 1788A Taraldsvik Taraldsvig 1788A Taraldsvik Fremnæs 1788A Framnes Løchvig 1788A Laukvik Schiombotten 1788A Skjombotn Frostisen 1788A Frostisen Frostisen 1788A Frostisen Løchvig 1788A Laukvik Frostisen 1788A Frostisen Frostisen 1788A Frostisen Løchvig 1788A Laukvik Leenvig 1788A Lenvik Løchvig 1788A Laukvik Løchvig 1788A Laukvik Løchvig 1788A Laukvik Løchvig 1788A Laukvik Schiombotten 1788A Skjombotn Løchvig 1788A Laukvik Løchvig 1788A Laukvik Frostiis 1788A Frostisen Elvegaard 1788A Sletjord 1788A Slettjorda Klubvig 1788A Klubbvika Schiombotten 1788A Skjombotn Schiombotten 1788A Skjombotn Frostisen 1788A Frostisen Forsaae 1788A Forså Klubvig 1788A Klubbvika Forsaae 1788A Forså Løchvig 1788A Laukvik Elvegaard 1788A Frostisen 1788A Frostisen Schiombotten 1788A Skjombotn Pundsletten 1788A Schiomen 1788A Skjomen Stoer Bierchevig 1788A Harriangen 1788A Herjangen Virach 1788A Virak Beyeren 1788A Beiarn Elvegaardsmark 1788A Elvegaardsmark 1788A Lieland 1788B Liland Ofoden 1788B Ofoten Rombachsbotten 1788B Rombaksbotn Rombachsbotten 1788B Rombaksbotn Klubnæset 1788B Klubbneset Schar 1788B Skar Schaarnæs 1788B Skårnes Stuenæs 1788B Stuenes Stuenæs 1788B Stuenes Stuenæs 1788B Stuenes Vold 1788B Schaarnæs 1788B Skårnes Stuenæs 1788B Stuenes Rachestad 1788B Rakkestad Nyegaard 1788B Nygård Lieland 1788B Liland Bieldgam 1788B Bjelgam Frostisen 1788B Frostisen Lieland 1788B Liland 2 Bieldgam 1788B Bjelgam Virach 1788B Virak

Schaarnæs 1788B Skårnes Schar 1788B Skar Rombachbotten 1788B Rombaksbotn Leenvig 1788B Lenvik Rombachsbotten 1788B Rombaksbotn Ofoden 1788B Ofoten Lille Bierchevig 1788B 3 Lieland 1788B Liland


Hamerøen 1788B Hamarøy Astafiorden 1788B Astafjorden Lille Bierchevig 1788B Løchvig 1788B Laukvik Schiombotten 1788B Skjombotn Løchvig 1788B Laukvik 2

Sletjord 1788B Slettjorda Frostisen 1788B Frostisen Klubvig 1788B Klubbvik 5 Løchvig 1788B Laukvik Sletjord 1788B Slettjorda Løchvig 1788B Laukvik Anchenæs 1788B Ankenes Frostisen 1788B Frostisen 4


Anchenæs 1788B Ankenes

Schiombotten 1788B Skjombotn 2


Forsaae 1788B Forså 3

Lieland 1788B Liland Leenvig 1788B Lenvik Schiombotten 1788B Skjombotn


Stor Harriangen 1788B Schiombotten 1788B Skjombotn Elvegaards Mark 1788B Sletjord 1788B Slettjorda Schiomen 1788B Skjomen 2

Schiomen 1788B Skjomen Stuenæs 1788B Stuenes Laxaae 1788B Lakså 2

Strand 1788B Strand Bergvig 1788B Leenvig 1788B Lenvik Sejnæs 1788B Seines Laxaae 1788B Lakså Vold 1788B Medbye 1788B Medby Anchenæs 1789A Ankenes Bachejord 1789A Bakkejorda Balangen 1789A Balsnæs 1789A Elvegaard 1789A Fagernæs 1789A Fagernes Flemnæs 1789A Framnes Fornæs 1789A Forsnæs 1789A Fremnæs 1789A Framnes Frostisen 1789A Frostisen Gilskevig 1789A Indre Sandvigen 1789A Klubvig 1789A Klubbvik Lenvig 1789A Lenvik Lieland 1789A Liland Lielandskar 1789A Lilandskar Lille Bierchevig 1789A Lille Harriangen 1789A Lien 1789A Hildervig 1789A Løchvig 1789A Laukvik Lieland 1789A Liland Medbye 1789A Medby Narvig 1789A Narvik Pundsvig 1789A Rombachsbotten 1789A Rombaksbotn Rønelv 1789A Råna Schraaven 1789A Skrova Schiombotten 1789A Skjombotn Stieberget 1789A Stiberg Taraldsvig 1789A Taraldsvik Torrestad 1789A Tårstad Tortenaas 1789A Virach 1789A Virak Ørnes 1789A Bedsfiord 1789B Beisfjorden Bervig 1789B Bierkevig 1789B Bjerkvik Bieldgam 1789B Bjelgam Evenæs 1789B Evenes Evenæsmark 1789B Evenesmark Fagerjord 1789B Fagerjord Fagernæs 1789B Fagernes Furru 1789B Forra Hachelstrand 1789B Hamerøen 1789B Hamarøy Harriangen 1789B Herjangen Hergotten 1789B Hergot Kongsbach 1789B Kongsbakk Kjærringvig 1789B Laxaae 1789B Lakså Leenvig 1789B Lenvik Leeroos 1789B Leirosen Lieland 1789B Lilaand Lille Bierkevig 1789B Lillevig 1789B Lillevik Narvig 1789B Narvik Nyegaard 1789B Nygård Osen 1789B Rødøen 1789B Rødøy Rønelv 1789B Råna Scharstad 1789B Skarstad Schoug 1789B Skog Schiombotten 1789B Skjombotn Sejnæs 1789B Seines Stor Hochvig 1789B Stuenæs 1789B Stuenes Strand 1789B Strand Virach 1789B Virak Yttre-Bøe 1789B Yttre Bøygden 1789B Øien 1789B Skogøya
Tårstad

Tørrestad

Høstting 1719 Tørrestad 1719B Tårstad


Årstein

Aarsten, Aarsteen

Høstting 1829 Aarsteen 1829B Årstein

Høstting 1830 Aarsteen 1830A


Aas

Aas

Høstting 1720 Aas 1720B Sjekk